Gå til sygdomsliste

Forskellige typer medicinsk smertebehandling

Mange kræftpatienter har smerter fra flere forskellige steder og evt. forskellige former for smerter. Det betyder, at de fleste skal behandles med flere typer medicin ad gangen. Det er vigtigt, at du kan beskrive smerterne grundigt for lægen, så du kan få den bedst mulige smertebehandling.

Hvis du får ondt i forbindelse med din kræftsygdom, er det vigtigt, at:
  • Den smertestillende behandling starter hurtigt
  • Du får den smertestillende behandling på faste tidspunkter af døgnet
  • Behandlingen er vedvarende og løbende justeres, da smerterne ofte svinger i intensitet over tid
Det kan være nødvendigt at tage medicin – også når man ikke føler smerte

Det er vigtigt at komme smerten i forkøbet for at kunne føle sig tryg. Og da meget stærke smerter er sværere at lindre, er det også vigtigt at tage smerterne i opløbet - også selvom man synes, man kan bide smerterne i sig.

Mange ønsker kun at tage medicin, når det gør ondt. Men ved den kroniske smerte, som der ofte er tale om ved kræftsygdomme, er en fast dosering af smertemedicin som regel nødvendig. Behandlingen kræver justering med jævne mellemrum.

Forskellige typer smertestillende medicin

Forskellige smertetyper skal behandles med forskellige slags smertestillende medicin. Derfor kan svagtvirkende smertestillende medicin i nogle situationer have en bedre effekt end morfin.

Man starter oftest den smertestillende behandling med et svagt virkende middel, hvis ikke smerterne allerede er blevet stærke.

For at lægen kan finde den mest passende dosis, kan det være en stor hjælp, hvis du fører en smertedagbog i forbindelse med justeringer af dosis.

Svagt virkende smertestillende medicin

Lettere smerter fra knogler, muskler, led eller organer behandles i første omgang med håndkøbsmedicin, der indeholder paracetamol eller gigtmedicin. 

Gigtmedicin kan give øget tendens til blødning. Derfor må du ikke tage gigtmedicin som f.eks. ipren og ibuprofen, hvis du samtidig tager blodfortyndende medicin. Vær også opmærksom på risiko for blødning fra mave-tarmkanalen, især ved tidligere mavesår. 

Morfin og morfinlignende lægemidler

Stærk smertestillende medicin som morfin og morfinlignende lægemidler bruges som smertebehandling, når håndkøbsmedicin ikke tager smerterne. Disse lægemidler kaldes også opioider og kan gives på mange måder, f.eks. som tabletter, i væskeform, som plaster eller som indsprøjtning. Valget af produkt afhænger af din tilstand. Det er ofte nødvendigt at få behandling med morfin eller morfinlignende stoffer ved svære akutte smerter efter operation og ved smerter i forbindelse med kræft.

Den bedste smertestillende effekt opnår man ved at tage medicinen regelmæssigt. Ved langvarig behandling med tabletter, er det vigtigt at smerten så vidt muligt forhindres i at opstå og ikke først bliver behandlet, når den er opstået. 

Læs mere: 

Morfin på mange måder

Du opnår den bedste smertestillende effekt ved at tage medicinen regelmæssigt. Ved langvarig morfinbehandling med tabletter er det vigtigt, at smerten så vidt muligt forhindres i at opstå og ikke først bliver behandlet, når den er opstået.

Når man starter på behandlingen, er det nødvendigt at tage afføringsmedicin samtidigt. Det skyldes, at morfin og morfinlignende lægemidler altid giver forstoppelse. Der findes flere typer afføringsmidler, som virker på forskellige måder. Tal med din læge, så I sammen kan finde den bedste løsning til dig. 

Mange får kvalme og måske opkastninger i starten, men det forsvinder som regel indenfor 1-2 ugers behandling. Det kan hjælpe at få kvalmestillende midler, som eventuelt også kan tages forebyggende.

Medicin ved nervesmerter

Smerter fra nerveskade eller nervepåvirkning ved kræft kan skyldes, at kræften er vokset ind i nerver, trykker på nerver eller kan være en følge til operation, kemoterapi og strålebehandling.

Medicin mod depression og epilepsi virker ofte mod nervesmerter. Derfor kan man også udover morfin få  smertebehandling med antidepressionsmedicin og/eller epilepsimedicin gennem behandlingsforløbet.

Nervesmerter kan også lindres af binyrebarkhormon, lokal bedøvelse, fysioterapi eller elektrisk nervestimulation gennem huden.

Behandling ved gennembrudssmerter

Gennembrudssmerter er en forbigående intens forøget smerte, som opstår hurtigt og pludseligt, på trods af den allerede givne smertestillende behandling. Smerterne kan opstå spontant eller i forbindelse med en aktivitet som f.eks. belastning, toiletbesøg, hoste eller berøring. Gennembrudssmerter forekommer hos omkring 2/3 af alle kræftpatienter. De opstår gennemsnitligt fire gange i døgnet og varer i gennemsnit 15-30 minutter.

Gennembrudssmerter behandles med hurtigtvirkende morfin.

Ved kronisk smertebehandling skal medicinkoncentrationen i blodet helst holdes jævn over hele døgnet. Det kan udløse gennembrudssmerter, hvis behandlingen svigter mellem de enkelte doser.

Hvis gennembrudsmerterne gentager sig ofte, skal man formentlig have optrappet sin faste dosis medicin.

Behandling af fantomsmerter

Smerter, der føles, som om de kommer fra en legemsdel, man har mistet, kaldes fantomsmerter. Fantomsmerter opstår oftest hos mennesker, der har fået fjernet en arm eller et ben, men kan også opstå, hvis man har fået fjernet f.eks. brystet, endetarmen, penis, øjet eller tungen. Fantomsmerter er en speciel form for nervesmerte.

Behandlingen er typisk en blanding af morfin og morfinlignende lægemidler, antidepressiv medicin og epilepsimedicin. Behandling kan også forsøges med elektrisk nervestimulation og akupunktur.

Balance mellem smertelindring og bivirkninger

Man kan sjældent få fjernet alle smerter uden at få mange bivirkninger af smertemedicinen, så i praksis prøver man at finde den bedst mulige balance mellem smertelindring og bivirkninger. Du er altid selv med til at afgøre, hvilken dosis der passer bedst til dig.

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning