Gå til sygdomsliste

Nye kræfttilfælde de næste 20 år

I forskellige sammenhænge kan der være behov for at estimere antallet af nye kræfttilfælde. Det betyder, at der laves en fremskrivning på, hvordan antallet af nye kræfttilfælde forventes at se ud om 20 år.

Over 10.000 flere får kræft om året i dag end for 20 år siden. Det meste af den forventede stigning (omkring 97 pct.), kan tilskrives, at vi bliver flere mennesker i Danmark, og at vi bliver ældre over tid.

Inden du læser statistik

Det er en god idé at overveje, om du vil kende risiko og lægens vurdering af et sandsynligt forløb for din kræftform. Nogle finder statistik beroligende, fordi det er noget konkret at forholde sig til. Andre synes, statistik er skræmmende og upersonlig.

Mærk efter, hvordan du har det, inden du læser statistik om kræftsygdomme.

Det er vigtigt at huske, at statistik er baseret på gennemsnit beregnet ud fra store patientgrupper og ikke siger alt om den enkelte. Den enkeltes risiko for at få kræft kan afvige meget fra gennemsnittet, lige som det er forskelligt, hvor længe hver enkelt overlever sin kræftsygdom.

Spørg din læge

Tal med din læge, hvis du vil vide mere om risikoen ved din egen sygdom. Mulighederne for at blive helbredt afhænger af, hvilken kræftsygdom det drejer sig om, hvor udbredt din sygdom er, hvilken behandling du har fået og af dit almene helbred.

Fremskrivninger kan bruges til hospitalsplanlægning

Fremskrivninger er nyttige, for eksempel når der skal planlægges, hvor mange ansatte hospitalerne skal have, og hvor stor kapacitet hospitalet skal have for at kunne udrede og behandle kræftpatienter om 20 år. Det er meget relevant, når det skal vurderes, om der er kapacitet nok i Sundhedsvæsnet til at overholde tidsfrister i kræftpakkerne og til at yde optimal kræftbehandling i de næste 20 år.

Fremskrivningsmodel

I Kræftens Bekæmpelse laves en fremskrivning, som baseres på en model over udviklingen i Danmarks befolknings alders- og kønssammensætning og størrelse (kaldet den demografiske udvikling) og udviklingen i risikovurderingen for den enkelte kræftsygdom for de sidste 15 år. Kræftplan 4 benytter disse tal.

Til fremskrivningen bruges en model (NORDPRED), som baserer sig på udviklingen i risiko for køn, alder, tid og personer, der er født det samme år. Modellen tager højde for udviklingen i risiko for de sidste 15-30 år.

Fremskrivning for enkelte sygdomme og for alle samlet

Fordi kræft er mange forskellige sygdomme, er der lavet en fremskrivning for hver enkelt kræftform separat for henholdsvis mænd og kvinder. Den samlede fremskrivning for alle kræftformer fås ved at lægge fremskrivningerne for de enkelte kræftsygdomme sammen.

Markante ændringer i udviklingen skal medtænkes

Det er vigtigt i fremskrivninger at tage højde for ændringer i udviklingen for den enkelte kræftsygdom de seneste år: ændringer som er markant anderledes end tidligere år. F.eks. har der de seneste 15 år været en stigning i antallet af nye tilfælde af prostatakræft og modermærkekræft, men det observerede antal nye tilfælde har været uændret de seneste 4 år. Derfor vil fremskrivningen basere sig på, at niveauet for antallet af nye kræfttilfælde for disse to sygdomme er uændret for 2011-2015.

Forventet antal nye kræfttilfælde om 20 år

Fremskrivningen tyder på, at det årlige antal nye kræfttilfælde stiger fra 37.200 i 2011-2015 til mere end 48.200 i 2031-2035. Det er en stigning på 30 pct. Det meste af den forventede stigning (omkring 97 pct.) kan tilskrives, at vi bliver flere mennesker i Danmark, og at den danske befolkning i gennemsnit bliver ældre over tid.

Læs mere

Find en mere detaljeret beskrivelse af fremskrivningen og tabeller med fremskrivning for de enkelte kræftformer:

Fremskrivning af antal kræfttilfælde i Danmark i 2018, 2023, 2028 og 2033

Hvert kvarter får en dansker kræft
NORDCAN – database med kræftstatistik

NORDCAN er en database, der indeholder kræftstatistik for Danmark og de øvrige nordiske lande. I NORDCAN baseres tal og beregninger for den danske befolkning på data fra det danske Cancerregister og det danske Dødsårsagsregister i Sundhedsdatastyrelsen, og på generelle informationer om den danske befolkning fra Danmarks Statistik. På samme måde får NORDCAN data fra de øvrige nordiske landes kræftregistre og registre over dødsårsager.

NORDCAN – forsiden

Læs alt om kræftstatistik

Statistik om kræft – forsiden

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Om kræftsygdomme

Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

Kræftsygdomme


Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft