Gå til sygdomsliste

Behandling af levermetastaser

Der kan være flere former for behandling i et sygdomsforløb med levermetastaser. Det er altid et hold af forskellige specialister, der tilrettelægger den bedst mulige behandling til den enkelte patient.

Der er flere forhold, der har indflydelse på, hvilken behandling man får ved levermetastaser. Det kan også være, at man får forskellige former for behandling i et sygdomsforløb med levermetastaser.

Behandlingen afhænger af:

 • Hvilken type kræft det er, der har spredt sig til leveren
 • Hvor i leveren metastasen sidder
 • Størrelse og antallet af metastaser
 • Om der også er spredning til andre dele af kroppen
 • Ens almene helbredstilstand

Muligheder for behandling af metastaser i leveren:

 • Operation, hvor kræftknuden bliver fjernet
 • Lokalbehandling, hvor kræftknuden opvarmes ved hjælp af radiobølger eller mikrobølger
 • Nanoknife
 • Stråleterapi
 • Kemoterapi
 • Kombination af flere af ovenstående behandlinger
Informeret samtykke

Inden du skal behandles, vil lægen forklare dig om behandlingen, om andre behandlingsmuligheder og om risikoen ved behandlingen. Det er påbudt ved lov, at du får denne information og accepterer betingelserne før behandling. Det kaldes 'informeret samtykke', og du kan eventuelt tage dine nærmeste med på råd.

Informeret samtykke

Operation af levemetastaser

Hvis undersøgelserne viser, at kræften ikke har spredt sig uden for leveren, kan man få tilbudt en operation, hvor kræftknuden bliver fjernet. Hvis kræften både har spredt sig til leveren og til de lymfekirtler, der sidder tæt på leveren, kan man i nogle tilfælde også blive tilbudt operation. Hvis kræften har spredt sig til leveren og lungerne, kan man i visse tilfælde blive tilbudt operation.

Forberedelse til operation

På operationsdagen får man elastikstrømper på og medicin for at forebygge blodpropper. Hvis man f.eks. har en hjerte- eller lungelidelse, forhøjet blodtryk eller sukkersyge, vil en medicinsk specialist muligvis vurdere, om behandlingen af disse sygdomme er, som den skal være.

Sådan foregår en operation for levermetastaser

Operationen foregår i fuld bedøvelse. Ofte får man også lagt et tyndt kateter (epiduralkateter) ind i ryggen. Gennem kateteret får man smertebehandling under og efter operationen.

Det er først under operationen, at lægen kan afgøre, om leveroperationen kan gennemføres. Det er sjældent, at leveroperationen ikke kan udføres, når lægen har besluttet at operere.

Hvis man kun har mindre metastaser i leveren, kan lægen fjerne dem ved en såkaldt kileresektion. Ved en kileresktion får man fjernet metastasen med et lille stykke af det normale levervæv.

Er der mange eller store levermetastaser, kan det være nødvendigt at fjerne halvdelen eller mere af leveren. Hvis knuden sidder tæt ved galdeblæren, er det også ofte nødvendigt at fjerne galdeblæren.

Leveren kan gendanne sig selv efter operation

Ved operationen får man fjernet et større eller mindre stykke af leveren, afhængig af kræftknudens størrelse. Hvis leveren er normal, kan man undvære 75-80 pct. af leveren. Levervævet vil ret hurtigt gendanne sig, og det vil opnå omtrent sin normale størrelse i løbet af tre til fire måneder.

Mulige komplikationer efter operation

Har man fået foretaget en såkaldt åben leveroperation (hvor der åbnes ind til bughulen), er der risiko for, at der kan opstå blødning, betændelse i bughulen, hul på galdevejene og dårlig leverfunktion.

Behandling hvis kræften ikke kan fjernes ved operation

Hvis der er mange kræftknuder spredt i leveren, er sygdommen oftest for udbredt til, at man kan opnå helbredelse ved operation.

I stedet kan lægerne i visse tilfælde forsøge at brænde kræftknuderne væk ved hjælp af lokalbehandling og/eller behandle med kemoterapi.

I nogle tilfælde er hverken leveroperation eller lokalbehandling mulig. I disse tilfælde vil lægen vurdere muligheden for behandling med kemoterapi.

Illustrationen viser små nåle-elektroder inde i en metastase

Når lægen har fundet kræftknuden ved hjælp af ultralyd, skydes en eller flere små nåle-elektroder ind i knuden, som opvarmes, så kræftcellerne dør.

Lokalbehandling af levermetastaser med radiofrekvens

Ved radiofrekvensbehandling (RFA = radiofrekvens ablation) bliver metastasen opvarmet ved hjælp af radiobølger eller mikrobølger, så den går til grunde.

Ved hjælp af en ultralydsscanning kan lægen placere en nåle-elektrode i kræftknuden. Elektroden varmer kræftknuden op til omkring 65 grader, hvorved kræftcellerne dør.

Ved behandlingen bliver vævet svarende til en kugle på op til 5 centimeter i diameter opvarmet. Behandlingen foregår, mens man er i fuld bedøvelse.

Forskellige fremgangsmåder ved radiofrekvensbehandling

Lægen kan foretage radiofrekvensbehandlingen på forskellige måder, der afhænger af, hvor meget kræften har spredt sig:

 • Lukket, hvor der ikke åbnes til bughulen (foretages gennem huden)
 • Via en kikkert ind i bughulen (laparoskopisk)
 • Åben, hvor der kirurgisk åbnes til bughulen

Varigheden af radiofrekvensbehandlingen afhænger af, hvilken metode lægen anvender som adgang til leveren (lukket, via kikkert eller åben).

Ved åben adgang eller adgang via kikkert til bughulen får man fjernet tråde eller clips i huden 10 dage efter behandlingen.

De fleste radiofrekvensbehandlinger foregår lukket, det vil sige, at nålen føres gennem huden og ind til leveren.

Er kræftknuden svær at komme til eller ligger i tæt kontakt til andre organer, kan varmen beskadige f.eks. mavesæk, tolvfingertarm, galdeblære og store blodkar. Derfor får man i disse tilfælde ofte foretaget behandlingen ved enten en kikkertoperation eller en åben operation til bughulen.

I visse tilfælde kan man få foretaget både en leveroperation og en radiofrekvensbehandling under samme operation.

Radiofrekvensbehandling er en rutineprocedure på de afdelinger, som håndterer leverkirurgiske indgreb.

Komplikationer ved radiofrekvensbehandling

Komplikationer ved radiofrekvensbehandling kan være en byld i leveren og siven af galdevæske, men det er sjældent nødvendigt med endnu en operation. Det er under 5 pct., der får komplikationer i forbindelse med en radiofrekvensbehandling. 

Resultatet af behandlingen afhænger af, hvor udbredt kræften er i leveren på tidspunktet for behandling.

Behandling af levermetastaser med strøm (NanoKnife)

Nanoknife er behandling med højfrekvent strøm i fuld bedøvelse. Det er en skånsom metode, som kan anvendes ved tumorer centralt i leveren, hvis man ikke kan opereres. 

Ved en ultralydsscanning placerer lægen nåleelektroder i metastasen og sender derefter højfrekvent strøm igennem elektroderne. Den højfrekvente strøm slår cellerne ihjel inden for en omkreds på 1 cm. Behandlingen kan i nogle tilfælde gentages.

Strålebehandling af levermetastaser

I visse tilfælde bliver strålebehandling brugt på  levermetastaser. Strålebehandlingen kan være udvendig strålebehandling men kan også foretages som indvendig strålebehandling ved, at man får sprøjtet radioaktivt stof ind i blodkarrene, der går til leveren.

Det raske levervæv er meget følsomt for strålebehandling og sætter en begrænsning for, hvor store områder af leveren der kan udsættes for strålebehandling.

Behandling med kemoterapi ved mange metastaser i leveren

Hvis der er mange metastaser i leveren, er kemoterapi ofte den eneste mulighed for behandling. Kemoterapi kaldes også cellegifte eller cytostatika.

Nogle patienter får en kombination af flere typer af kemoterapi for at øge effekten, uden bivirkningerne bliver for kraftige.

Man får som regel kemoterapien ind i en blodåre gennem en tynd slange (et drop). Blodet bringer medicinen rundt i hele kroppen og dermed også til metastaserne i leveren. 

Hvilken kemoterapi, man får, afhænger af, hvilken type kræft metastaserne stammer fra. Ved tyk- og endetarmskræft bliver behandlingen med kemoterapi ofte suppleret med antistoffer, som er mere målrettede lægemidler. Vævsprøver kan være med til at afgøre, om behandlingen skal suppleres med antistof.

Gode resultater med kemoterapibehandling

Behandling med nye former for kemoterapi har de senere år givet positive resultater. Overlevelsen er forbedret fra få måneder til flere år.

Hvis lægen ikke kan fjerne metastaserne ved en operation (hvis der f.eks. er for mange), vil man blive tilbudt kemoterapi. Virker behandlingen med kemoterapi godt, kan det være, at man efterfølgende kan få lokalbehandling eller blive opereret.

Hvis man har fået fjernet al kræftvævet ved en leveroperation, vil man som regel blive tilbudt kemoterapi for at mindske risikoen for tilbagefald (recidiv).

Regional leverkemoterapi

Regional kemoterapi er en behandling, hvor man får kemoterapi direkte gennem leverarterien, som går ind i kræftknuden i leveren. Behandlingen kaldes også lokal kemoterapi eller Hepatisk Arteriel Infusion (HAI).

Man kan få regional kemoterapi, hvis man udelukkende har sygdom i leveren, og hvor almindelig kemoterapi ikke virker. Regional kemoterapi kan være en mulig behandling ved spredning fra forskellige slags kræftsygdomme. Behandlingen bliver endnu anset som eksperimentel behandling, når det gælder behandling af levermetastaser.

Formålet med regional kemoterapi er at mindske kræftknudens størrelse, så man efterfølgende kan blive opereret.

Komplikationer efter behandling for levermetastaser

Efter behandling for levermetastaser kan man få smerter omkring mellemgulvet, som ofte stråler op mod mod højre skulder.

Efter lokalbehandling i leveren er der en lille risiko for blødning, udsivning af galde i bughulen og dannelse af en byld i leveren.

I meget sjældne tilfælde kan det blive nødvendigt at blive opereret igen på grund af galdevæske og blod i bughulen.

Kontrol efter endt behandling

Efter behandling for levermetastaser bliver man indkaldt til kontrolbesøg, for at lægen kan se, om behandlingen er tilfredsstillende, og for at man kan få hjælp til gener eller komplikationer ved behandlingen.

Kontrollen foregår på kirurgisk eller onkologisk afdeling. Det er en god idé at tage en ven eller et familiemedlem med til kontrolbesøgene. Mange har glæde af at skrive eventuelle spørgsmål ned og tage dem med til lægen.

Fire uger efter, man har fået lokalbehandling, får man taget blodprøver og en CT-scanning af leveren. Har man fået operation, får man lavet en CT-scanning af leveren efter 3 måneder.

Hvis undersøgelserne ikke viser tegn på kræft, bliver man indkaldt til kontrol efter 3, 6, 12, 18, 24, 36, 48 og 60 måneder. Ved disse kontroller bliver man scannet og får taget nye blodprøver.

Som regel kan man leve helt normalt og uden begrænsninger i kost- eller drikkevaner efter en leveroperation med åben adgang eller adgang via kikkert til bughulen.

Læs mere

Læs om gode vaner, når du er indlagt eller er i behandling:

Undgå fejl og komplikationer under dit kræftforløb

Gode råd om, hvad du kan gøre ved f.eks. mundproblemer, kvalme, træthed, fordøjelsesbesvær eller åndenød:

Bivirkninger og senfølger

Find opskrifter og få viden om kost, ernæring og kosttilskud:

Kost til kræftpatienter

Myter, fakta og gode råd:

Seksualitet

Find ud af, hvor meget du må bruge kroppen før, under og efter behandling:

Fysisk aktivitet for kræftpatienter

Information om at gå til kontrol- eller opfølgningsforøb:

At være i kontrol- eller opfølgningsforløb

Læs alt om levermetastaser

Levermetastaser – forsiden


 

Hvis kræften kommer igen

To kvinder sidder med ryggen til på en bænk i en park og taler sammen

Om reaktioner på tilbagefald og om mulighederne for behandling.

Hvis kræften er kommet igen


Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende