Gå til sygdomsliste

  • Statistik om kræft

    Læs statistik om kræft generelt. Husk: Statistik siger ikke alt om den enkeltes risiko for at få kræft.


Nøgletal om kræft

Nøgletal giver et indblik i kræftstatistik for Danmark. Overvej først om du vil kende risikoen for at få kræft og sandsynligheden for at overleve en kræftsygdom.

Læs om, hvor mange der årligt får kræft, hvor mange der har kræft, hvor mange der gennemsnitligt overlever deres kræftsygdom mere end 1 eller 5 år, efter de fik diagnosen kræft, og hvor mange der årligt dør af kræft:

Statistik om kræft – nøgletal

De fem hyppigste kræftformer

Nogle kræftformer er hyppigere end andre. Nogle kræftformer er hyppigere hos mænd end kvinder og omvendt, eller de ses kun hos det ene køn.

Læs om de fem hyppigste kræftformer for mænd og for kvinder. Læs også om seks hyppige kræftformer, hvor der sker en udvikling, og find gode råd til, hvordan du kan mindske risikoen for at få en af disse kræftformer:

De hyppigste kræftformer

NORDCAN – database med kræftstatistik

NORDCAN er en database med kræftstatistik for Danmark og de øvrige nordiske lande. Du kan lave udtræk fra databasen og få resultaterne præsenteret i grafer og tabeller.

Læs mere om talgrundlaget og find et link til databasen:

Database med kræftstatistik (NORDCAN)


Alder som risikofaktor

Flere får kræft. Det skyldes især, at vi bliver flere mennesker i Danmark, og at den danske befolkning i gennemsnit bliver ældre over tid.

Læs mere om alder som risikofaktor:

Alder som risikofaktor

Statistik om antal der lever med kræft

Hver tredje dansker får kræft.

Læs uddybende statistik og information om, hvor mange der lever med kræft i Danmark, og hvordan udviklingen har været gennem årene:

Statistik – antal der lever med kræft

Fremskrivning af antal kræfttilfælde

I flere tilfælde er der behov for at estimere antallet af nye kræfttilfælde, dvs. at lave en fremskrivning på, hvordan man forventer, det vil se ud om 20 år.

Læs mere om, hvordan man laver fremskrivningen:

Nye kræfttilfælde de næste 20 år


Statistik om andel der overlever kræft

Forskning leder hele tiden til nye fremskridt og nye måder at stille diagnoser og behandle kræft på – det betyder, at flere overlever kræft.

Læs uddybende statistik og information om, hvor stor en andel af kræftpatienter, der gennemsnitligt overlever mere end 1 eller 5 år efter, at de fik diagnosen kræft:

Statistik – andel der overlever kræft

Mere kræftstatistik og baggrundsviden

Find mere information om kræftstatistik i Danmark, Norden, Europa og på verdensplan.

Find også kræftstatistik for de enkelte kommuner med mere.

Læs mere:

Hvis du vil vide mere om kræftstatistik – og anden baggrundsviden

Statistik for specifikke kræftsygdomme

Kræft i tal indeholder generel statistik om kræft, men du kan også finde statistik for din egen sygdom. Overvej inden, om du vil vide det og forbered dig på, at tallene kan være mere positive eller negative, end du har en forventning om.

Læs mere under de enkelte kræftformer og klik dig ind på menuen ’Statistik’:

Kræftsygdomme