Gå til sygdomsliste

Kræftens Bekæmpelses Juniorforskerpris

Kræftens Bekæmpelse uddeler hvert år op til to juniorforskerpriser, for at støtte talentfulde yngre forskere, der har ydet en særlig indsats inden for dansk kræftforskning. Prisen tildeles fortrinsvis unge forskere, der har vist en ekstraordinær indsats og/eller opnået resultater med vigtig internationalt gennembrud og opmærksomhed.

Der uddeles to priser, den ene inden for området grund-, biologisk og epidemiologisk kræftforskning, den anden inden for området klinisk kræftforskning.

Prisen er på 100.000 kr. og overrækkes på Danske Kræftforskningsdage i august.

Prisen skal anvendes til forskningsrelaterede udgifter, som for eksempel rejseomkostninger i forbindelse med konferencer, kurser og møder med samarbejdspartnere samt indkøb af forskningsrelateret computer- og laboratorieudstyr og materialer

Indstilling af kandidat til Juniorforskerprisen

Prismodtageren skal være under 40 år ved indstillingsfristens udløb.

Indstillingen skal være på engelsk og skal indeholde:

  • Motivation
  • Beskrivelse af kandidatens forskningsindsats med angivelse af kræftrelevans. Det skal fremgå tydeligt hvad der kendetegner kandidatens ekstraordinære indsats og/eller resultater. Ved studerende, skal forskning der ligger uden for et standardforløb fremgå
  • Kort CV med publikationsliste

En signeret kopi af indstillingen sendes desuden til henchr@cancer.dk.

Retningslinjer: 

Støttemuligheder og vejledning

Indstillingsfrist: 1. marts 2023 kl. 15.00

For yderligere information, kontakt bevillingskoordinator for Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Biologi & Klinik:
Henriette Millschou Christensen, e-mail: henchr@cancer.dk, tlf.: 35 25 72 68.

Tidligere prismodtagere af Juniorforskerprisen