Gå til sygdomsliste

Sorggrupper for børn og unge

I en sorggruppe får børn mulighed for at dele deres oplevelse med jævnaldrende, der også har oplevet at miste eller har alvorligt syge pårørende.

Sorggrupper for børn og unge - oversigt på landsplan Sorggrupper på skoler - oversigt

Kræftens Bekæmpelses sorggrupper
Sorggrupper i skoler
Andre udbydere af sorggrupper til børn og unge

Kræftens Bekæmpelses sorggrupper
Formålet med en sorggruppe er at give børn og unge mulighed for at dele deres oplevelser med jævnaldrende, der også har haft død eller livstruende sygdom inde på livet.

I en sorggruppe får børnene mulighed for at tale om deres oplevelser, høre om andre børns oplevelser, og møde forståelse for de mange svære tanker og følelser, der knytter sig til et tab. Ved at møde andre, der har samme oplevelser, mindskes det enkelte barns følelse af anderledeshed.

I nogle af Kræftens Bekæmpelses sorggrupper deltager der børn og unge med meget forskellige tabsbaggrunde, altså ikke kun børn, der har mistet en forælder eller en søskende som følge af en kræftsygdom. I andre sorggrupper deltager kun børn/unge, som har mistet til kræft. Man må henvende sig til den enkelte rådgivning for at høre om mulighederne.

Kræftens Bekæmpelses sorggrupper drives af frivillige, som er vant til at arbejde med børn og unge.


Optagelse til grupperne sker gennem visitation – typisk via henvendelse fra forældre/pårørende, PPR, skole, sagsbehandler eller via forældre, som får rådgivningssamtaler i en af Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscentre.

Du kan se en oversigt over Kræftens Bekæmpelses rådgivninger her. Det er den enkelte rådgivning, der har ansvaret for sorggrupperne, og som står for optagelse til grupperne.

Kræftens Bekæmpelses Rådgivninger

Vi har samlet de sorggrupper for børn og unge, som vi har kendskab til - her er også de gruppetilbud, der er i Kræftens Bekæmpelses regi. De er markeret med en rød sløjfe.

Danmarkskort - oversigt over sorgrupper for børn og unge

Sorggrupper i skoler

Når børn i skolealderen oplever sorg, er det nærliggende, at der findes en sorggruppe på skolen, som de kan deltage i efter skoletid.

Det er nærliggende af flere grunde. På en gennemsnits kommuneskole med 500 børn, vil der statistisk set være mellem 5 og 15 børn som har mistet en forælder. Da børn opholder sig i skolen i en stor del af deres vågne tid, er det derfor oplagt, at de har voksne i nærheden, som de er fortrolige med - og som de kan tale med om deres sorg. Børn går ind og ud af deres sorg - og det er ikke altid, at sorgen kan vente. Derfor kan det også være en hjælp for dem, at de kan opsøge og være sammen med ligestillede kammerater imellem møderne.

I forbindelse med strukturreformen blev mange af landets sorggrupper desværre nedlagt. Det betyder, at der i dag er endnu større mangel på tilbud til børn, der mister en forælder end hidtil. Tanken er, at ved at have sorggrupper i skolen vil man dels øge antallet at gruppetilbud, og dels sikre hjælpens tilgængelighed, så man ikke fx behøver at have bil i familien for at kunne deltage i en sorggruppe, hvilket ofte er tilfældet i dag.

Ønsker du at vide mere om sorggrupper i skoleregi kontakt venligst Annemarie Dencker, e-mail: ade@cancer.dk. Eller på telefon: 3525 7546.

Oversigt over skoler der har sorggrupper
Evalueringsrapport af pilotprojekt: Sorggrupper i skoler (2008) (pdf 767 KB)
Sorggrupper i skoler: En evaluering af børns udbytte (2012) (pdf 795 KB)

Andre udbydere af sorggrupper til børn og unge


På landsplan findes der omkring 200 sorggrupper for børn og unge. Her kan du se en landsdækkende oversigt over nogle af dem. Socialforvaltningen i din hjemkommune, vil også kunne hjælpe med, hvad der findes af sorggruppetilbud i din kommune. Kræftens Bekmpelses rådgivningscentre har også et godt overblik over, hvad der findes af grupper i deres område.

Kræftens Bekæmpelses Rådgivninger

Bemærk: Kræftens Bekæmpelse har påtaget sig opgaven med at registrere eksisterende grupper i Danmark. Men vi har ikke mulighed for at kontrollere kvaliteten af de enkelte gruppetilbud. Det er derfor op til dig som bruger, selv at kontakte relevante grupper for at undersøge om tilbuddet matcher det behov, du har.

Ønsker du at få en gruppe registreret eller få ændret i eksisterende data, bedes du kontakte:

Mette Kort, e-mail: mekt@cancer.dk

Danmarkskort - oversigt over sorgrupper for børn og unge

Læs mere om Kræftens Bekæmpelses arbejde for børn i sorg

Børn, unge og kræft
Projekt OmSorg

Andre sorggruppe-udbydere:

Børn, Unge & Sorg

 

På cancerforum.dk kan du anonymt og sikkert skrive sammen med andre kræftpatienter, pårørende og efterladte:

Cancerforum.dk


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende


Børns behov når far eller mor har kræft

Når mor eller far har kræft, har børn først og fremmest brug for omsorg og kærlighed.

Børn i kræftramte familier


Opskrifter

Opskrifter

Hvad skal jeg spise, hvis jeg har kræft?

Opskrifter