Gå til sygdomsliste

Find forsøgsbehandling

Se om der findes en forsøgsbehandling, der er relevant for din kræftsygdom.

54767414MMY1004 AA 1321 AA 1446 Peroral irinotecan - SOL-901 ACERTA 006 Afatinib til tumorer med dysreguleret ErbB ALCL 99 ALDOXORUBICIN - P3 - STS - 0 ALL2008 maintnance therapy ALTA-1L AML LI-1 AML-18 APO010/Screeningsprotokollen Arroven ARTIMiDs MM-015 Ascend 10, CLDK378A2407 Atezolizumab Basket AVANOVA 2 AZA-AML-004 AzaCTA B-CAP BAY 1436032/18239 Beacon ITCC-032 Bedre kontrolforløb for patienter med myeloid leukæmi Behandling af "Lav Anterior Resektions Syndrom" (LARS) - transanal irrigation vs. percutan nerveevaluerings test Behandling af inoperabel kolorektal cancer med elektrokemoterapi givet via et endoskopisk system BERENICE Bevacizumab markør protokol Billedvejledt tumorboost BioHeart I BioHeart II BIOMEDE BioNis Blinatumomab som konsolidering ved højrisiko recidiv af akut lymfatisk leukæmi Blærekræftstudie med fokus på prognostiske faktorer BNP BP28752 BP29435 Combo BRAF 117019 BrAKT1 BRaVE BROCADE 3 C16011 C16021 CA209-032 CA224-020 Cairo 4 CARFI CaToROC Cerebellar mutism syndrome CETMET Checkmate 498, CA 209-498 CheckMate 548 CheckPAC CHRONOS-4 CINC280A2103 (MET) CIRRO IP13 CLDK378A2103 CLL biobank CREBB Biomarkører CUP-GEFCAPI04 DaBlaCa-12 studie DAHANCA 26 DAHANCA 28A Dahanca 32 DBCG HYPO II - SKAGEN Trial 1 DC Prost DNA-PK Inhibitor MSC2490484A og strålebehandling DOMUS Double-Biopsy Doxo EARL ECCA Effekten af geriatrisk intervention hos skrøbelige ældre patienter i adjuverende kemoterapi for tarmkræft Einstein-intervention EMMY - Exercise in Multiple Myeloma ENGOT-EN2 Enliven PLX108-10 EORTC 1209/Nintedanib Epirubicin EPSSG RMS 2005 EPSSG RMS 2005 metastatisk EpSSG-NRSTS 2005 Erlotinib-PK EsPhALL Et ikke-blindet, dosiseskalerende fase I forsøg med DNA-PK hæmmeren MSC2490484A hos patienter med fremskredne solide tumorer eller kronisk lymfocytær leukæmi Et randomiseret, dobbeltblindt, placebo-kontrolleret, multicenter, fase II-forsøg til evaluering af Osteodex effekt og tolerabilitet ved metastatisk kastrationsresistent prostatakræft Euro LB 02 EWOC-1 (Elderly Women Ovarian Cancer) forsøget EWOG-MDS 2006 FANDANGO Fase 0 R-CHOP FHCRC 2206 FOLFIRINOX Folfoxiri-Toco Fotoferese/GVHD FOxTROT Foxy-5, 1.b Genomisk profil, genanalyse GI 1333 HER2 ovarie HH 1401 Hilus HPV-test, cervical cancer og follow-up HR-NBL-1/ESIOP HuMax-AXL-ADC Hy-Qvia-Pass I-WALK-CRC: Interval-gangtræning for Colorectal Cancer Patienter IDHENTIFY/AG-221 Ido IDO malign melanom IMPACT INHALE INOVATYON Interfant-06 IntReALL SR 2010 Irofulven screening JAVELIN 100 KASTEL Keynote KEYNOTE 181 Keynote 189 KEYNOTE 240 KEYNOTE 355 Keynote 427 Keynote-173 KEYNOTE-177/MK-3475 KING Kombinationsprotokollen LAG 3 Latitude LiPlaCis LOXO-TRK-15002 LSD1 (NP39148) - (ED SCLC) LUCAS Protokollen LungeTRIO LUX 2 LYCA M15-550 Venice-1 Magnolia MammaDNA MDS-EPIGNOM MEDI-4736-MM002 Mercaptopurin kinetik ML DS 2006 MM 1409 MODUL MR-scanning MSD Basket, pembrolizumab til solide tumorer. KEYNOTE 158 MY0001 Nala Nano Knife NARLAL 2 Negiri NeoAEGIS NeoCol Neptune NeuroOx NMDSG10B NOPHO ALL CNS NOPHO ALL-2008 (voksne) NOPHO leukæmi biobank NOPHO-DBH AML 2012 Nordic 8 NORDIC 9 Nordic ET-Nec NUCOG 1 / VINGEM ONO-4538-24/ CA-209-473 OPAL OPTIC OPTIC 2L OPTIMISM MM-007 P5x5 protokollen PAGIST PEACE III PEARLS Perfusion skanning af nyretumor PERSIMUNE (biobank) PET-BOOST PIX306 PREBEN Prima PROCAN Prædiktion lunge DNA PSA-ERECT Qol projekt Radium 223 rEECur Regorafenib biomarkør RESPECT Screening og systematisk follow-up af kardiopulmonær komorbiditet hos patienter, som er opereret for coloncancer SEAVATS studiet SEED Selumetinib SEQTOR SIOP 2001 Wilms tumor SIOP-LGG 2004 SIOPEL 6 SOPHIA SSG XXII - Adjuverende imatinib til GIST STEREOCORD STOP-OP Sugetabletprotokol SYNK T-celle terapi i kombination med peginterferon til patienter med metastatisk melanom T-celle terapi i kombination med vemurafenib til patienter med BRAF muteret metastatisk malignt melanom T-celle terapi til patienter med metastatisk ovarie cancer T-cellebaseret immunterapi TASCO 1 TEAM TEM TestisCAB THORA TocoOvar TREM Tyggegummi mod mundtørhed efter strålebehandling VEGFmammae Veliparib Veliparib Vemurafenib/ipilimumab immuncellekarakterisering VIABLE (Sotio) VINSOR Watchful Waiting 2