Gå til sygdomsliste

Mange faktorer bag kræft

Årsager til kræft kan findes i vores livsstil, som f.eks. rygning, overvægt eller solbadning. Arv og det miljø, vi lever i, har også betydning for vores risiko for at udvikle kræft.

Man kan være arveligt disponeret for at udvikle kræft.

Miljø-faktorer kan f.eks. være kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladser, som har betydning for ens risiko for at udvikle kræft.

Muligt at forebygge fire ud af ti nye kræfttilfælde

Der findes over 200 forskellige kræftformer. I mange tilfælde er årsagen til, at vi rammes af kræft, et samspil mellem påvirkninger fra livsstilmiljø og arvelige forhold.

På baggrund af vores viden om livsstils- og miljømæssige årsager, er det vurderet, at det er muligt at forebygge op imod 15.000 af de nye kræfttilfælde, der hvert år opstår i Danmark. Det vil sige, at hvis vi lykkes med en effektiv forebyggelse, kan fire ud af ti kræfttilfælde undgås i fremtiden.

Tobak er skyld i næsten 20 pct. af alle kræfttilfælde

Figuren viser årsager til kræft, som kan forebygges. Nogle kræfttilfælde kan forebygges på mere end én måde. F.eks. kan spiserørskræft hos personer, som både ryger og drikker alkohol, enten forebygges ved, at personen stopper med at ryge eller stopper med

Jo ældre befolkningen er, jo flere kræfttilfælde

Jo ældre man er, jo højere er risikoen for at udvikle kræft. Alder er med andre ord en selvstændig risikofaktor, vi ikke har mulighed for helt at gøre noget ved. Vi kan dog sætte ind med forebyggelse tidligt i livet, f.eks. er det forebyggelse, hvis man formår at få et ungt menneske til at lade være med at begynde at ryge. Jo bedre forebyggelse, jo flere tilfælde af kræft som skyldes alder vil forsvinde.

Siden 1850’erne har vi levet længere og længere. Det har medført, at en stadig større del af befolkningen når en alder, hvor risikoen for kræft er – og altid har været – stor, og derfor har kræft en så dominerende plads i sygdomsstatistikkerne. Det er nemlig sådan, at langt de fleste kræfttilfælde (cirka 70 pct.) ses hos mennesker over 50 år.

Kræftsygdomme kan starte årtier, inden man bliver syg

Selvom der er flest kræfttilfælde i den ældre del af befolkningen, er udviklingen af kræftsygdommen ofte sat i gang flere årtier forinden. Derfor er det vigtigt, at man i en tidlig alder begynder at forebygge, så risikoen for at udvikle kræft bliver mindre.

Ulighed i sundhed

Der er en stigende ulighed i sundhed – også på kræftområdet. Risikoen for at blive syg af kræft og dø tidligt er betydeligt højere for grupper med lav indkomst og kort uddannelse end for personer med høj indkomst og lang uddannelse. Der er således 10 års forskel i middellevetiden mellem den rigeste fjerdedel og den fattigste fjerdedel af de danske mænd, dvs. at danske mænd med en lav indkomst i gennemsnit lever 10 år mindre end danske mænd med en høj indkomst. En stor del af uligheden skyldes rygning og alkohol, da flere personer med kort uddannelse og lav indkomst ryger og drikker.

Sådan udvikles kræft

Kræft kan opstå, hvis en celle et sted i kroppen påføres særlige former for skade på arvematerialet (mutationer) og derfor begynder at dele sig ukontrolleret.

Udvikling af kræft

Sådan kan du mindske risikoen for kræft

Der er ingen garanti for, at man kan undgå kræft, selvom man efterlever alle gode råd om en sund livsstil. Men følger du det europæiske kodeks mod kræft, kan du mindske risikoen for at få kræft.

 • Lad være med at ryge. Undgå enhver form for tobak
 • Gør dit hjem røgfrit. Bak op om en røgfri politik på din arbejdsplads
 • Sørg for at bevare en normal vægt
 • Vær fysisk aktiv i hverdagen. Begræns den tid, du sidder ned
 • Spis sundt:
  • Spis rigeligt med fuldkorn, ærter, bønner, linser, grøntsager og frugt
  • Begræns mængden af fødevarer med mange kalorier (fødevarer med meget sukker eller fedt) og undgå sukkerholdige drikkevarer
  • Undgå forarbejdet kød. Begræns mængden af rødt kød og fødevarer med meget salt
 • Begræns dit forbrug af alkohol i enhver form. Det er bedre helt at undgå alkohol, når kræft skal forebygges
 • Undgå for megen sol — det gælder især for børn. Brug solbeskyttelse. Brug ikke solarier
 • Beskyt dig selv mod kræftfremkaldende stoffer og materialer på arbejdspladsen ved at følge instrukser om sundhed og sikkerhed
 • Find ud af, om du i dit hjem er udsat for radioaktiv stråling på grund af et højt niveau af naturligt radon i luften. Sørg for at få sænket et højt radonniveau
 • For kvinder:
  • Amning mindsker moderens risiko for kræft. Giv dit barn brystmælk, hvis du kan
 • Hormontilskud i overgangsalderen øger risikoen for visse kræftformer. Begræns derfor brugen af hormonpræparater mest muligt
 • Sørg for, at din datter tager imod sundhedsvæsenets tilbud om vaccination mod HPV (humant papillomavirus)
 • Deltag i organiserede kræftscreeningsprogrammer for:
  • Tarmkræft (mænd og kvinder)
  • Brystkræft (kvinder)
  • Livmoderhalskræft (kvinder)

  Læs mere om det europæiske kodeks mod kræft:

  cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/da/

  Kendskab til årsager og vilje til forebyggelse

  Der er allerede gjort store fremskridt i behandlingen af kræft, men for at nå det endelige mål i bekæmpelsen af kræft, er det nødvendigt helt at undgå, at sygdommen opstår. Det kræver et stort kendskab til de præcise årsager til kræft, men det kræver også i høj grad en vilje til at forebygge – både på det personlige plan og i samfundet.

  Læs mere:

  Forebyg kræft

  Dokumenterede årsager til kræft

  Årsager til kræft: Velbegrundede mistanker

   

  Om kræftsygdomme

  Om kræftsygdomme

  Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

  Kræftsygdomme


  Symptomer på kræft

  Mand ved tablet

  Har du mistanke om, at du har kræft, skal du kontakte til din læge.

  Symptomer


  Livet med kræft

  Livet med kræft

  Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

  Hvis du har kræft


  Rådgivning

  Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

  Vores rådgivningstilbud