Gå til sygdomsliste

Mange faktorer bag kræft

Årsager til kræft kan findes i vores livsstil, som f.eks. rygning, overvægt eller alkohol. Arv og det miljø, vi lever i, har også betydning for vores risiko for kræft.

Der er mange årsager til kræft. Ofte er årsagen et samspil mellem livsstil, miljø og arvelige forhold.

Rygning er den faktor, der øger risikoen for kræft og andre dødelige sygdomme allermest. Overvægt er den næststørste risikofaktor for kræft.

Alkohol, kostvaner og fysisk inaktivitet har også betydning for risikoen for kræft. Derudover kan for meget uv-stråling fra solen eller solarium, infektioner med HPV, visse stoffer i miljøet og arbejdsmiljøet øge risikoen.

Desuden kan nogle af os være arveligt disponeret for at udvikle kræft. Nogle af de kræftformer, der kan være arvelige, er bryst- og æggestokkræft samt livmoder- og tarmkræft. Cirka 5 pct. af alle kræfttilfælde skyldes arvelige forhold.

Også biologiske faktorer, f.eks. visse hormoner, kan påvirke risikoen for kræft.

Fire ud af ti kræfttilfælde kan forebygges

Op mod 40 pct. af alle kræfttilfælde skyldes forhold, vi som enkeltpersoner og som samfund har mulighed for at påvirke. Vi kan bl.a. forebygge kræft ved at leve sundere og f.eks. undgå rygning, for meget alkohol, bevæge os mere og holde vægten.

Der er desværre ingen garanti for at undgå kræft, selvom man efterlever alle gode råd om en sund livsstil. Men følger du det Europæiske Kodeks Mod Kræft, kan du mindske risikoen for kræft. Læs mere om forebyggelse her:

Viden om forebyggelse

Europæisk Kodeks Mod Kræft

Jo ældre befolkningen er, jo flere kræfttilfælde

Jo ældre man er, jo højere er risikoen for at udvikle kræft. Siden 1850’erne har vi levet længere og længere. Det har medført, at en stadig større del af befolkningen når en alder, hvor risikoen for kræft er – og altid har været – stor, og derfor har kræft en så dominerende plads i sygdomsstatistikkerne. Det er nemlig sådan, at langt de fleste kræfttilfælde (cirka 70 pct.) ses hos mennesker over 50 år.

Sammenhæng mellem sociale og økonomiske forhold og risikoen for kræft

Risikoen for at blive syg af kræft og dø tidligt er betydeligt højere for grupper med lav indkomst og kort uddannelse end for personer med høj indkomst og lang uddannelse. 

Forklaringen er, at der er forskellige risici forbundet med vores livsstil, bolig- og arbejdsforhold, som hænger sammen med, at vi har forskellige sociale og økonomiske livsvilkår (kaldet socioøkonomiske forhold). Vi har f.eks. forskellige vaner i forhold til alkoholforbrug, rygning, kost, sol og fysisk aktivitet. Vores bolig- og arbejdsforhold har desuden betydning for, hvor meget støv, røg, kemikalier og infektioner vi bliver udsat for i hverdagen.

Kræftens Bekæmpelse arbejder for at mindske den sociale ulighed i kræft. Målet er at opnå lige og gode muligheder for at forebygge og behandle alle former for kræft hos alle. Læs mere om Kræftens Bekæmpelses arbejde med social ulighed i kræft:

Mindre ulighed i kræft

Sådan udvikles kræft

Kræft kan opstå, hvis en celle et sted i kroppen påføres særlige former for skade på arvematerialet (mutationer) og derfor begynder at dele sig ukontrolleret.

Hvad er kræft?

Læs alt om årsager og kræft:

Årsager til kræft - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Om kræftsygdomme

Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

Kræftsygdomme


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft