Gå til sygdomsliste

Sidste forårs bratte fald i kræftdiagnoser blev ikke indhentet i resten af 2020

15-06-2021
Ny opgørelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at der i løbet af 2020 blev stillet færre kræftdiagnoser, sammenlignet med året før. Det er bemærkelsesværdigt, for normalt stiger antallet af kræftdiagnoser i Danmark en lille smule hvert år.

I foråret 2020 blev der stillet markant færre kræftdiagnoser end året før. Og faldet blev ikke indhentet resten af året. Det viser en ny opgørelse fra Kræftens Bekæmpelse. Modelfoto: Colourbox

Det er vigtigt, at man går til lægen hvis man oplever symptomer på kræft, understreger Kræftens Bekæmpelses direktør, Jesper Fisker

I den nye opgørelse har forskere fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning undersøgt, hvor mange danskere der fik stillet diagnosen kræft i perioden marts til december 2020. 

Tallene er sammenlignet med antallet af patienter, som har fået diagnosen kræft i de samme måneder i 2019, og resultaterne viser, at der i 2. kvartal af 2020 var et markant fald på 14 pct. i antallet af patienter, som blev diagnosticeret med kræft. 

Resten af året var antallet på niveau med 2019 og samlet set er der således sket et fald på 6 pct. i antal patienter diagnosticeret med kræft i den periode af 2020 hvor pandemien har været i Danmark. Det svarer til 1600 personer.

Det vækker opsigt, for forskerne ville have forventet at se en lille stigning i antallet af kræftdiagnoser for 2020 i forhold til 2019, da antallet af danskere, der får kræft typisk stiger fra år til år. Det skyldes især at vi lever længere, hvilket øger risikoen for at vi får kræft. Det reelle antal personer, der mangler at få stillet deres kræft diagnose kan derfor godt være en anelse højere end de 1600 personer antyder. 

Der er ikke noget, der tyder på, at de færre kræftdiagnoser skyldes, at færre danskere har fået kræft. Sammenfaldet med nedlukningen da coronapandemien ramte landet i foråret 2020 peger tydeligt i retning af, at det er en indirekte konsekvens af pandemien. 

– Det kan reelt betyde, at der er danskere, der har en kræftsygdom, som ikke er opdaget, og som de ikke er i behandling for. Alle de praktiserende læger er åbne og klar til at tage sig af deres patienter, og jeg vil endnu engang opfordre alle, der har symptomer på noget, der kunne være kræft, om at gå til deres læge, siger Jesper Fisker, der er administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse. 

Nye kræftdiagnoser i 2020 under COVID-19 pandemien i Danmark. Kilde: Landspatientregisteret (2019–2020) pr. 8 april 2021.

Markant fald i andet kvartal
Ser man på tallene for de enkelte måneder viser de, at antallet af kræftdiagnoser var 19 pct. lavere i maj og 23 pct. lavere i april sammenlignet med samme periode året før. Det er godt nyt i forhold til en tidligere opgørelse fra Kræftens Bekæmpelse, der pegede på, at der blev stillet 33 pct. færre kræftdiagnoser i marts-maj 2020.  Forskellen skyldes sandsynligvis at pandemien også har medført en forsinkelse på indrapporteringer af kræft til registeret, så de præcise tal først bliver synlige nu. 

I tredje og fjerde kvartal 2020 var antallet af patienter, der fik en kræftdiagnose på niveau med 2019 - men tallet skulle altså have været højere, hvis det indledende fald skulle have været indhentet. 

Forskerne kan ikke ud fra undersøgelsen se, hvad årsagerne til de færre diagnoser er. Det kan således både skyldes, at færre er gået til lægen, at nogle har oplevet det som vanskeligere at få adgang til deres læge eller noget helt tredje. 

Kræftens Bekæmpelses forskere er nu i gang med at undersøge, om der også er sket et skred i stadiefordelingen, så flere patienter fik kræftdiagnoser på et senere stadie end normalt. De undersøger også, om det er nogle særlige kræftsygdomme, der var færre af i 2020.

 

Symptomer på kræft

De 7 tegn på kræft