Gå til sygdomsliste

Alkohol som årsag til kræft

Sammenhængen mellem alkohol og kræft er veldokumenteret. Hvis ingen danskere drak alkohol, kunne man i Danmark undgå et betydeligt antal kræfttilfælde.

Alkohol spiller en rolle for vores helbred. Mens undersøgelser tyder på, at en meget lille mængde alkohol kan nedsætte risikoen for at udvikle hjerte-karsygdomme, er der ingen tvivl om, at alkohol øger risikoen for at udvikle kræft.

Alkohol er af Verdenssundhedsorganisationen WHO klassificeret som 'sikkert kræftfremkaldende'.

Kræftrisikoen øges, fordi alkohol:

 • danner kræftfremkaldende nedbrydningsprodukter
 • forstærker virkningen af andre kræftfremkaldende stoffer
 • giver øget oxidativt stress
 • påvirker kvindelige kønshormoner
 • ændrer omsætningen af folat i kroppen

Kræftfremkaldende nedbrydningsprodukter

Når leveren nedbryder alkohol, dannes en række nedbrydningsprodukter, bl.a. acetaldehyd, som er kræftfremkaldende. Acetaldehyd påvirker dna-dannelse og dna-reparation.

Alkohol øger virkningen af andre kræftfremkaldende stoffer

Risikoen for at udvikle kræft øges, hvis man er udsat for andre risikofaktorer samtidig med, at man drikker alkohol.

Især er kombinationen af rygning og alkohol farlig, fordi alkohol forstærker den kræftfremkaldende virkning af tobak.

Påvirker kvindelige kønshormoner

Alkohol leder til højere niveauer af det kvindelige kønshormon østrogen, og dette er forbundet med en øget risiko for at udvikle brystkræft.

Alkohol ændrer omsætningen af folat i kroppen

Når man indtager alkohol, har det en negativ indflydelse på kroppens evne til at optage og omsætte folat. Folat er vigtig for kroppens evne til at reparere og danne DNA. Skader på vores DNA er det første trin i udviklingen af kræft.

Bord med alkohol og to unge piger

Alkohol er kræftfremkaldende, også i små mængder. Det kan give kræft i de organer, der kommer i berøring med alkoholen, dvs. fra mund til endetarm. Derudover øger alkohol risikoen for at udvikle brystkræft.

Alkohol øger den kræftfremkaldende virkning af tobak

Hvis man både ryger og drikker, øger man risikoen for at udvikle kræft i mundhule, svælg, spiserør og strubehoved mange gange i forhold til personer, der hverken ryger eller drikker. Alkohol og rygning øger hver især risikoen, men derudover forstærker alkohol den kræftfremkaldende virkning af rygning, så kombination af alkohol og tobak er særlig farlig.

Alkohol er årsag til mange former for kræft

Alkohol forårsager kræft i de organer, der kommer i direkte kontakt med alkoholen dvs. fra mund til endetarm. Men alkoholen øger også risikoen for andre kræftformer.

Hvis man drikker alkohol, øger man risikoen for at udvikle kræft i:

 • Struben
 • Mundhulen
 • Svælget
 • Spiserøret
 • Leveren
 • Brystet
 • Tyk- og endetarmen
 • Mavesækken

Jo mere alkohol, jo højere risiko

Risikoen for at udvikle kræft bliver større, jo mere alkohol man drikker. Specielt for brystkræft har forskere fundet ud af, at risikoen stiger allerede ved et lavt alkoholforbrug (ca. 1 genstand om dagen), og at risikoen stiger for hver genstand, man drikker.

Det spiller tilsyneladende ingen rolle, om man drikker vin, øl eller spiritus – risikoen er den samme. Forskning viser, at det altid kan betale sig at skære ned på sit alkoholforbrug. For at mindske risikoen for at udvikle kræft er det altså bedst slet ikke at drikke alkohol.

Ifølge Sundhedsstyrelsen har man en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på:

 • Maksimum 14 genstande om ugen for mænd
 • Maksimum 7 genstande om ugen for kvinder

Mange danskere er storforbrugere af alkohol

Ifølge Sundhedsstyrelsens har man en høj risiko for at blive syg af sit alkoholforbrug, hvis man drikker mere end 21 genstande om ugen som mand og 14 genstande om ugen som kvinde.

 • Knap 9 pct. af de danske mænd drikker mere end 21 genstande om ugen
 • 5 pct. af de danske kvinde drikker mere end 14 genstande om ugen

Selvom man ser bort fra storforbrugerne af alkohol, så er der mange danskere, som drikker mere end Sundhedsstyrelsens lavrisiko-anbefalinger. Der er i Danmark flere mennesker med et stort alkoholforbrug, end hvis man sammenligner med mange andre lande.

Forebyggelse: Begræns dit forbrug af alkohol

Alkohol skal nydes med måde, og du bør ikke drikke alkohol for din sundheds skyld. Du bør begrænse sit alkoholforbrug – uanset om det drejer sig om vin, øl eller spiritus.

Sundhedsstyrelsen anbefaler også:

 • Højst 5 genstande ad gangen

Børn og unge bør ikke drikke alkohol, ligesom gravide og personer med visse sygdomme helt bør holde sig fra at drikke alkohol. Det samme gælder personer, der tidligere har haft et overforbrug.

Er du i tvivl, så tal med din læge.

Oversigt over kost og drikkevarer, der kan øge risikoen for kræft

Overblikket er lavet af det internationale kræftforskningsinstitut World Cancer Research Fund International.

Interactive cancer risk matrix

Læs mere om årsager til kræft:

Årsager til kræft - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Om kræftsygdomme

Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

Kræftsygdomme


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft