Gå til sygdomsliste

Sådan kommer man med i et forsøg

Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du er interesseret i at deltage i en forsøgsbehandling, der står i Kræftens Bekæmpelses forsøgsdatabase, eller hvis din læge spørger dig, om du vil deltage i et forsøg.

Hvordan er det at deltage i et forsøg?

I Kræftens Bekæmpelses medlemsblad 'Tæt på Kræft' kan du læse om patienter, der deltager i forsøgsbehandling.

Tæt på Kræft, marts 2010 (pdf)
Se sider 6-16.

Hvis lægen spørger om du vil have forsøgsbehandling

Det kan være at din læge spørger dig, om du vil deltage i et forsøg, som han eller hun mener passer til dig.

Hvis lægen spørger, skal du huske, at det er frivilligt at deltage i forsøgsbehandling, og at du altid kan sige nej, og at du også altid vil kunne trække dig ud af et forsøg igen.

Ønsker du ikke at deltage i forsøget, får du altid tilbudt den bedst mulige standardbehandling

Sådan kommer du med i et forsøg på eget initiativ

Hvis du finder en forsøgsbehandling i vores database, der virker relevant for dig, skal du drøfte den med hospitalslægen, som er ansvarlig for din behandling. Lægen kan undersøge nærmere, om det er en mulighed, og om forsøget passer til dig.

Du kan ikke selv melde dig til et behandlingsforsøg.

Henvisningen skal ske gennem lægen på dit hospital. Hvis din læge bedømmer, at forsøget passer til dig, kontakter lægen en af forsøgslægerne og spørger, om du kan deltage.

Forsøgslægerne kan ikke optage dig i et forsøg uden input fra den  hospitalslæge, der behandler dig. Derfor skal du altid tale med hospitalslægen først frem for at kontakte forsøgslægerne direkte. Kun hospitalslægen kender din sygdoms detaljer og kan med sikkerhed sige, om et forsøg passer til dig.

Hvis din behandlende læge vurderer, at en specifik forsøgsbehandling ikke passer til dig, kender lægen måske til andre forsøg, som passer bedre.

Forsøgsbehandling på en eksperimentel enhed

Der findes i alt seks eksperimentelle enheder i Danmark på de store hospitaler. Du kan blive henvist til behandling på en eksperimentel enhed, hvis du har en livstruende kræftsygdom og din læge har udtømt alle muligheder for standardbehandling og specialbehandling.

Læs mere:
Behandling på eksperimentelle enheder

Kan jeg klage, hvis jeg ikke er tilfreds med lægens svar?

Der findes ingen formel klagemulighed, hvis du er utilfreds med hospitalslægens svar. F.eks. hvis du ikke kan få en henvisning til en eksperimentel behandling, som du mener, du bør have.

I stedet kan du spørge lægen, om han vil få en kollega til at se på din journal. Du kan kontakte hospitalsledelsen, og anmode om, at de giver din journal videre til en anden læge.  

Du kan også henvende dig til Sundhedsstyrelsens Rådgivende Panel om eksperimentel behandling. Denne mulighed kaldtes tidligere second opinion-ordningen.

Formålet med at kontakte det rådgivende panel er at få vurderet, om der findes behandling - herunder eksperimentel behandling - andre steder i Danmark eller i udlandet, som eventuelt vil kunne gavne dig. Læs mere om rådet her:

Rådgivende Panel om eksperimentel behandling

Du kan også  benytte dig af din ret til frit sygehusvalg. Så kan en anden læge på et andet hospital vurdere din sag.

Læs mere:
Frit sygehusvalg

Find en forsøgsbehandling der passer til dig

Når du leder efter forsøgsbehandlinger i databasen, skal du se på de afsnit i forsøgsbeskrivelserne, hvor der står, hvem der kan og ikke kan deltage.

Det er nemlig ikke alle, der uden videre kan deltage i en bestemt forsøgsbehandling. 

Deltagerne skal have visse fællestræk, for kun på den måde kan forskerne sammenligne og sikre et brugbart resultat af forsøget. 

Det er en form for optagelseskriterier. Forskerne har på forhånd fundet ud af, hvilken kræftsygdom og dermed hvilke patienter forsøget skal undersøge. Ofte har de f.eks. bestemt, hvilken alder deltagerne skal have, og hvor meget sygdommen må have spredt sig.

Tilhører du netop den gruppe, der er beskrevet i optagelseskriterierne, kan du deltage. Du kan læse mere om optagelseskriterier her:

Hvem kan deltage

Uanset hvor meget du vil, kan du desværre ikke få lov til at være med i et forsøg, hvis du ikke lever op til forsøgskriterierne.

Kræftsygdomme reagerer nemlig ikke ens på de samme behandlinger. Derfor kan forskerne f.eks. ikke finde ud af, om et nyt stof til lungekræft er bedre end standardbehandlingen ved at give det til patienter med andre kræftsygdomme.

Find ud af hvor forsøget foregår

Du kan læse i databasen, hvor hvert forsøg foregår. Nogle foregår på hospitaler i hele landet, andre foregår kun ét eller få steder.

I så fald er det ikke sikkert, at forsøget finder sted i din landsdel. Det skal du drøfte med din læge. Det kan godt være at du alligevel kan deltage, men det kan betyde meget rejsetid, så det skal du overveje grundigt.

Der er også forsøg, som kræver at du i forvejen får behandling på det hospital, hvor forsøget foregår. Ellers kan du ikke deltage i forsøget.

Informeret samtykke - inden du indvilliger i at deltage

Du skal give informeret samtykke for at kunne deltage. Det indebærer, at forsøgslægerne forinden udleverer forsøgets patientinformation til dig og forklarer dig alt om, hvad det betyder at deltage i forsøget. Denne information kan Kræftens Bekæmpelses forsøgsdatabase ikke erstatte.

Du kan læse mere om informeret samtykke her:

Hvad du skal have at vide, inden du deltager


Læs alt om forsøgsbehandling:

Forsøgsbehandling - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning