Gå til sygdomsliste

Sådan godkendes ny kræftmedicin

Her kan du læse om, hvilke godkendelsestrin et lægemiddel skal igennem, inden det kan komme kræftpatienter til gavn på danske hospitaler.

Et nyt lægemiddel bliver først afprøvet i en lang række videnskabelige forsøg først på dyr og senere i mennesker.

Forsøgsbehandlinger, der viser, hvordan et lægemiddel virker på mennesker, kaldes fase 1, 2 og 3 undersøgelser og strækker sig over flere år. Hvis resultaterne er lovende, kan medicinalfirmaet søge om godkendelse til at sælge lægemidlet til behandling af patienter.

Læs mere om forsøgsbehandling her:

Hvad er forsøgsbehandling

Lægemidler til brug i Danmark godkendes centralt i EU

Alle lægemidler skal godkendes af European Medicines Agency (EMA), før de må bruges til europæiske patienter. EMA sender sin anbefaling om godkendelse til EU-Kommissionen, der træffer den endelige afgørelse.

Når et lægemiddel godkendes af EMA, er det godkendt i samtlige EU-lande, herunder Danmark. Godkendelsen viser, at EMA finder lægemidlet virksomt og sikkert til brug hos mennesker. 

Derefter har lægemiddelfirmaet tilladelse til at sælge og markedsføre lægemidlet, og danske læger kan lovligt bruge lægemidlet til behandling af patienter.

Selve godkendelsesproceduren kan tage flere måneder (evt. år), men særligt lovende lægemidler kan behandles hurtigere via en såkaldt ’fast track’ ordning.

I USA er det Food and Drug Administration (FDA), der godkender nye lægemidler. Der er et vist samarbejde mellem USA og Europa og de fleste lægemidler, der bliver godkendt USA, bliver også godkendt i EU og omvendt. Dog er der enkelte eksempler, hvor lægemidler kan blive godkendt i den ene region, men ikke den anden. Du kan læse mere på European medicins hjemmeside:

European Medicines Agencys

Hvad sker der i Danmark, når et lægemiddel er godkendt i EU?

Når et nyt lægemiddel er godkendt i EU, kan danske læger lovligt bruge lægemidlet til behandling af patienter.

Der kan dog gå nogle måneder fra, at et lægemiddel er godkendt i EU, til at lægemidlet er indført som standardbehandling på danske sygehuse.

Standardbehandling af en kræftsygdom

Standardbehandling er den eller de behandlingsformer, lægerne anvender som første valgs behandling af en kræftsygdom.

Valget af standardbehandlinger sker efter grundige gennemprøvninger med klinisk kontrollerede videnskabelige undersøgelser.

Der kan findes flere standardbehandlinger til behandling af den samme kræftsygdom. I så fald vurderer din læge, hvilken behandling der er bedst egnet til dig.


Når et lægemiddel er godkendt i EU, kan kræftspecialister bede et særligt udvalg om at vurdere, om lægemidlet skal tages i brug som standardbehandling i Danmark. Dette udvalg, kaldet Medicinrådet, er nedsat af Danske Regioner og har ledende cheflæger og kræftlæger fra regionerne samt en repræsentant for Sundhedsstyrelsen som medlemmer.

Medicinrådet modtager ansøgninger fra regionerne samt lægevidenskabelige selskaber og danske multidisciplinære cancergrupper (DMCG). Hvis Medicinrådet godkender kræftlægemidlet, kan det herefter gives til alle danske kræftpatienter som standardbehandling. Hvis rådet ikke godkender medicinen, kan det alligevel gives til den enkelte kræftpatient, hvis der er en særlig lægelig indikation for det.

Hvordan kan jeg som patient få adgang til ny kræftmedicin?

Godkendt kræftmedicin man kan søge om i Danmark

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning