Gå til sygdomsliste

Forbered børn på andres reaktioner

Børn kan have brug for hjælp til at håndtere andres reaktioner på, at mor eller far har kræft. Det kan f.eks. være svært for børn at håndtere omgivelsernes nysgerrige spørgsmål, deres kommentarer eller tavshed.

Under dit sygdomsforløb kan børnene have brug for hjælp til at møde verdenen uden for jeres hjem. Dine børn kan opleve, at voksne og børn i deres hverdag tackler jeres ændrede situation forskelligt.

Børnene kan f.eks. blive mødt af mange spørgsmål, der kan være svære at svare på. De kan også blive mødt af tavshed. Det kan ske, når omgivelserne f.eks. er bange for at gøre børnene kede af det ved at tale om, at du er syg. Nogle kan også opleve ubehagelige kommentarer som f.eks.: - 'Kræft, det dør man af'. Derfor er det vigtigt, at man som forældre forbereder børnene på, at man kan blive mødt af den kommentar, så man kan fortælle børnene, at langt de fleste får en behandling og kommer sig. 

Nogle børn oplever at blive drillet af deres legekammerater med, at mor eller far har kræft. Der er også børn, der bliver pinligt berørte over mor eller fars ændrede udseende, f.eks. hvis deres venner ser forælderen uden hår.

Generelt kan det være en god idé at aftale med børnene, hvordan de foretrækker at blive mødt i f.eks. skolen, til spejder og familiesammenhænge. Så kan du fortælle det til de voksne, der er omkring barnet i hverdagen.

Inddrag børnenes netværk

Mor og søn sidder i sofaen og taler sammen

Du kan tale med barnet om, hvad de kan svare, når andre spørger om, hvordan det går derhjemme.

Hjælp børnene med svar på andres spørgsmål

Børn kan blive mødt med mange spørgsmål om din sygdom, og om hvordan det går derhjemme.

Det er ofte et udtryk for omsorg, men det kan være svært for både små og store børn at svare på, hvordan det går derhjemme, når mor eller far er syg af kræft. Børn kan også opleve, at nogle børn og voksne kommer til at fortælle 'skrækhistorier' om kræft, når de hører, du er syg. Sig til børnene, at hvis de hører noget, som gør dem bange eller kede af det, skal de altid komme til dig.

Det kan være en hjælp at lave nogle sætninger sammen, som børnene kan bruge, når andre spørger om, hvordan du har det, eller hvordan det går derhjemme.

Idéer til hvad børnene kan svare, når de får spørgsmål om din sygdom eller behandling

- Min mor får noget medicin, der skal fjerne kræften. Den medicin gør, at hun bliver træt og taber håret.

- Far er på hospitalet, hvor lægerne gør alt, hvad de kan for at fjerne kræften.

Hjælp børnene med at bryde tavsheden hos andre

Det kan være svært for børn at blive mødt af tavshed, hvis de har brug for at tale om, hvordan det går derhjemme.

Nogle børn oplever, at andre voksne i deres omgivelser ikke spørger til dig og din sygdom. De voksne tror måske, at de skåner dine børn ved ikke at tale med dem om, at du er syg.

Af samme årsag kan legekammerater også have fået at vide af deres forældre, at de ikke skal tale med dine børn om din sygdom.

Det kan være en god idé at tage en snak med dine børn om, hvordan de kan snakke med andre om jeres situation. Du kan f.eks. sige:

- Det er dig, der bestemmer, om du vil snakke om, hvordan det går herhjemme. Nogle dage kan det være, du gerne vil snakke om det. Andre dage har du måske mere lyst til en pause.

Lav en sætning sammen, der inviterer til samtale

Det kan være en hjælp for børnene, at I sammen laver en sætning, der kan bruges af børnene til at starte en samtale med andre voksne.

Det kan f.eks. være:

- Jeg har egentlig lyst til at fortælle, at mor har været på sygehuset igen.

Børn kan have brug for at tale med andre i samme situation

Det kan også være rart for børnene at tale med andre børn, der er i samme situation. Nogle af Kræftens Bekæmpelses rådgivninger har samtalegrupper for børn med syge forældre. Hvis ikke de selv har den slags tilbud, kan de ofte hjælpe med at finde et tilbud i jeres område.

Kræftrådgivninger 

Børn kan opleve at blive drillet med, at en forælder er syg

Desværre oplever børn nogle gange, at de bliver drillet af deres klassekammerater med, at mor eller far er syg.

Drillerierne skyldes ofte usikkerhed over, hvordan de skal forholde sig til dine børn. Men det kan være meget ubehageligt og sårende for dine børn, og de kan komme til at føle sig udenfor.

Hvis dine børn oplever det, er det en god idé at gå til klasselæreren eller pædagogen med det samme, så han eller hun kan tage hånd om det.

Børn kan blive pinligt berørte, hvis mor eller far ser anderledes ud

Nogle gange bliver børn pinligt berørte, når mor eller far ikke ser ud, som de plejer. Det kan være en god idé at være opmærksom på, om dine børn bliver pinlige over dit ændrede udseende.

Min datter havde ikke lyst til at følges med mig, hvis jeg blev skaldet. Da jeg blev syg, sagde hun: Vil du ikke nok få en paryk, mor? Om ikke andet så bare for min skyld?

Mor 51 år, brystkræft

Nogle gange kan små enkle aftaler gøre det nemmere for børnene. Du kan f.eks. starte med at spørge:

- Nu ser jeg jo anderledes ud, er der nogle ting, du synes, der er pinligt ved det? Er der noget, jeg kan gøre anderledes, så det ikke er så pinligt?

Du kan også tænke i at klæde børnene på med et svar, til hvis kammeraterne eller andre spørger til dit ændrede udseende. Du kunne f.eks. sige:

- Det kan godt være jeg er skaldet lige nu, men det er faktisk en god ting, for det er et tegn på, at jeg får en medicin, der skal fjerne kræften.

Det kan børnene bruge som svar, hvis kammeraterne har kommentarer til, at du har tabt håret.

Sorggrupper for børn og unge

I en sorggruppe har dit barn mulighed for at dele oplevelser, svære tanker og følelser med jævnaldrende, der også har haft alvorlig sygdom eller tab inde på livet. Læs mere:

Sorggrupper for børn og unge

Sorgvejviser


Læs mere om børns behov under mor eller fars sygdom:

Børns behov under forælders sygdom


 
Sebastian besøger kræftafdelingen

Sebastian fortæller om kemoterapi og strålebehandling.