Gå til sygdomsliste

Sygdom Binyrebarkkræft, Bugspytkirtelkræft, Neuroendokrine tumorer
Fase Fase 2
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel MK6482-015
Forsøgets lange titel Et fase 2 forsøg som undersøger virkninger og sikkerhed af belzutifan monoterapi hos deltagere med fremskreden fæokromocytom/paragangliom (PPGL) eller neuroendokrine tumorer i pancreas (pNET)
Overordnede formål

At undersøge effektivitet og sikkerhed af belzutifan monoterapi hos patienter med PPGL eller pNET

Undersøgelsesdesign

Ublindet, ikke-randomiseret fase II forsøg

Primære endpoints
 • Objektivt respons
Sekundære endpoints
 • Varighed af respons
 • Tid til respons
 • Sygdomskontrol
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Bivirkninger
 • Ophør med forsøgmedicin på grund af bivirkninger
Inklusionskriterier
 • Alder ≥ 12 år (deltager i alder 12-17 år skal have vægt ≥ 40 kg)

Kohorte A1: fæokromocytom/paragangliom

 • Histopatologisk verificeret diagnose med fæokromocytom eller paragangliom
 • Lokalt fremskreden eller metastatisk sygdom som ikke er egnet til kirurgisk indgreb eller kurativ intenderet behandling
 • Adækvat kontrolleret blodtryk, defineret som blodtryk ≤ 150/90 mmHg (≤ 135/80 mmHg for 12-17 årige), uden ændringer i antihypertensiv medicin inden for 2 uger op til opstart af forsøgsmedicin

Kohorte A2: neuroendokrin pancreas cancer

 • Histopatologisk eller cytologisk verificeret diagnose med neuroendokrin pancreas cancer
 • Lokalt fremskreden eller metastatisk sygdom som ikke er egnet til kirurgisk indgreb, strålebehandling, lokoregional behandling eller kombination af forskellige behandlinger med kurativt sigte
 • Har oplevet sygdomsprogression under eller efter minimum en linje tidligere systemisk behandling inklusiv en godkendt målrettet behandling som everolimus eller sunitinib. Deltagere som har modtaget ≥ 3 tidligere systemiske behandlinger må maksimalt udgøre 20% af kohorten

Kohorte A1 og A2:

 • Sygdomsprogression inden for de seneste 12 måneder op til screening
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1.
  • bestrålede læsioner eller læsioner behandlet med lokoregional behandling skal ikke anses som targitlæsioner medmindre de tydeligt demonstrerer vækst efter afsluttet strålebehandling
  • metastatiske læsioner i hjernen anses ikke som målbare og skal betragtes som non-targetlæsioner
  • kun læsioner fra den primære indikation for hver kohorte skal undersøges om de er målbare
 • Tilgængelig tumorvæv
 • Performance status 0-1
 • Adækvat organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Kan ikke sluge den oralt administrerede forsøgsmedicin eller har sygdom som kan påvirke absorption af belzutifan
 • Anamnese med anden malign sygdom medmindre kurativ behandling er gennemført uden bevis for malignitet i 2 år, med undtagelsen af:
  • anamnese med VHL sygdom hvis samtidige læsioner er lokaliseret uden umiddelbart behov for intervention
  • anamnese med kirurgisk resektion af VHL sygdomsrelaterede tumorer
  • deltagere med andre genetiske syndromer kan deltage hvis samtidige tumorer befinder sig udenfor de kohortespecifikke områder og ikke kræver umiddelbar intervention
 • Kendte CNS-metastaser og/eller meningeal karcinomatose
 • Hypoksi defineret som iltmætning < 92% i hvile
 • Behov for ilttilskud
 • Klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom (for detaljer, se protokol)
 • Kendt psykiatrisk lidelse eller stofmisbrug som kan påvirke kompliance 
 • Større operation inden for 4 uger op til første dosis af forsøgsmedicin
 • Modtaget behandling med kemoterapi, målrettet behandling eller anden forsøgsbehandling inden for 4 uger op til indgang i forsøget eller biologisk behandling eller immunterapi inden for 6 uger op til indgang i forsøget
 • Modtaget lokoregional behandling eller strålebehandling inden for 4 uger op til indgang i forsøget
 • Modtaget PRRT/radionuklidbehandling eller andre radiofarmaceutiske behandlinger inden for 12 uger op til screening
 • Tidligere modtaget behandling med HIF-2α inhibitor
 • Kendt hypersensitivitet over for forsøgsmedicin
 • Toksicitet fra tidligere behandling > grad 1
 • Aktiv infektion som kræver systemisk behandling
 • Anamnese med HIV-infektion
 • Anamnese med hepatistis B eller aktiv HCV infektion
 • Modtaget behandling med kolonistimulerende faktorer inden for 28 dage op til første dosis af forsøgsmedicin
Behandling

120 mg belzutifan administreres oralt en gang dagligt

Planlagt antal patienter

i alt 140 patienter

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

2020-005028-13

Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision