Gå til sygdomsliste

Hvad du skal have at vide, inden du vælger at deltage

Inden du vælger at deltage i et forsøg, skal lægerne først forklare dig, hvad forsøgsbehandlingen indebærer.

Hvad du skal have at vide, inden du vælger at deltage

Lægen skal klart og tydeligt forklare dig, hvad forsøget går ud på.

Dine rettigheder som patient

Som patient i Danmark har du ret til at blive behandlet for din sygdom. Men du har ikke en tilsvarende ret til at få forsøgsbehandling. Hvis du deltager i et forsøg, gælder dine almindelige patientrettigheder stadig.

Dine rettigheder
- Om dine almene rettigheder som patient

Undgå fejl og komplikationer under dit kræftforløb
- Om hvad du selv kan gøre for at øge patientsikkerheden

Om forsøgspersoners rettigheder
- Den Nationale Videnskabsetiske Komités hjemmeside

Du skal også have udleveret skriftlig patientinformation om forsøget, som er godkendt af Videnskabsetisk Komite.

Bagefter skal du skrive under på en samtykkeerklæring. Deri står, at du har fået forklaret og forstået, hvad det indebærer at deltage i forsøget. Det kaldes at give informeret samtykke.

Du kan kun give informeret samtykke, hvis du får at vide af lægen:

 • Hvad standardbehandlingen er til din sygdom
 • Hvad forsøget prøver at finde ud af
 • Hvilken behandling du vil få
 • Hvad de sandsynlige risici og bivirkninger er
 • Hvilke fordele der er
 • Hvilke tests og opfølgninger, det forventes, du får
 • Hvor ofte og hvor længe efter afsluttet forsøgsbehandling, du skal
  til kontrol
 • Om nogle af dine blodprøver og vævsprøver vil blive gemt eller
  brugt til forskning i fremtiden

Skriftlig patientinformation

Oplysningerne skal stå i forsøgets skriftlige patientinformation. Forskningsteamet vil give dig patientinformationen, så du kan den tage med hjem og læse i ro og mag.

Informationen kan du bruge, når du skal vurdere, om du vil deltage. Det er en god ide også at drøfte forsøget med din familie, venner, læge og sygeplejerske, inden du træffer en beslutning.

Det er et krav til alle behandlingsforsøg, at der er lavet patientinformation til patienterne. Ellers må forsøget ikke gennemføres. Og patientinformationen skal godkendes af etisk komite, inden man kan starte forsøget. 

På Den Nationale Videnskabsetiske Komites hjemmeside kan du læse mere om, hvad du skal tage med i dine overvejelser, før du beslutter, om du vil være med i et forsøg:

Den nationale videnskabsetiske komite: før du beslutter dig

Og husk: Du kan altid til enhver tid stoppe med forsøgsbehandlingen, uden at skulle forklare hvorfor. Stopper du, vil du være berettiget til at få standardbehandling for din sygdom og dit sygdomsstadie.  

Spørgsmål til lægen

Her er spørgsmål, du kan stille din læge, hvis han eller hun foreslår en forsøgsbehandling, eller hvis du selv har fundet et forsøg, du kunne tænke dig at deltage i.

Generelt om forsøget

 • Hvad er formålet med forsøget?
 • Hvordan foregår forsøget?
 • Hvilke behandlinger/stoffer indgår i forsøget?
 • Hvis forsøget sammenligner behandlinger, afgør lodtrækning så hvilken behandling jeg får?
 • Hvordan vil behandlingen påvirke min sygdom?
 • Hvor foregår forsøget?
 • Hvor længe varer forsøget?
 • Hvad er mulige fordele og ulemper ved forsøget?
 • Hvilke former for undersøgelser og behandlinger skal jeg gennemgå?
 • Er der andre behandlingsmuligheder, og hvilke fordele og ulemper er der ved dem?
 • Kan jeg tage en pårørende eller en ven med til mødet om informeret
  samtykke?
 • Hvor ofte skal jeg på hospitalet
 • Vil det kræve meget tid at deltage?
 • Hvilken opfølgning (kontrolforløb) kan jeg forvente efter forsøget?

Bivirkninger og sikkerhed

 • Hvilke bivirkninger kan forsøgsbehandlingen give?
 • Hvilke bivirkninger er der ved standardbehandlingen?
 • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg eller får bivirkninger af behandlingen?
 • Hvem kan jeg kontakte i en nødsituation?
 • Hvem sørger for at forsøget kører sikkert og ordentligt?

Læs alt om forsøgsbehandling:

Forsøgsbehandling - forsiden


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning