Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:TLR7 WP41377

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Leverkræft, Metastaser (spredning)
Forklaring Dette forsøg henvender sig til patienter med leverkræft og andre former for kræft, der har spredt sig til leveren. Lægerne vil undersøge sikkerheden og effekten ved forsøgsmedicinen RO7119929.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

RO7119929 er et lægemiddel, der hjælper dit immunsystem, så det bliver bedre til at bekæmpe kræften.


Lægerne vil undersøge effekten af RO7119929, hvor sikkert det er at bruge, hvor høj dosis man kan give, og hvordan kroppen fordeler og omsætter stoffet.


RO7119929 er et forsøgslægemiddel der endnu ikke er godkendt til behandling af kræft eller andre sygdomme. I dette forsøg er det første gang nogensinde, at mennesker får forsøgsmedicinen. Forsøget skal først og fremmest finde frem til den højeste dosis, man kan få, inden der opstår uacceptable bivirkninger.


Lægerne vil også undersøge ændringer i antallet af celler og proteiner i blodet og tumoren for at vurdere, hvordan medicinen virker på immunsystemet.

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har leverkræft eller en anden form for kræft, der har spredt sig til leveren, og som ikke kan behandles.

 • Din sygdom kan følges med scanninger,

 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)

 • Din organ- og knoglemarvsfunktion er tilstrækkelig

 • Du ikke kan tilbydes eller vil få gavn af nogen standard behandling

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du har kræft i eller spredning til centralnervesystemet

 • Du har en kræftsygdom der kræver der kræver hurtig medicinsk behandling

 • Du har fået behandling med immunhæmmende lægemidler inden for 14 dage op til forsøgets start (eller hvis lægerne vurderer, at der er behov for, at du får det under forsøgsperioden)

 • Du har fået lokal behandling af kræften i leveren

 • Du ikke er kommet dig tilstrækkeligt efter tidligere behandling for din kræftsygdom

 • Du lider af en tilstand eller sygdom der ikke skønnes forenelig med indgang i studiet.

Sådan foregår behandlingen

Forsøget kan strække sig i op til 3 år i alt. De første tre måneder, vil der være ugentlige besøg på hospitalet, og efterfølgende hver 3. uge mens du tager forsøgsmedicinen. De fleste besøg varer mellem 2 og 4 timer.


Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.


Du får forsøgsmedicinen som kapsler, og du skal tage dem en gang om ugen. Dosen (antal kapsler) afhænger af, hvornår du starter i forsøget.


Lægerne vil løbende tage bl.a. blodprøver, urinprøver, MR- og CT-scanninger for at holde øje med din sygdomsudvikling.


Når du er færdig med forsøgsbehandlingen, vil der være et opfølgningsforløb. Forsøgslægen vil fortælle dig om rammerne i forløbet.

Bivirkninger ved behandlingen

Dette er det første forsøg, hvor RO7119929 bliver givet til mennesker. Det vil sige, at lægerne endnu ikke har nogen information om bivirkninger til patienter.


Behandling med lignende lægemidler tyder på, at der bl.a. kan være følgende risici ved behandling med RO7119929: • Fald i antallet af blodplader, dvs. de blodceller, der bidrager til at standse blødninger

 • Fald i antallet af røde blodceller. Det kan betyde, at du får åndenød og nedsat fysisk ydeevne

 • Feber og infektion

 • Nedsat appetit

 • Mavesmerter og diarré

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet (Lukket)

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Diverse

Sponsor: Hoffmann-La Roche

Forsøgets id-numre

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04338685

Denne side er sidst opdateret: 2021-04-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat