Gå til sygdomsliste

Ulemper og bivirkninger

Der kan være en risiko ved at deltage i en forsøgsbehandling. Lægerne kender ikke altid alle bivirkninger af den nye behandling endnu. Lægerne holder derfor godt øje med dig og stopper behandlingen, hvis det bliver nødvendigt.

 En sløret mand sidder på en hospitalsgang med ryggen til

Morten Mau Sørensen, overlæge på Rigshospitalet, fortæller, om det er farligere at få forsøgsbehandling end normal behandling (01:20).

Bivirkninger

Både selve behandlingen og din almene helbredstilstand har betydning for, hvilke bivirkninger der kan opstå. Ikke alle vil opleve samme bivirkninger eller samme omfang af bivirkninger. 

Nogle bivirkninger opstår under behandlingen og vil gradvist forsvinde, når behandlingen er slut. Andre bivirkninger viser sig først, efter at selve behandlingen er slut – det kaldes også senfølger.
 
Læs mere:
Bivirkninger og senfølger

Ukendte bivirkninger

Hvis der er tale om en ny behandling, der for første gang afprøves på mennesker i et fase 1 forsøg, har forskerne ingen mulighed for at kende alle bivirkninger på forhånd. 

Men inden forsøget sættes i værk, har de selvfølgelig nøje undersøgt og vurderet i laboratoriet, hvilke bivirkninger behandlingen kan tænkes at have. De vil fortælle dig, hvad de ved, inden du vælger at deltage i forsøget.

Ved fase 3 forsøg ved forskerne mere om den nye behandling, så der er mindre risiko for ukendte bivirkninger.

Både den forventede virkning af behandlingen, og de forventede bivirkninger er beskrevet i patientinformationen.

Læs mere:
Faser i forsøgsbehandling

Andre ulemper

Der kan være andre ulemper ved at deltage. Du skal måske oftere på hospitalet, og oplever at dette får dig til at bekymre dig mere om din kræftsygdom. Du skal måske også lave noget papirarbejde.

Hvis du skal til flere kontroller og tests, bruger du mere tid på hospitalet på transport. Hvis du ikke kan lide at være på hospitalet, er det værd at tage med i dine overvejelser.

De øgede kontroller kan dog både være en fordel og en ulempe. Nogle bliver mere rolige af at gå til flere kontroller og tjeks. Andre bliver mere bekymrede. Kun du ved hvordan disse hospitalsbesøg vil påvirke dig. 

Kan jeg stoppe forsøgsbehandlingen?

Du kan altid til enhver tid stoppe med forsøgsbehandlingen uden at skulle forklare hvorfor. Stopper du, vil du være berettiget til at få den bedste standardbehandling for din sygdom og dit sygdomsstadie. Ingen vil bebrejde dig, hvis du vælger at stoppe     

Læs mere:
Fordele ved at deltage i forsøg


Læs alt om forsøgsbehandling:

Forsøgsbehandling - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning