Gå til sygdomsliste

Ny forskning bekræfter dansk behandling af mænd med prostatakræft

01-10-2019
Mænd, der er opereret for prostatakræft, og som er i højrisikogruppen for tilbagefald, behøver ikke som standard at få strålebehandling umiddelbart efter deres operation. Ny forskning, præsenteret ved kræftkonferencen ESMO viser, at man kan vente, og kun give strålebehandling til de mænd, der rent faktisk får tilbagefald.
Patient og læge

Mænd, der er opereret for prostatakræft, og som er i højrisikogruppen for tilbagefald, behøver ikke som standard at få strålebehandling umiddelbart efter deres operation. Foto: Colourbox

Ved den europæiske kræftkonference ESMO har forskere netop præsenteret resultaterne fra den hidtil største undersøgelse af, hvilken betydning det har for mænd med højrisiko prostatakræft, om de enten får strålebehandling kort tid efter operationen, eller om strålebehandlingen først bliver givet ved et eventuelt tilbagefald. 

Studiet har indtil videre kørt i fem år, og resultaterne viser, at der hidtil ikke er forskel på risikoen for tilbagefald mellem de to grupper. Dermed peger undersøgelsen på, at det er sikkert blot at holde mændene under tæt observation, og dernæst tilbyde strålebehandling til de mænd, der får tilbagefald.

– Resultaterne betyder, at mænd, der ikke får tilbagefald, spares for en unødig behandling og dermed de bivirkninger, der kan følge med. For patienterne betyder det desuden, at de kan afslutte deres behandling hurtigere, og for sundhedssystemet er det en besparelse af ressourcer, siger professor Mef Nilbert, forskningschef ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning.

God dansk behandling

De nye resultater er samtidig godt nyt til danske mænd med prostatakræft. I modsætning til andre lande som eksempelvis USA, er det nemlig allerede i dag praksis i Danmark kun at give strålebehandling, hvis en efterfølgende PSA-blodprøve viser tegn på tilbagefald. Det forklarer Ph.d. og urolog Andreas Røder, der leder af Copenhagen Prostate Cancer Center og har været med til at lave det nye studie:

 – Det bekræfter, at vi hele tiden har behandlet patienterne på den bedst mulige måde i Danmark. Det er vigtigt at få bekræftet, fordi kombinationsbehandlinger jo benyttes i behandlingen af mange andre kræftsygdomme med godt resultat. Det understreger, hvor vigtigt forskning er, fordi det er på den måde, vi hele tiden kan sikre, at vi giver patienterne den bedst mulige behandling, siger Andreas Røder.

Senfølger efter strålebehandling

Selv om der også er risiko for senfølger efter en operation for prostatakræft, bliver risikoen endnu større, hvis mændene efterfølgende får strålebehandling. Hvor alvorlige bivirkningerne er, er forskelligt fra mand til mand, men de risikerer at have betydning for mændenes livskvalitet. Der er blandt andet risiko for at mændene får svært ved at holde på vandet, eller det modsatte, at urinrøret snævrer til, og de får problemer med vandladningen.

I undersøgelsen registrerede forskerne forekomsten af bivirkninger, og både urininkontinens og forsnævring af urinrøret forekom hyppigere hos de mænd, der fik strålebehandling umiddelbart efter operation end hos dem, der ikke gjorde.

Videre forskning i biomarkører

Videre forskning bør ifølge forskerne se på, hvilke mænd der stadig har behov for at få opfølgende strålebehandling. Og det er forskningschef Mef Nilbert fra Kræftens Bekæmpelse enig i:

 – Vi bevæger os mod personligt tilpasset behandling også inden for stråleterapi. Dette er gode nyheder for alle mænd med prostatakræft. Som de nye resultater understreger, er det ikke alle, der har gavn af stråleterapi. Men måske findes der alligevel en mindre gruppe patienter, der har gevinst af den tidlige stråleterapi for at forhindre et tidligt tilbagefald. Dem må man arbejde videre på at identificere, siger Mef Nilbert. 

Læs også: 

Hjælp og viden: Om prostatakræft

Mere om forskningen

I det nye studie indgår næsten 1.400 patienter fra fire lande, deriblandt Danmark.  Fordi patienterne hidtil er fulgt i fem år understreger forskerne, at de fortsætter med at følge mændene for blandt andet at være helt sikre på, at der ikke er forskel på, hvem der efter ti år har fået spredning af sygdommen.

Resultaterne fra det nye studie er i en såkaldt metaanalyse blevet lagt sammen med to andre studier med lignende design. Det betyder, at man i alt har data for 2.151 mænd, og heller ikke i dette samlede studie fandt man forskel på risikoen for tilbagefald blandt de to behandlingstilgange.