Gå til sygdomsliste

Elektrokemoterapi vs. Strålebehandling

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Hudkræft
Fase Fase 2
Kort titel Elektrokemoterapi vs. Strålebehandling
Forsøgets lange titel Et randomiseret, åbent, kontrolleret, singlecenter, fase II studie, der sammenligner elektrokemoterapi med strålebehandling til behandling af basal celle carcinom
Overordnede formål
 • At sammenligne behandlingseffekt af elektrokemoterapi med standard strålebehandling til
  behandling af basalcellecarcinom mindre end 3 cm
 • At validere brugen af optisk kohærens tomografi til klinisk kontrol af basalcellecarcinom efter behandling med elektrokemoterapi
Undersøgelsesdesign

Randomiseret fase II, ikke‐blindet klinisk studie

Primære endpoints
 • Komplet responsrate
 • Partiel responsrate
Sekundære endpoints
 • Bivirkninger
 • Kosmese
 • Patienttilfredshed
Inklusionskriterier
 • Biopsiverificeret basalcellecarcinom
 • Basalcellecarcinom mindre end 3 cm
 • Et behandlingskrævende basalcellecarcinom som er potentielt tilgængeligt for
  elektrokemoterapi og strålebehandling
 • Patienter henvist til strålebehandling
 • Forsøgspersoner i den reproduktive alder skal anvende sikker antikonception i periode,
  der svarer til mindst 5 gange plasmahalveringstiden for bleomycin
Eksklusionskriterier
 • Basalcellecarcinom med spredning til andre organer inkl lymfeknude
 • Tidligere bleomycin behandling med over 200.000 Units/m^2
 • Tidligere alvorlige allergiske reaktioner i forbindelse med bleomycin
 • Graviditet eller amning
 • Samtidig deltagelse i andre kliniske forsøg, som involverer forsøgsmedicin eller har deltaget
  i et forsøg inden for fire uger før administration af forsøgsmedicinen
 • Lægen vurderer patienten uegnet til at indgå i studiet
Behandling
 • Arm 1: Elektrokemoterapi. Foregår ambulant i lokal anæstesi og varer ca. 30 minutter. Ved intratumoral injektion af bleomycin (250 IE/cm^3 til tumorer ≥ 1 cm^3, 500 IE/cm^3 til tumorer > 0,5 cm^3 og < 1 cm^3 og 1.000 IE/cm^3 til tumorer ≤ 0,5 cm^3) skal behandling gives i tidsrummet 0-10 minutter efter injektion af bleomycin. Behandlingen sker med en serie elektriske pulse, der tager få sekunder, hvorefter elektroderne flyttes og en ny pulsserie gives.
 • Arm 2: Stråleterapi. Foregår ambulant og behandlingen vil være baseret på allerede anvendte behandlingsregimer for behandling af basal celle carcinom (oftes 3Gy x 9-17, 5 F/W)
Planlagt antal patienter

52

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
Protokolnr

EudraCT nr.: 2016-002255-25

Sponsors protokol nr.: CU1624

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01