Gå til sygdomsliste

Hvad du skal have at vide, inden du vælger at deltage

Inden du vælger at deltage i et forsøg, skal lægerne først forklare dig, hvad forsøgsbehandlingen indebærer.

Hvad du skal have at vide, inden du vælger at deltage

Lægen skal klart og tydeligt forklare dig, hvad forsøget går ud på.

Efter lægen har forklaret hvad forsøget går ud på, skal du skrive under på en samtykkeerklæring. Deri står, at du har fået forklaret og forstået, hvad det indebærer at deltage i forsøget.  Det kaldes at give informeret samtykke. Du kan kun give informeret samtykke, hvis du får at vide af lægen:

  • Hvad forsøget prøver at finde ud af
  • Hvilken behandling du vil få
  • Hvad de sandsynlige risici og bivirkninger er
  • Hvilke fordele der er  
  • Hvilke tests og opfølgninger, det forventes, du får
  • Hvor ofte og hvor længe efter afsluttet forsøgsbehandling, du skal til kontrol
  • Om nogle af dine blodprøver og vævsprøver vil blive gemt eller brugt til forskning i fremtiden 

Du kan ikke deltage i et forsøg uden at skrive under på et informeret samtykke. Det siger loven. Og du har ret til at stille ethvert spørgsmål, hvis der er noget, du ikke forstår.

Informeret samtykke er en løbende proces gennem forsøget. Du kan altid spørge lægerne og sygeplejerskerne, hvis du er i tvivl eller usikker på noget i forsøget - også efter du er gået i gang med forsøgsbehandlingen.

Skriftlig patientinformation

Oplysningerne skal også stå i forsøgets skriftlige patientinformation. Forskningsteamet vil give dig patientinformationen, så du kan den tage med hjem og læse i ro og mag.

Informationen kan du bruge, når du skal vurdere, om du vil deltage. Det er en god ide også at drøfte forsøget med din familie, venner, læge og sygeplejerske, inden du træffer en beslutning.

Det er et krav til alle behandlingsforsøg, at der er lavet patientinformation til patienterne. Ellers må forsøget ikke gennemføres. Og patientinformationen skal godkendes af etisk komite, inden man kan starte forsøget. Læs mere:

Sådan godkendes forsøg

På Den Nationale Videnskabsetiske Komites hjemmeside kan du læse mere om, hvad du skal tage med i dine overvejelser, før du beslutter, om du vil være med i et forsøg:

Den nationale videnskabsetiske komite: før du beslutter dig

Og husk: Du kan altid til enhver tid stoppe med forsøgsbehandlingen, uden at skulle forklare hvorfor. Stopper du, vil du være berettiget til at få standardbehandling for din sygdom og dit sygdomsstadie.  


Læs alt om forsøgsbehandling:

Forsøgsbehandling - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning