Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:BO41932 Tapestry

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom
Forklaring Formålet med forsøget er at sammenligne virkning og bivirkninger af målrettede behandlinger til patienter med solide tumorer, hvor kræftcellerne har specifikke genetiske ændringer.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Solide tumorer er kræftknuder, der sidder i og stammer fra solidt væv (f.eks. bryst, lunge, lever, prostata etc.).


I dette forsøg vil lægerne undersøge effekten af forskellige behandlinger, der er målrettet solide tumorer med specifikke genetiske ændringer.
Forsøget indebærer mange behandlingsgrupper, hvor deltagerne får behandling med forskellig forsøgsmedicin. Det er de genetiske ændringer i din kræftknude, der afgør, hvilken behandlingsgruppe du indgår i, og dermed hvilken behandling du skal have i forsøget.


Der anvendes medicin i forsøget, som kan være godkendt til forskellige typer kræft, men ikke nødvendigvis den type af kræft, som du har. Din læge kan give dig flere deltaljer om den specifikke forsøgsmedicin, som du skal modtage.

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har en solid tumor, der har spredt sig eller er vokset så meget, at en operation ikke er mulig

 • Sygdommen kan følges med scanninger

 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)

 • Du har tilstrækkelig blod- og organfunktion til at modtage forsøgsmedicin

 • Kræften er blevet værre efter tidligere behandling, eller din kræft er ubehandlet uden tilgængelig accepteret behandling til rådighed

 • Du er kommet dig tilstrækkeligt efter tidligere behandlinger

 • Du opfylder de specifikke krav for den behandlingsgruppe, du indgår i (spørg din læge)

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du samtidig deltager i et andet forsøg

 • Du har fået anden kræftbehandlingen inden for 14 dage op til forsøgets start

 • Du har fået bestråling af hjernen inden for 14 dage op til forsøgets start

 • Du har fået såkaldt stereotaktisk strålebehandling inden for 7 dage op til forsøgets start

 • Du har en anden alvorlig sygdom eller lidelse, som kan påvirke forsøgets resultat, eller som kan være farligt for dit helbred undervejs i forsøget

 • Du har alvorlig sygdom i hjertet

 • Du har haft en anden kræftsygdom inden for 5 år op til forsøgets start

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen starter.


Lægerne vil undersøge, hvilke genetiske ændringer der er i kræftcellerne. Dette har betydning for, hvilken af nedestående forsøgsbehandlinger du skal have.


Gruppe A og B:
Hvis du er i en af disse grupper, skal du have behandling med stoffet entrectinib. Du får entrectinib som tabletter dagligt.


Gruppe C:
Hvis du er i gruppe C, skal du have behandling med stoffet alectinib. Du får alectinib som tabletter to gange dagligt.


Gruppe D:
Hvis du er i denne gruppe, skal du have behandling med stoffet atezolizumab. Du får stoffet direkte i dine blodårer gennem et drop hver 3. uge.


Gruppe E:
Denne gruppe er kun til patienter i alderen 12 til 17 år. Hvis du er i denne gruppe, skal du have behandling med stoffet ipatasertib. Du får stoffet som tablet dagligt i 3 uger efterfulgt af én pauseuge.


Gruppe F:
Hvis du er i gruppe F, skal du have behandling med stoffet trastuzumab emtansin. Du får stoffet direkte i dine blodårer gennem et drop hver 3. uge.


Gruppe G:
Hvis du er i denne gruppe, skal du have behandling med stoffet idasanutlin. Du får idasanutlin som tabletter på dag 1-5 i hver fjerde uge.


Gruppe H:
Hvis du er i denne gruppe, skal du have behandling med stoffet inavolisib. Du får inavolisib som tabletter.


Gruppe I og J:
Hvis du er i en af disse grupper, skal du have behandling med stoffet belvarafenib. Du får stoffet som tabletter 2 gange dagligt.


Gruppe K:
Hvis du er i gruppe K, skal du have behandling med pralsetinib. Du får pralsetinib som tabletter.


 


Din læge kan give dig deltaljer om behandlingsforløbet i den specifikke gruppe, som du tildeles.


 


Afslutning og kontrol
Uanset behandlingsgruppe skal du jævnligt til kontrol undervejs i forsøget, så lægerne kan holde øje med, hvordan du reagerer på behandlingen.


Forsøget stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du selv ønsker at stoppe, eller hvis nye oplysninger viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.


Når du har fået din sidste behandling, starter en længere opfølgningsperiode, hvor lægerne fortsat vil kontrollere dit helbred jævnligt. Forløbet af perioden afhænger af, hvilken behandlingsgruppe du indgår i.

Bivirkninger ved behandlingen

Når du modtager behandling med stofferne i dette forsøg, er der risiko for bivirkninger. Du får nogle af stofferne brugt i forsøget, og det er derfor også sandsynligt, at du får nogle af bivirkningerne. Hvis du vil deltage i forsøget, får du information om bivirkningerne ved det forsøgsstof, som du skal have.

Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

 • Rigshospitalet

Forsøgets id-numre

Clinicaltrials.gov: NCT04589845


EudraCT: 2020-001847-16

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat