Gå til sygdomsliste

Nye kræfttilfælde og kræftdødsfald de næste 20 år

I forskellige sammenhænge kan der være behov for at estimere antallet af nye kræfttilfælde. Det betyder, at der laves en fremskrivning på, hvordan antallet af nye kræfttilfælde forventes at se ud om 20 år.

Fremskrivninger kan bruges til hospitalsplanlægning

Fremskrivninger er nyttige, for eksempel når der skal planlægges, hvor mange ansatte hospitalerne skal have, og hvor stor kapacitet hospitalet skal have for at kunne udrede og behandle kræftpatienter om 20 år. Det er meget relevant, når det skal vurderes, om der er kapacitet nok i Sundhedsvæsnet til at overholde tidsfrister i kræftpakkerne og til at yde optimal kræftbehandling i de næste 20 år.

Fremskrivningsmodel

I Kræftens Bekæmpelse laves en fremskrivning, som baseres på en model over udviklingen i Danmarks befolknings alders- og kønssammensætning og størrelse (kaldet den demografiske udvikling) og udviklingen i risikovurderingen for den enkelte kræftsygdom for de sidste 15 år. Kræftplan 4 benytter disse tal.

Til fremskrivningen bruges en model (NORDPRED), som baserer sig på udviklingen i risiko for køn, alder, tid og personer, der er født det samme år. Modellen tager højde for udviklingen i risiko for de sidste 15-30 år.

Fremskrivning for enkelte sygdomme og for alle samlet

Fordi kræft er mange forskellige sygdomme er der lavet en fremskrivning for hver enkelt kræftform separat for henholdsvis mænd og kvinder. Den samlede fremskrivning for alle kræftformer fås ved at lægge fremskrivningerne for de enkelte kræftsygdomme sammen.

Markante ændringer i udviklingen skal medtænkes

Det er vigtigt i fremskrivninger at tage højde for ændringer i udviklingen for den enkelte kræftsygdom de seneste år: ændringer som er markant anderledes end tidligere år. F.eks. har der de seneste 15 år været en stigning i antallet af nye tilfælde af modermærkekræft og anden kræft i huden, men det observerede antal nye tilfælde har været meget mindre de seneste 4 år. Derfor vil fremskrivningen basere sig på niveauet for antallet af nye kræfttilfælde for disse to sygdomme i 2012-2016. For bryst og tarmkræft er screening startet i hhv. 2007-9 og 2014, og markant stigning af skjoldbruskkræft blandt kvinder forventes ikke at fortsætte. Her er fremskrivningen af nye tilfælde derfor også baseret på 2012-2016 niveauet.

For kræftdødelighed er der ikke de samme problemer.

Forventet antal nye kræfttilfælde om 20 år

Fremskrivningen tyder på, at det årlige antal nye kræfttilfælde stiger fra 40.240 i 2012-2016 til mere end 51.909 i 2032-2036. Det er en stigning på 29 pct. Det meste af den forventede stigning kan tilskrives, at vi bliver flere mennesker i Danmark, og at den danske befolkning i gennemsnit bliver ældre over tid men da udviklingen i risiko varierer mellem kræftformer er sammensætningen af kræftformer ændret.

Forventet antal kræftdødsfald om 20 år

Fremskrivning for antal kræftdødsfald angiver at antallet stiger fra 15.709 årlige dødsfald i 2012-2015 til 18.117 i 2032-2036. Det er en stigning på 15 pct. Det er en langt lavere stigning ind befolkningsprognosen angiver og dermed også på en langt lavere risiko for kræftdødelighed for den enkelte.

Læs mere

Find en mere detaljeret beskrivelse af fremskrivningen og tabeller med fremskrivning for de enkelte kræftformer:

Fremskrivning af antal kræfttilfælde i Danmark i 2019, 2024, 2029 og 2034

Fremskrivning af antal kræftdødsfald i Danmark i 2019, 2024, 2029 og 2034

NORDCAN – database med kræftstatistik

NORDCAN er en database, der indeholder kræftstatistik for Danmark og de øvrige nordiske lande. I NORDCAN baseres tal og beregninger for den danske befolkning på data fra det danske Cancerregister og det danske Dødsårsagsregister i Sundhedsdatastyrelsen, og på generelle informationer om den danske befolkning fra Danmarks Statistik. På samme måde får NORDCAN data fra de øvrige nordiske landes kræftregistre og registre over dødsårsager.

NORDCAN – forsiden

Læs alt om kræftstatistik

Statistik om kræft – forsiden

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Om kræftsygdomme

Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

Kræftsygdomme


Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft