Gå til sygdomsliste

Database med kræftstatistik (NORDCAN)

NORDCAN er en database, hvor du kan finde kræftstatistik for Danmark og de øvrige nordiske lande.

Hvis du skal bruge tal og analyser til formidling af statistik

Du kan lave udtræk fra databasen direkte via NORDCAN og få resultaterne præsenteret i grafer og tabeller, som du nemt kan gemme og bruge i dit eget arbejde. Du kan også få vist en risikofordeling på landkort, dvs. en oversigt over, hvor stor risikoen er for at få kræft eller en bestemt form for kræft alt efter, hvor i landet du bor. Lav selv grafer og figurer:

NORDCAN – forsiden

Tal om kræft – datagrundlag

Statistik kan f.eks. vise, hvor mange personer om året, der får kræft, hvor mange der overlever kræft, og hvor mange der dør af en sygdom.

Statistikken kan også bruges til at planlægge eller udføre kvalitetskontrol, i forskning og til andre formål. Statistik præsenteres ofte i tabeller og grafer.

Statistikken er baseret på oplysninger om meget store patientgrupper og er et vigtigt værktøj i sundhedsplanlægning og i valg af behandling.

Langt det meste statistik på cancer.dk er baseret på data fra NORDCAN, som er en database med tal og informationer om kræftsygdomme i Danmark og de øvrige nordiske lande, deraf forkortelsen NORD for nordiske og CAN for cancer (kræft).

Kræftstatistik for Danmark og Norden

I NORDCAN baseres tal og beregninger for den danske befolkning på data fra det danske Cancerregister og det danske Dødsårsagsregister i Sundhedsdatastyrelsen, og på generelle informationer om den danske befolkning fra Danmarks Statistik. På samme måde får NORDCAN data fra de øvrige nordiske landes kræftregistre og registre over dødsårsager.

I databasen kan du finde oplysninger om antal nye tilfælde (incidens), antal personer som lever med diagnosen kræft (prævalens), antal personer som overlever sygdommen (relativ overlevelse) og antal dødsfald. Tallene kan findes for 50 kræftformer for alle de fem nordiske lande; Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Der findes også tal for antal nye tilfælde og antal dødsfald for Færøerne og Grønland.

Tallene for antal nye tilfælde, antal personer, som lever med diagnosen kræft og antal dødsfald kan findes for de enkelte regioner i de enkelte lande (dog kun op til seks regioner pr. land).

Desværre er NORDCAN endnu ikke opdateret med 2017-2018 data så vi kun kan vise data til og med 2016. Vi er i gang med en opdatering af platform og til at de enkelte landes cancerregistre selv forbereder data til opdatering på basis af fælles programmer. Vi forventer dog at kunne opdatere med 2017 og 2018 data i foråret 2021.

Det er muligt at lave fremskrivninger (estimater) af antal nye tilfælde og antal dødsfald for de næste 20 år.

Læs mere om fremskrivninger:

Nye kræfttilfælde og kræftdødsfald de næste 20 år

Anden hud er nu med i beregningerne

NORDCAN opgjorde tidligere det årlige antal nye kræfttilfælde undtagen anden hud. Det betyder, at pladecellekræft og andre mere sjældne former for hudkræft (samlet i gruppen anden hudkræft) nu tæller med. Basalcellekræft i huden tæller dog stadig ikke med.

I international kræftstatistik udelader man ofte tallene for anden hud for at kunne sammenligne kræftstatistik mellem lande. Registreringen af anden hudkræft sker meget forskelligt landene imellem, og der er ofte registreret færre tilfælde, end det antal der i virkeligheden forekommer.

Vi har nu valgt at inkludere Anden hudkræft i den statistik Kræftens Bekæmpelse bruger på vores hjemmeside, da vi anser kvaliteten af registreringen af diagnosen i de nordiske lande for at være så pålidelig og sammenlignelig at den kan inkluderes i det samlede kræfttal.

Forskellige registreringsperioder

Tallene for Danmark starter forskellige år, således begyndte man at registrere antal nye tilfælde af kræft i 1943 og antal dødsfald i 1951. Fra 1963 har vi beregnet antal personer, som lever med en kræftdiagnose og siden 1965 andel patienter, som overlever kræftdiagnosen mindst 1 eller 5 år. De seneste opgørelser og beregninger er for patienter, der har fået stillet diagnosen kræft i 2012-2016.

Nøgletal for nogle kræftformer

Du kan også finde de vigtigste nøgletal for de enkelte kræftsygdomme. Vær opmærksom på, at flere kræfttilfælde af samme type i det samme organ hos en patient kun tælles som et enkelt tilfælde i NORDCAN. NORDCAN's tal kan derfor være lidt lavere end de rapporterede tal fra cancerregistrene.

Lav selv grafer og figurer:

NORDCAN – forsiden

Ny platform NORDCAN 2.0

Vi er i gang med konstruktion af en ny og moderniseret platform for NORDCAN  da den gamle platform ikke kan vedligeholdes på længere sigt.

Den nye platform vil have mange ny og mere tidssvarende faciliteter og bedre håndtering af grafer og tabeller.

Den ny platform vil være på engelsk, men kræftstatistikarkene vil også findes på dansk og de andre nationale nordiske sprog.. Endnu er kun incidens og dødelighed til rådighed på den nye platform, mens prævalens og overlevelse er på vej. Fremskrivning kommer på et senere tidspunkt. 

Den nye og den gamle platform vil være tilgængelige side om side i en periode, men på længere sigt vil den gamle platform ikke kunne opdateres.

NORDCAN 2.0

Ikke alle kræftsygdomme er nævnt separat i NORDCAN

Hvis din kræftsygdom ikke er med i NORDCAN som en selvstændig kategori, kan det skyldes, at der er for få tilfælde af sygdommen til at sige noget statistisk holdbart.

Du kan læse mere om de enkelte kræftsygdomme:

Kræftsygdomme


Læs alt om kræftstatistik

Statistik om kræft – forsiden


 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Om kræftsygdomme

Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

Kræftsygdomme


Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft