Gå til sygdomsliste

Sygdom Modermærkekræft
Fase Fase 3
Stadie Stadie 2
Kort titel CheckMate 76k
Forsøgets lange titel Et fase 3, randomiseret, dobbelt-blindet forsøg med adjuverende immunterapi med nivolumab eller placebo efter komplet resektion af stadie IIB/C malignt melanom
Overordnede formål

At vurdere effektiviteten af nivolumab som adjuverende immunterapi sammenlignet med placebo hos patienter med stadie IIB/C malignt melanom efter komplet resektion af malignt melanom og uden evidens for sygdom

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, dobbelt-blindet fase 3 studie

Primære endpoints
 • Recidiv-fri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Antal deltagere med alvorlige bivirkninger
 • Antal deltagere med bivirkninger
 • Fjern-metastase-fri overlevelse
 • Objektiv responsrate
 • Udfald af næste-linje behandling
 • Incidens af ændringer i vitalparametre
 • Incidens af EKG ændringer
 • Incidens af ændringer i biomarkører
 • Incidens af ændringer i laboratorieværdier
Inklusionskriterier
 • Negativ sentinel node biopsi
 • Ikke tidligere behandlet for melanom
 • Performance status 0-1
 • Histologisk verificeret, resekteret, stadie IIB/C kutant malignt melanom
 • Er kommet sig efter komplikationer til kirurgisk resektion før indgang i forsøg
Eksklusionskriterier
 • Anamnese med okulært eller mukosalt malignt melanom
 • Aktiv kendt eller suspekt for autoimmun sygdom
 • Anamnese med allergi eller overfølsomhed over for indholdsstoffer i forsøgsmedicin
 • Tidligere behandling med anti-PD1, anti-PD-L1, anti-PD-L2, anti-CD137, anti-CTLA4 antistof eller lægemidler, som targeterer IL2 signalveje, T-celle stimulatorer eller checkpoint signalveje
 • Sygdom som kræver systemisk steroidbehandling eller anden immunsupprimerende behandling inden for 14 dage op til randomiseringen
 • Alvorlig eller ukontrolleret medicinsk sygdom
 • Modtaget levende svækket vaccine inden for 30 dage op til første dosis forsøgsmedicin
Behandling

Arm A: Nivolumab
480 mg nivolumab administreres i.v. i serier af 28 dage i op til 12 måneder

Arm B: Placebo
480 mg nivolumab placebo administreres i.v. i serier af 28 dage i op til 12 måneder

Planlagt antal patienter

Total: 1000

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2019-001230-34

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04099251

Andet protokol nr.: CA209-76K

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01