Gå til sygdomsliste

Undersøgelser for lungemetastaser

Ved mistanke om lungemetastaser får man som regel foretaget en række forskellige undersøgelser. Resultaterne af undersøgelserne hjælper lægen med at kortlægge sygdommen, så du kan få tilbudt den bedst mulige behandling.

Du kan blive undersøgt for metastaser i lungerne ved hjælp af røntgenundersøgelse, CT-scanning, PET/CT-scanning, celleprøve eller bronkoskopi (kikkertundersøgelse).

Alle undersøgelserne er vigtige og hjælper lægen med at kortlægge sygdomme, så du kan blive tilbudt den bedst mulige behandling.

Røntgenundersøgelse kan afsløre større metastaser

Røntgenfotografering er en gennemlysning af kroppen, der gør det muligt at opdage metastaser.

Røntgenbillede af brystkassen

Røntgenbillede af brystkassen, hvor man ser metastaser i begge lunger.

Ved en røntgenundersøgelse af brystkassen kan lægen se, om der er større lungemetastaser (større end 2 cm) i lungerne. Læs mere:

Røntgenundersøgelse

CT-scanning kan afsløre mindre metastaser

Ofte vil du også få foretaget en CT-scanning, der gør det muligt at få undersøgt lungerne mere detaljeret.

En CT-scanning er en røntgenundersøgelse, der giver meget detaljerede billeder af kroppens indre organer.

Billeder fra en CT-scanning kan som regel også vise små metastaser (ned til omkring 5 mm), mens en almindelig røntgenundersøgelse kun kan vise metastaser større end 2 centimeter.

CT-scanning af brystkassen

CT-scanning fra samme patient som røntgenbillederne.

CT-scanningen kan pege præcist på det område, der eventuelt skal have strålebehandling, eller hvorfra der eventuelt skal tages vævsprøve.

Billederne fra CT-scanningen gør det også muligt for lægen at planlægge en eventuel operation. Læs mere:

CT-scanning

PET/CT-scanning kan skelne mellem metastaser og godartede forandringer

Det er også muligt at få foretaget en PET-scanning eller en PET/CT-scanning.

Ved PET-scanning får du indsprøjtet et radioaktivt sporstof, der er bundet til sukkermolekylet glucose.

Kræftceller bruger glucose og optager derfor rigtig meget sporstof. Derfor kan kræftcellerne afsløres på scanningsbillederne.

Væv med betændelse omsætter også meget glucose, så en plet på PET-billedet behøver altså ikke at betyde, at der er kræftceller til stede.

PET-scanningen viser metastaser i henholdsvis højre lunge samt i højre side af leveren. Enkelte (solitære) metastaser i lunge og lever vil ofte kunne fjernes ved en operation.

PET/CT-scanningsbillede af lunge

En kombineret PET/CT-scanning. Her kan man se en metastase bagtil i højre lunge.

En PET-scanning er ikke lige så effektiv som en CT-scanning til at afsløre de små metastaser. Men med en PET-scanning kan lægen bedre skelne mellem metastaser og godartede forandringer i lungerne. Læs mere:

PET/CT-scanning

Se film om hvordan en PET/CT-scanning foregår. 7:27 min.

Se film om hvordan en PET/CT-scanning foregår. 7:27 min.

Bronkoskopi (kikkertundersøgelse af lungerne) og vævsprøve

Hvis der trods CT-scanning eller PET/CT-scanning fortsat er tvivl, om der er tale om metastaser, og hvis du i øvrigt ikke har kræft eller har haft det tidligere, vil lægen vil have brug for at tage en vævsprøve.

Undersøgelsen foregår ved, at lægen med en tynd bøjelig kikkertslange (bronkoskop) ser ned i lungerne og tager små vævsprøver (biopsier) af det mistænkte væv.

Vævsprøven bliver sendt til nærmere undersøgelser i et mikroskop (mikroskopi). Mikroskopien vil kunne afsløre, hvor den primære kræft kan findes.

Det er ikke nødvendigt at få foretaget en kikkertundersøgelse (bronkoskopi), hvis lægen allerede ved, hvor metastaserne kommer fra.

Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du tidligere er blevet behandlet for en kræftsygdom, der ofte spreder sig til lungerne, såsom brystkræft eller kræft i tyk- og endetarm.

Læs mere:

Bronkoskopi – kikkertundersøgelse af lungerne

Vævsprøve – biopsi

På baggrund af alle undersøgelserne kan lægen tilrettelægge den bedst egnede behandling til dig.

'Ukendt primær tumor': Hvis den oprindelige kræftknude ikke kan findes

Nogle gange er det ikke muligt for lægen at finde ud af, hvad der er den oprindelige kræftsygdom. Hvis det er tilfældet, siger man, at den primære kræft er ukendt:

Ukendt primær tumor

Læs alt om lungemetastaser

Lungemetastaser – forsiden


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Cancerforum.dk

Del dine tanker og erfaringer i gruppen 'Lungekræft' for patienter med enten småcellet lungekræft, ikke-småcellet lungekræft og lungekræft med spredning på cancerforum.