Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:MEMBRAINS

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Modermærkekræft
Forklaring I dette forsøg undersøges effekten af at kombinere immunterapi med binyrebarkhormon. Forsøget er til patienter med modermærkekræft, hvis kræft har spredt sig, og som samtidigt har behov for behandling med binyrebarkhormon.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Immunterapi er en lovende behandlingsform for patienterne med modermærkekræft. Behandlingen kan bremse udviklingen hos nogle patienter og i enkelte tilfælde få sygdommen til at forsvinde helt.

For de patienter, der får spredning til hjernen, er lægerne dog udfordret.
Patientgruppen har brug for behandling med binyrebarkhormon for at lindre symptomerne fra hjerne og nervesystem. Binyrebarkhormon virker imidlertid immundæmpende, og man antager derfor at binyrebarkhormon vil mindske effekten af behandling med binyrebarkhormon.

I forsøget undersøges denne antagelse ved at give binyrebarkhormon samtidigt med standardbehandlingerne for modermærkekræft - pembrolizumab (Keytruda®) alene eller nivolumab (Opdivo®) kombineret med ipilimumab (Yervoy®). Målet er at finde frem til en efterprøvet og optimal behandling af patienter med modermærkekræft, der har spredning til hjernen.

Forsøgsmetode

Forsøget er et åbent forsøg, hvilket betyder, at både du og lægen ved, hvilken behandling du får.

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har har modermærkekræft, som har spredt sig til hjernen

 • Spredningen skal behandles med prednisolon (binyrebarkhormon)

 • Lægerne kan måle størrelsen på en af dine kræftknuder – enten direkte eller med scanninger

 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)

 • Lægerne kan måle udbredningen af metastaser i hjernen

 • Dine blodtal er gode nok og dine organer fungerer tilstrækkelig til at du kan deltage i forsøget

 • Du ikke er alvorligt forgiftet af tidligere kræftbehandlinger

 • Du kan gennemføre en MR-scanning med kontrast

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Din modermærkekræft startede i øjet

 • Du har en aktiv autoimmum sygdom

 • Du tidligere har fået behandling med visse antistoffer for spredt kræft

 • Du tidligere har fået forebyggende behandling med visse antistoffer, med mindre behandlingen er afsluttet mere end 6 måneder før dette forsøg

 • Du har hjerne påvirkningssymptomer fra metastaser selv om du får steroidbehandling

 • Du ikke kan tåle en af de stoffer der bruges i forsøget

 • Du har HIV eller hepatitis

 • Du udover kræften også har en livstruende sygdom- medmindre du har været sygdomsfri i 3 år

 • Du får en anden eksperimentel eller anticancer behandling

Sådan foregår behandlingen

Hvis du siger ja til at deltage i forsøget foregår det på kræftafdelingen hvor du bliver fulgt, dvs. enten på Herlev Hospital, Århus Hospital eller Odense Hospital.

Behandlingen med pembrolizumab, nivolumab og ipilimumab gives via drop i en blodåre. Det foregår ambulant, og du behøver ikke at være indlagt.

Så længe kan du få behandlingen
Du vil få behandlingen, så længe du har effekt af den – maximalt i to år.

Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Kontrol
Du skal løbende gå til kontrol, mens forsøget står på. Efter sidste behandling vil du blive fulgt i kræftambulatoriet i 5 år

Bivirkninger ved behandlingen

Pembrolizumab er allerede godkendt til behandling af visse former for modermærkekræft.

Du kan læse på minmedicin.dk om de forskellige stoffers bivirkninger:


Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Diverse

Arm D er på pause pr. 4./6. 2020, da nok patienter er inkluderet

Forsøgets id-numre

EudraCT nr.: 2018-000875-34

Denne side er sidst opdateret: 2021-04-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat