Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:BREACE

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Brystkræft - kvinder
Forklaring Dette forsøg henvender sig til kvinder med brystkræft. Lægerne undersøger, om fysisk træning kan forebygge eller mindske forskellige bivirkninger ved brystkræftbehandling.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Lægerne vil undersøge, om fysisk træning kan forebygge eller mindske funktionsnedsættelse og tab af muskelstyrke hos kvinder, der er i behandling for brystkræft. Lægerne vil også finde ud af, om træningen mindsker kræftsymptomer og bivirkninger ved behandlingen.

Desuden vil lægerne undersøge, om forskellige proteiner i blodet kan sige noget om effekten af træningsindsatsen.

Lægerne vil sammenligne to grupper af patienter. Den ene gruppe skal ud over standardbehandling deltage i holdtræning to gange om ugen, og den anden skal blot følge standardbehandlingen.

Forsøgsmetode

Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får en træningsorienteret indsats ud over standardbehandling, og hvem der blot får standardbehandling.

Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Du kan deltage i forsøget hvis:

  • Du er minimum 65 år

  • Du er blevet opereret for primær brystkræft inden for 12 uger, eller hvis du har brystkræft med spredning

  • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen

  • Du modtager medicinsk kræftbehandling

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

  • Du ikke er i stand til at udføre fysisk træning

  • Du også har en anden kræftsygdom

  • Du har en kognitiv sygdom, fx demens

  • Du har knoglemetastaser i et omfang, så der er risiko for alvorlige skader ved at deltage i fysisk træning

  • Du har en medicinsk sygdom, og lægerne vurderer, du derfor ikke kan deltage i forsøget

Sådan foregår behandlingen

Hvis du er udvalgt til at deltage i træningsgruppen, skal du gå til holdtræning to gange om ugen. Træningen foregår på Herlev og Gentofte hospital. Efter holdtræningen vil du blive tilbudt en proteindrik eller proteinbar.

Derudover skal du gå med en aktivitetsmåler hver dag, som registrerer, hvor mange skridt du går. En gang om ugen skal du tale med en fysioterapeut og lægge en plan for næste uges antal skridt.

Kontrol
Uanset om du deltager i den ene eller anden gruppe, skal du jævnligt gå til kontrol. Her vil bl.a. din fysiske funktion, muskelstyrke og dit aktivitetsniveau blive undersøgt. Derudover skal du også besvare et spørgeskema, når du er til kontrol.

Forsøget varer i alt 12 uger.

Det er frivilligt at deltage i forsøget, og du kan til enhver tid beslutte, at du ikke længere ønsker at deltage.

Bivirkninger ved behandlingen

Du kan opleve muskelømhed efter træningen, og som ved enhver anden form for fysisk aktivitet, er der risiko for sportsskader.

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
  • Herlev Hospital

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Denne side er sidst opdateret: 2021-04-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat