Gå til sygdomsliste

Alkohol som årsag til kræft

Sammenhængen mellem alkohol og kræft er veldokumenteret. Hvis ingen danskere drak alkohol, kunne man i Danmark undgå et betydeligt antal kræfttilfælde.

Alkohol spiller en rolle for vores helbred. Mens undersøgelser tyder på, at en meget lille mængde alkohol kan nedsætte risikoen for at udvikle hjerte-karsygdomme, er der ingen tvivl om, at alkohol øger risikoen for at udvikle kræft.

Alkohol er af Verdenssundhedsorganisationen WHO klassificeret som 'sikkert kræftfremkaldende'.

Kræftrisikoen øges, fordi alkohol:

 • danner kræftfremkaldende nedbrydningsprodukter
 • forstærker virkningen af andre kræftfremkaldende stoffer
 • giver øget oxidativt stress
 • påvirker kvindelige kønshormoner
 • ændrer omsætningen af folat i kroppen

Kræftfremkaldende nedbrydningsprodukter

Når leveren nedbryder alkohol, dannes en række nedbrydningsprodukter, bl.a. acetaldehyd, som er kræftfremkaldende. Acetaldehyd påvirker dna-dannelse og dna-reparation.

Alkohol øger virkningen af andre kræftfremkaldende stoffer

Risikoen for at udvikle kræft øges, hvis man er udsat for andre risikofaktorer samtidig med, at man drikker alkohol.

Især er kombinationen af rygning og alkohol farlig, fordi alkohol forstærker den kræftfremkaldende virkning af tobak.

Påvirker kvindelige kønshormoner

Alkohol leder til højere niveauer af det kvindelige kønshormon østrogen, og dette er forbundet med en øget risiko for at udvikle brystkræft.

Alkohol ændrer omsætningen af folat i kroppen

Når man indtager alkohol, har det en negativ indflydelse på kroppens evne til at optage og omsætte folat. Folat er vigtig for kroppens evne til at reparere og danne DNA. Skader på vores DNA er det første trin i udviklingen af kræft.

Bord med alkohol og to unge piger

Alkohol er kræftfremkaldende, også i små mængder. Det kan give kræft i de organer, der kommer i berøring med alkoholen, dvs. fra mund til endetarm. Derudover øger alkohol risikoen for at udvikle brystkræft.

Alkohol øger den kræftfremkaldende virkning af tobak

Hvis man både ryger og drikker, øger man risikoen for at udvikle kræft i mundhule, svælg, spiserør og strubehoved mange gange i forhold til personer, der hverken ryger eller drikker. Alkohol og rygning øger hver især risikoen, men derudover forstærker alkohol den kræftfremkaldende virkning af rygning, så kombination af alkohol og tobak er særlig farlig.

Alkohol er årsag til mange former for kræft

Alkohol forårsager kræft i de organer, der kommer i direkte kontakt med alkoholen dvs. fra mund til endetarm. Men alkoholen øger også risikoen for andre kræftformer.

Hvis man drikker alkohol, øger man risikoen for at udvikle kræft i:

 • Struben
 • Mundhulen
 • Svælget
 • Spiserøret
 • Leveren
 • Brystet
 • Tyk- og endetarmen
 • Mavesækken

Jo mere alkohol, jo højere risiko

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der ikke noget alkoholforbrug, som er risikofrit for dit helbred. Risikoen for kræft stiger med mængden af alkohol, man indtager.

Holder man sig inden for Sundhedsstyrelsens anbefalinger til både mænd og kvinder om højst ti genstande om ugen og højst fire genstande samme dag, har man en lav risiko for at få kræft som følge af alkohol.

Hvis man er 18 år eller derover, har man en lav risiko ved et forbrug på:

 • Højst 10 genstande om ugen
 • Højst 4 genstande på samme dag

Dog viser undersøgelser, at selv et mindre alkoholforbrug kan øge risikoen for visse kræftformer. Specielt i forhold til brystkræft har forskere fundet ud af, at risikoen stiger allerede ved et lavt alkoholforbrug (ca. 1 genstand om dagen), og at risikoen stiger for hver genstand, man drikker.

Det spiller tilsyneladende ingen rolle, om man drikker vin, øl eller spiritus – risikoen er den samme.

Forskning viser, at det altid kan betale sig at skære ned på sit alkoholforbrug. For at mindske risikoen for at udvikle kræft er det altså bedst slet ikke at drikke alkohol.

Mange danskere er storforbrugere af alkohol

Der er mange danskere, som drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Danmark har flere mennesker med et stort alkoholforbrug, hvis man sammenligner med mange andre lande.

 • 23  pct. af de danske mænd drikker mere end10 genstande om ugen
 • Knap 9 pct. af de danske kvinder drikker mere end 10 genstande om ugen
 • Over 13 pct. af de danske mænd drikker ugentligt fem eller flere genstande ved samme lejlighed
 • 5 pct. Af de danske kvinder drikker ugentligt fem eller flere genstande ved samme lejlighed

Begræns dit forbrug af alkohol

Alkohol skal nydes med måde, og du bør ikke drikke alkohol for din sundheds skyld. Det kan betale sig at begrænse sit alkoholforbrug – uanset om det drejer sig om vin, øl eller spiritus.

Sundhedsstyrelsen anbefaler også: 

Unge under 18 år frarådes at drikke alkohol, og unge mellem 18 og 25 år anbefales at være særligt opmærksomme på ikke at overskride anbefalingerne.

Gravide og kvinder, der forsøger at blive gravide, frarådes at drikke alkohol, og kvinder, der ammer, anbefales at udvise forsigtighed ved alkoholindtag.

Er du i tvivl, så tal med din læge.


Læs mere om årsager til kræft:

Årsager til kræft - forsiden


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Om kræftsygdomme

Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

Kræftsygdomme


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft