Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:ESO-SPARE

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne, om man kan mindste bivirkningerne ved strålebehandling mod rygsøjlen ved at bruge moderne stråleplanlægning. Lægerne undersøger også, om behandling med højdosis binyrebarkhormon øger risikoen for sukkersyge.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Når patienter får strålebehandling mod den øverste del af rygsøjlen, sker der også en bestråling af det normale væv i nærheden, bl.a. spiserør og mavesæk. Dette giver bivirkninger som synkesmerter, halsbrand og kvalme hos mange patienter.


Ved hjælp af moderne stråleplanlægning kan man stråle udenom spiserøret og mavesækken ved at ændre strålernes retning. Dette kan dog medføre, at rygsøjlen fortil får en mindre stråledosis end ved standard metoden. Lægerne vil i forsøgets første del undersøge, hvilken betydning det har, at dosis til den forreste del af rygsøjlen nedsættes med den moderne stråleplanlægning.


Tillægsforsøg
I forbindelse med strålebehandlingen får du en høj dosis binyrebarkhormon til at lindre smerter i det bestrålede område. Det er tidligere vist, at nogle patienter udvikler sukkersyge som følge af denne behandling, men lægerne mangler viden på området. Derfor vil lægerne i forsøgets anden del undersøge sammenhængen mellem højdosis binyrebarkhormon samt udvikling af forhøjet blodsukker/sukkersyge.


Det er ikke et krav, at du deltager i tillægsforsøget. Du kan vælge kun at deltage i forsøgets første del.

Forsøgsmetode

Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne for tilfældigt at afgøre, hvem der får standard strålebehandling, og hvem der får planlagt strålebehandling, så spiserør og mavesæk skånes.


Læs mere om lodtrækningsforsøg:


Lodtrækningsforsøg

Du kan deltage i forsøget hvis:

  • Du skal have strålebehandling mod den øverste del af rygsøjlen af bestemte årsager (spørg din læge)

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

Gælder kun tillægsforsøget:  • Du har diabetes

  • Dit blodsukker er for højt

Sådan foregår behandlingen

Patienterne inddeles i to grupper ved lodtrækning. Den ene gruppe får standard strålebehandling. Den anden gruppe får planlagt strålebehandling med henblik på at mindske bestråling af spiserør og mavesæk.
Uanset gruppe får du foretaget en CT-skanning, som dit strålingsforløb planlægges ud fra. Din læge afgør hvor mange strålebehandlinger, du skal have.


Der er ikke ekstra skanninger forbundet med at deltage i forsøget.
Undervejs i strålebehandlingen skal du besvare et kort spørgeskema dagligt i 5 uger, hvor du bliver spurgt til bivirkninger og smerter fra spiserør og mavesæk. Herefter skal du besvare spørgeskemaet én gang om ugen i 4 uger.


Tillægsforsøg
Hvis du vælger at deltage i denne del af forsøget, skal du have målt dit blodsukker i 28 dage med en sensor, der automatisk måler dit blodsukker hele døgnet.

Bivirkninger ved behandlingen

Bivirkninger ved strålebehandling varierer fra patient til patient.


Du kan læse om de generelle bivirkninger ved strålebehandling her:


Almene bivirkninger ved strålebehandling


Hvis du er i forsøgsgruppen, er der risiko for, at rygsøjlen får mindre stråling sammenlignet med standardbehandling. Lægerne ved endnu ikke, hvilken effekt det kan have på symptomer/bivirkninger.


Tillægsforsøget
Normalt ville lægerne måle dit blodsukker 1-2 gange om ugen, men i dette forsøg får lægerne først alle målinger efter 28 dage. Derfor er det vigtigt, at du selv reagerer på symptomer på forhøjet blodsukker.

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
  • Herlev Hospital

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

  • Herlev Hospital 

Diverse

Sponsor: Herlev Hospital

Forsøgets id-numre

VEK journal nr. H-20069184


Clinicaltrials.gov nr: NCT05109819

Denne side er sidst opdateret: 2022-01-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat