Gå til sygdomsliste

Arbejdsmiljø og kemikalier

I arbejdsmiljøet kan man blive udsat for påvirkninger fra sundhedsskadelige kemikalier og materialer. Størsteparten af de kemiske stoffer, som vi i dag ved er kræftfremkaldende, er fundet i arbejdsmiljøet.

Kemikalier i arbejdsmiljøet udgør en risiko for at udvikle kræft.

En række undersøgelser har skønnet, at over 1.500 tilfælde af kræft om året er arbejdsbetingede i Danmark. Det svarer til 4-5 pct. af alle kræfttilfælde.

Visse påvirkninger i arbejdsmiljøet kan skade cellerne i kroppen. Det er især kemikalier, som kan udvikle kræft, men passiv rygning på arbejdspladsen og natarbejde kan også have denne virkning.

Verdenssundhedsorganisationen WHO's kræftforskningsinstitut IARC har vurderet omkring 110 forskellige påvirkninger som kræftfremkaldende for mennesker, herunder tobaksrygning, alkohol, kost, lægemidler, trafikforurening og påvirkninger i arbejdsmiljøet. Omkring halvdelen af de dokumenteret kræftfremkaldende påvirkninger findes i arbejdsmiljøet.

Kræftformer opstået på grund af arbejde

De hyppigste kendte kræftformer, som kan opstå på grund af arbejde, er:

  • Kræft i luftvejene (dvs. næsehuler, næsebihuler, næsesvælg, strube, lunge og lungehinde)
  • Nyrekræft
  • Blærekræft
  • Hudkræft
  • Leverkræft
  • Leukæmi (kræft i blodets celler)
  • Kræft i bughinden (meget sjælden kræftform)

Kræft på grund af kemikalier og forskellige typer støv

Flere hundrede kemikalier er fundet kræftfremkaldende i dyreforsøg, men der mangler stadig afklaring af kræftrisikoen for langt de fleste af de stoffer, der findes i arbejdsmiljøet. Forventningen er, at flere kemikalier og andre stoffer bliver afsløret som kræftfremkaldende.

Også naturligt forekommende stoffer som f.eks. træstøv, asbest og visse typer kvartsstøv ('sand') kan øge risikoen for kræft hos mennesker.

Forebyg kræft på grund af kemikalier og støv

Det er vigtigt, at brugere advares mod farlige stoffer af myndighederne i love og regler, så længe der er berettiget tvivl om stoffernes sikkerhed - det såkaldte 'forsigtighedsprincip'.

Arbejdstilsynet har regler for at arbejde med kræftfremkaldende kemikalier.

Hvis man skal arbejde med produkter, som findes på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende, skal arbejdspladsen lave anvisninger for, hvordan man bedst beskytter sig. Hvis stoffet ikke er strengt nødvendigt, skal det erstattes af noget andet. Endelig skal stoffet anmeldes til Arbejdstilsynets Produktregister, så de kan holde øje med udbredelsen af stoffet i Danmark.

Kræft på grund af passiv rygning

Tobaksrøg indeholder gasser og partikler, som er dokumenteret kræftfremkaldende. Mennesker, der udsættes for passiv rygning på arbejdspladsen, har større risiko for at udvikle lungekræft og muligvis andre kræftformer.

Kræft på grund af natarbejde

Mange års arbejde nat eller tidlig morgen øger risikoen for visse kræftformer.

Natarbejde øger sandsynligvis risikoen for at få brystkræft og øger muligvis risikoen for at få prostatakræft.

Omkring 20 pct. af alt arbejde i den vestlige verden foregår enten aften, nat eller tidlig morgen. Mennesker med denne type arbejde får forstyrret døgnrytmen, fordi de udsættes for lys på tidspunkter, hvor det naturligt ville have været mørkt. Desuden sover man generelt mindre, når man arbejder om natten.

Risikoen for kræft ved langvarigt natarbejde skyldes måske, at hjernen danner mindre af hormonet melatonin, som hæmmer væksten af kræftceller.

Se film om natarbejde og brystkræft. 3.49 min.

Se film om natarbejde og brystkræft. 3.49 min.

Anmeld brystkræft, hvis du har haft mange års natarbejde

Der er en sandsynlig sammenhæng mellem mange års natarbejde og brystkræft. Det betyder, at det nu er muligt at få anerkendt brystkræft som en arbejdsbetinget sygdom og dermed få erstatning, hvis man har haft mange års natarbejde.

Derfor er det vigtigt, at man anmelder det til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen), hvis man har fået brystkræft og i en længere årrække –– 15 år eller mere –– har haft natarbejde.

Du kan selv anmelde en arbejdsbetinget sygdom til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) svar på Kræftens Bekæmpelses spørgsmål om natarbejde og brystkræft

Svært at dokumentere risikoen

Man har i flere 100 år været opmærksom på, at visse former for arbejde øger risikoen for at udvikle kræft, men der går ofte mange år fra en mistanke til den endelige dokumentation. Det skyldes blandt andet, at der kan gå mange år fra, et menneske udsættes for en kræftfremkaldende påvirkning, til kræftsygdommen bliver opdaget.

Over to tredjedele af alle kræfttilfælde bliver først konstateret i pensionsalderen. Hvis sygdommen er opstået på grund af påvirkninger fra en arbejdsplads 15-20 år forinden, kan det være svært at finde denne sammenhæng. Ikke mindst fordi man skal tage højde for de mange forskellige livsstilsfaktorer som f.eks. rygning, alkohol og soldyrkning, som også er årsager til kræft. Desuden skifter mange mennesker arbejde adskillige gange gennem et livsforløb.

Nogle typer af asfaltarbejde er sandsynligvis kræftfremkaldende

IARC vurderede i 2001 risikoen for at få lungekræft ved forskellige typer af arbejde med asfalt. Arbejde med en særlig type asfalt ved tagdækning er nu klassificeret som 'sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker'. Det åbner mulighed for arbejdsskadeerstatning.

Erstatning til samlevere, der har været indirekte udsat for asbest

Hvis du er eller har været gift/levet sammen med en person, der har været udsat for asbestfibre på sit arbejde - og du selv har fået lungehindekræft - har du mulighed for at søge om kompensation.

Du kan have været indirekte udsat for asbestfibre, hvis du f.eks. har vasket din partners asbestfyldte arbejdstøj.

Du kan læse om godtgørelse til indirekte asbestofre på Borger.dk. Her kan du også søge om udbetaling af kulancemæssig godtgørelse på 170.000,- kr:

Borger.dk: Godtgørelse til indirekte asbestofre

Der skal flere undersøgelser til for at vurdere, om tatoveringer øger risikoen for kræft.

Tatoveringer og kræft: Et område, der mangler forskning

En række tatoveringsfarver blev fjernet fra det danske marked i december 2011, da det viste sig, at farverne indeholdt kræftfremkaldende stoffer. Der kan dog stadig godt forekomme skadelige farver på det danske marked, da tatoveringsfarver importeres til danske forhandlere og tatovører via internettet. Der er behov for store undersøgelser af tatoverede personer for at vurdere om tatoveringer, og i så fald hvilke, øger risikoen for kræft.

Tatoveringer

Søg erstatning

Ifølge dansk lov kan man søge om erstatning, hvis man er blevet syg af sit arbejde.

Som udgangspunkt har lægerne pligt til at anmelde til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen), hvis de får mistanke om, at en kræftsygdom er arbejdsbetinget. Men desværre viser undersøgelser, bl.a. fra Kræftens Bekæmpelse, at lægerne alt for ofte glemmer det.

Erstatning: Tag selv initiativet, hvis ikke lægen gør det

Det er en god idé selv at spørge den behandlende eller den praktiserende læge om eventuelt at søge erstatning.

Du kan også selv anmelde en arbejdsbetinget sygdom til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen).

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside

Kræftforskningsinstituttet IARC

Verdenssundhedsorganisationen WHO har en organisation, som hedder International Agency for Research on Cancer (IARC).

I begyndelsen koncentrerede IARC sig udelukkende om vurdering af kemikalier i arbejdsmiljøet. I dag vurderer de også om andre faktorer kan udgøre en kræftrisiko for mennesker, f.eks. tobaksrøg, alkohol og infektioner.

Læs mere:

Stoffer og processer, der anses for at være kræftfremkaldende
Arbejdstilsynets oversigt over de stoffer og arbejdsprocesser, der anses for at være kræftfremkaldende – se fra side 55 i rapporten.

Oversigt over registrerede kræftformer, rapport side 4
Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) vejledning med muligheder og betingelser for anerkendelse af arbejdsbetingede kræftsygdomme.

Rapporten Kræftsygelighed blandt danske lønmodtagere
En stor undersøgelse af kræftrisikoen i 49 forskellige erhverv i Danmark.

Læs mere om årsager til kræft:

Årsager til kræft

 

Om kræftsygdomme

Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

Kræftsygdomme


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Rådgivning

Ældre kvinde taler med en kvinde med ryggen til

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud