Gå til sygdomsliste

Stor forskel i overlevelse for lungekræft mellem regionerne

29-01-2021
Der er stor forskel mellem regionerne på, hvor mange patienter der overlever lungekræft. Det viser en ny rapport. Direktøren for Kræftens Bekæmpelse kalder resultatet ’uacceptabelt’ og opfordrer regionerne til at blive bedre til at lære af hinanden i kræftbehandlingen.

 – Den store forskel på tværs af landet er bekymrende og må rettes op, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.

- Hvor i landet man har sin bopæl og behandles, må ikke være afgørende for muligheden for at overleve, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.

En lungekræftpatient fra Region Nordjylland har bedre mulighed at overleve sin kræftsygdom end lungekræftpatienter i alle andre af landets regioner. Det viser en ny rapport fra Dansk Lunge Cancer Register og Regionernes Kliniske Kvalitets-udviklingsprogram, der har undersøgt regionale forskelle i lungekræftoverlevelsen i Danmark blandt 23.869 patienter fra 2014 til 2018.

- Vi bliver nødt til at forholde os til de markante regionale forskelle i overlevelse hos lungekræftpatienterne, siger administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker. Han understreger samtidig, at de regionale forskelle formentlig dækker over komplekse forhold.

Forskellene i overlevelsen – uanset hvad den skyldes – er bekymrende. Lungekræft er en af de mest udbredte og alvorligste kræftformer i Danmark. Danskerne skal kunne føle sig sikre på at få den bedste behandling uanset, hvor i landet de bor.

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Den bedre overlevelse af lungekræft i Nordjylland kan nemlig hænge sammen med, at sygdommen findes tidligere. Tidlig opsporing giver bedre mulighed for at behandle sygdommen. Årsagen til den tidlige opsporing og diagnosticering af lungekræft i Region Nordjylland må ifølge Jesper Fisker undersøges nærmere.

- Det er vigtigt, at regionerne forsøger at hente viden ud af de regionale forskelle. Forskellene i overlevelsen – uanset hvad den skyldes – er bekymrende. Lungekræft er en af de mest udbredte og alvorligste kræftformer i Danmark. Danskerne skal kunne føle sig sikre på at få den bedste behandling uanset, hvor i landet de bor, siger Jesper Fisker.

Med udgangspunkt i de gode tal fra Region Nordjylland er det oplagt, at vi benytter lejligheden til at blive klogere på området. Vi bør rette blikket mod nord. Vi skal være nysgerrige på, hvorfor de praktiserende læger og sygehusafdelingerne i Nordjylland finder patienterne i tidlige lungekræftstadier og behandler flere.

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Også forskel på valg af behandling
Ifølge rapporten er der fra region til region forskel på, hvilke stadier sygdommen opdages i, og der er forskel i valg af behandling. I Region Nordjylland opdages patienterne for eksempel tidligt, og flere tilbydes operation.  I de andre regioner – som for eksempel i Region Sjælland - ser det ikke ud til, at patienterne i samme omfang bliver fundet tidligt i sygdomsforløbet og tilbydes operation. Rapporten har dog ikke analyseret på, hvilke årsager der ligger bag disse regionale forskelle.

-  Oplysningerne i rapporten danner et grundlag for at kunne undersøge, hvorfor forskellene opstår, og hvordan vi kan sikre en mere ensartet kvalitet på tværs af landet, siger Jesper Fisker.

- Med udgangspunkt i de gode tal fra Region Nordjylland er det oplagt, at vi benytter lejligheden til at blive klogere på området. Vi bør rette blikket mod nord. Vi skal være nysgerrige på, hvorfor de praktiserende læger og sygehusafdelingerne i Nordjylland finder patienterne i tidlige lungekræftstadier og behandler flere. Ros til Dansk Lunge Cancer Gruppe, der har taget fat i problemet og nu og lægger op til, at vi kan lære af det, siger Jesper Fisker.

FAKTA OG TAL FRA RAPPORTEN

Overordnet finder rapporten, at der er regional variation i overlevelse efter en lungekræftdiagnose i Danmark. Region Nordjylland har den bedste langtidsoverlevelse. Der observeres en overdødelighed i Region Sjælland.

Overlevelsen er højest i regioner med flest patienter i tidligt sygdomsstadie, stadie 1:

- Region Nordjylland: 28 % patienter i  tidligt sygdomsstadie, stadie 1
- Region Midtjylland: 27 % patienter i tidligt sygdomsstadie, stadie 1
- Region Syddanmark: 24 % patienter i tidligt sygdomsstadie, stadie 1
- Region Hovedstaden: 19 % patienter i tidligt sygdomsstadie, stadie 1
- Region Sjælland: 18% patienter i tidligt sygdomsstadie, stadie 1

Læs hele rapporten her 

FAKTA OM LUNGEKRÆFT OG BEHANDLING

- Lungekræft er den kræftsygdom, der er skyld i flest kræftdødsfald i Danmark.
- Hvert år får godt 4.500 danskere konstateret lungekræft, og der dør årligt cirka 3.700 af sygdommen.

Læs mere om lungekræft og behandlingen for lungekræft her