Gå til sygdomsliste

Kvindelige forskere vinder frem hos Kræftens Bekæmpelse

11-02-2020
Dagen i dag, tirsdag d. 11. februar, er FNs internationale dag for kvinder og piger indenfor videnskab. Også hos Kræftens Bekæmpelse eget forskningscenter er der opmærksomhed på vigtigheden af at styrke kvinder i forskning.

Hos Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning er 14 ud af 25 gruppeledere, kvinder. Her gruppeleder Lisa Frankel (tv) sammen med ph.d. studerende Marie Abildgaard (th). Foto: Büro Jantzen

Mød en række kvindelige forskere fra Kræftens Bekæmpelse, og hør hvorfor de arbejder som forskere.

Når man går ned ad gangene hos Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning er kvinder langt fra et særsyn. Centeret, der er førende inden for kræftforskning, har 216 ansatte – heraf 155 kvinder, der har en bred vifte af jobs. Og læser man navneskiltene på forskningscenterets kontordøre, står der Anne, Jeanette, Susanne og Anja efter de nyest udnævnte professortitler.

I spidsen for dem alle står en kvinde – Mef Nilbert, som er forskningschef, professor og selv erfaren forsker. Og hun er stolt af tallene for, hvor mange kvindelige forskere, der er ansat i Center for Kræftforskning: 

– Hvor kvinder i de fleste EU lande udgør mellem 40 og 60 pct. af dem, der opnår en ph.d.-grad, så var der i 2019 14 kvinder blandt de 15 unge forskere, der fik titlen ph.d. hos Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning. Og ser man højere op ad karrierestigen er kvinderne også godt repræsenteret. Ud af vores 25 gruppeledere er de 14 kvinder, siger Mef Nilbert.

Forskning skaber forandringer og nye ideer, der både skaber fremskridt for patienter, men også former udviklingen på andre områder af samfundet. Derfor er det vigtigt, at kvinder har en tydelig stemme i forskning, så vi får deres ideer og input til, hvordan vi kan gøre tingene anderledes.

Mef Nilbert, forskningschef i Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning.

Forskning skaber forandring
Som leder af et forskningscenter i verdensklasse, mener Mef Nilbert at det både gavner forskningsverdenen og resten af samfundet, at kvinder er repræsenteret i forskning på lige fod med mænd: 

– Forskning skaber forandringer og nye ideer, der både skaber fremskridt for patienter, men også former udviklingen på andre områder af samfundet. Derfor er det vigtigt, at kvinder har en tydelig stemme i forskning, så vi får deres ideer og input til, hvordan vi kan gøre tingene anderledes, siger Mef Nilbert. 

To af de kvindelige forskere hos Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, hvis arbejde er godt i gang med at skabe forandring i samfundet, er Susanne Dalton og Marja Jäättelä. 

Susanne Dalton er professor og står i spidsen for et forskningsområder som Kræftens Bekæmpelse har særligt fokus på – nemlig arbejdet for at skabe større social lighed på alle kræftpatienter, uanset deres sociale og økonomiske status. I 2019 blev hun udnævnt til leder af Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft, der hører til på Sjællands Universitetshospital, og blandt andet er finansieret med 20 millioner kroner fra Kræftens Bekæmpelse. 

En anden af de kvindelige professorer ved Center for Kræftforskning er Marja Jäättelä, der leder forskningsgruppen Celledød og Metabolisme. Med udgangspunkt i biologisk grundforskning står Marja Jäättelä i spidsen for forskning, der har vist, at visse typer af allergimedicin kan forstærke effekten af kemoterapi. Forskning, som er godt på vej til at komme ud som kliniske forsøg til patienter med kræft. 

– I dag fejrer vi kvinder i forskning. Men det er et fokus, der bør gå ud over den ene dag, så vi har et vedvarende fokus på at sikre et attraktivt forskningsmiljø der tiltrækker de mest talentfulde kræftforskere – mænd såvel som kvinder, siger Mef Nilbert.

Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning står for forskning i verdensklasse - det kan du læse mere om her

Kvinder i forskning

Ser man på opgørelser fra blandt andet FN, over hvilke lande, der tilbyder lige muligheder for mænd og kvinder, ligger Danmark på en fin 11. plads.
Men ser man på forskning, er der er stadig udfordringer. For jo højere op ad karrierestigen man ser, jo længere bliver der mellem kvinderne. Det gælder både når man ser på europæisk plan, hvor kvinder kun sidder på omkring 24 pct. af de akademiske top-poster, og når man ser på danske tal. Opgørelsen ”Mænd og kvinder på de danske universiteter – Danmarks talentbarometer 2018” fra Uddannelses- og Forskningsministeriets viser, at mens næsten lige mange mænd og kvinder i Danmark gennemfører en ph.d.- uddannelse var der i 2018 ansat næsten dobbelt så mange mandlige forskere som kvinder på universiteterne.