Gå til sygdomsliste

  • Statistik om kræft

    Læs statistik om kræft generelt. Husk: Statistik siger ikke alt om den enkeltes risiko for at få kræft.


Nøgletal om kræft

Læs om, hvor mange der får kræft, hvor mange der lever mere end 1 eller 5 år, efter de har fået kræft, og hvor mange der dør af sygdommen.

Nøgletal

Kræft i Danmark 2020

'Kræft i Danmark' er en ny form for årsrapport, der giver et samlet overblik over de nyeste fakta og data på kræftområdet fra de mange registre, organisationer mv., der beskæftiger sig med kræft.

Læs 'Kræft i Danmark 2020'

De hyppigste kræftformer

Nogle kræftformer er hyppigere end andre. Læs statistik for de hyppigste kræftformer.

De hyppigste kræftformer


NORDCAN – database med kræftstatistik

NORDCAN er en database med kræftstatistik for Danmark og de øvrige nordiske lande. Du kan lave udtræk fra databasen og få resultaterne præsenteret i grafer og tabeller:

Database med kræftstatistik (NORDCAN)

Alder som risikofaktor

Flere får kræft. Det skyldes, at vi bliver flere mennesker i Danmark, og at den danske befolkning i gennemsnit lever længere. Læs om alder som risikofaktor:

Alder som risikofaktor

Hvor mange lever med kræft?

Hver tredje dansker får kræft. Læs uddybende statistik og information om, hvor mange der lever med kræft i Danmark, og hvordan udviklingen har været gennem årene:

Antal der lever med kræft


Hvor mange vil få kræft i fremtiden?

I flere tilfælde er der behov for at bestemme antallet af nye kræfttilfælde, dvs. at lave en fremskrivning på, hvordan man forventer, det vil se ud om 20 år. Læs mere om, hvordan man laver fremskrivningen:

Nye kræfttilfælde de næste 20 år

Hvor mange overlever kræft?

Læs uddybende statistik og information om, hvor stor en andel af kræftpatienter, der gennemsnitligt overlever mere end 1 eller 5 år efter, at de fik diagnosen kræft:

Andel der overlever kræft

Mere kræftstatistik og baggrundsviden

Find mere information om kræftstatistik i Danmark, Norden, Europa og på verdensplan. 

Hvis du vil vide mere om kræftstatistik – og anden baggrundsviden


Statistik for specifikke kræftsygdomme

Du kan finde specifik statistik for din egen sygdom. Overvej inden, om du vil kende tallene og forbered dig på, at de kan være mere positive eller negative, end du måske forventer. Læs om statistik under de enkelte kræftsygdomme:

Kræftsygdomme