Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:Umbrella

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Nyrekræft
Forklaring I dette forsøg indsamler lægerne forskellig data fra børn med nyrekræft, så de kan tilegne sig ny viden om sygdommen med henblik på at forbedre behandling i fremtiden.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Der findes forskellige typer af nyrekræft hos børn. De nuværende behandlingstilbud viser gode resultater, men der er risiko for både kortsigtede og langsigtede bivirkninger.


Lægerne vil gerne have mere viden om nyrekræft hos børn, så behandlingen kan blive endnu bedre, og så mængden af bivirkninger forbundet med behandlingen kan nedsættes.


I dette forsøg vil lægerne indsamle data omkring nyrekræft hos børn ved at tage prøver fra kræftknuden samt blodet hos barnet. Lægerne vil også undersøge, om der er sammenhæng mellem genetiske ændringer i kræftknuden samt effekten af en given behandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Man er barn (<18 år) eller ung voksen og har nyrekræft

 • Man under 18 år og har nyrekræft af typen renal celle carcinom

Sådan foregår behandlingen

Der er ingen forsøgsbehandling i forsøget, men man får standardbehandling mod den undertype af nyrekræft, man har.


Før opstart af forsøget, skal man have foretaget følgende undersøgelser: • Helbredsundersøgelse

 • Blodprøver, urinprøver og nyrefunktionsundersøgelse

 • CT- og MR-skanning

 • Undersøgelse af hjertet

 • Evt. vævsprøve fra kræftknuden


Hvis man deltager i dette forsøg, skal man have taget ekstra blodprøver samt små prøver fra kræftknuden, så de kan undersøges i laboratoriet. Blodprøverne tages fem gange i løbet af behandlingen ved i forvejen planlagte hospitalsbesøg.

Bivirkninger ved behandlingen

Der er ingen ekstra bivirkninger forbundet med at deltage i forsøget.

Her kan du få behandlingen
 • Afdeling uden for Danmark
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

 • Rigshospitalet

 • Odense Universitetshospital

 • Aarhus Universitetshospital

 • Aalborg Universitetshospital

Forsøgets id-numre

EudraCT number: 2016-004180-39; Protokol version 2.0 (Oktober 2018)

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat