Gå til sygdomsliste

Sygdom Brystkræft - kvinder
Stadie Stadie 2, Stadie 3
Kort titel SENOMAC
Forsøgets lange titel Overlevelse og aksillært recidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden gennemført aksillær lymfeknude dissektion - Et randomiseret studie af patienter med sentinel node makrometastaser
Overordnede formål

At sammenligne prognose, livskvalitet og senfølger ved aksillær dissektion med sentinel node biopsi alene og efterfølgende strålebehandling

Undersøgelsesdesign
 • Åbent, randomiseret studie
Primære endpoints

Brystkræft specifik overlevelse

Sekundære endpoints
 • Sygdomsfri overlevelse
 • Aksillær recidivrate
 • Absolut overlevelse
Inklusionskriterier
 • Invasiv brystkræft (T1-T3)
 • N0 ved palpation
 • Præoperativ ultralyd er foretaget
 • Patologisk undersøgelse viser makrometastaser i 1-2 sentinel node
 • Har gennemgået lumpektomi eller mastektomi
Eksklusionskriterier
 • Metastaser uden for den ipsilatterale aksil
 • Anamnese med invasiv brystkræft
 • Graviditet
 • Bilateral brystkræft såfremt den ene side imødekommer eksklusionskriterierne
 • Medicinsk kontraindikation for strålebehandling eller systemisk behandling
Behandling

Arm 1: Aksilrømning
Komplet aksildissektion efter sentinel node biopsi, der viser 1-2 makrometastaser

Arm 2: Ingen aksilrømning
Der foretages ikke yderligere aksillær kirurgi efter sentinel node biopsi, der viser 1-2 makrometastaser

Planlagt antal patienter

Total: 3500

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Regionshospitalet Randers
 • Regionshospitalet Viborg
 • Rigshospitalet
Protokolnr

Clinicaltrials.gov nr.: NCT02240472

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01