Gå til sygdomsliste

Stadieinddeling af kræftsygdomme

Stadieinddeling viser, hvor udbredt en kræftsygdom er. Lægen anvender stadiet til at tage beslutning om behandling og vurdere sandsynligheden for at blive helbredt.

Før man kan blive behandlet for en kræftsygdom, skal man som regel gennem flere forskellige undersøgelser. Undersøgelserne er nødvendige for, at man kan få afklaret, hvilken type knude det drejer sig om, og hvilket stadie kræftsygdommen er på.

Afklaring af stadiet for en kræftsygdom hjælper lægen til at kunne vælge den bedste behandling.

Når lægen skal vurdere sygdommens stadie, sker det først på baggrund af, hvad lægen kan se og føle og i øvrigt finde frem til ved f.eks. scanninger og røntgenundersøgelser.

Under en eventuel operation vil lægen også kunne vurdere, om en kræftsygdom har spredt sig. Efter operationen bliver en vævsprøve fra en eventuel knude undersøgt i mikroskop, og hvor lægen kan vurdere cellerne nærmere. Resultatet af undersøgelserne indgår i den endelige stadieinddeling og er med til at afgøre, om der skal gives yderligere behandling efter operation.

Sygdomsstadiet er vigtigt og bruges til:
 • At vurdere sandsynligheden for at blive helbredt (prognosen). Jo lavere stadie, jo bedre sandsynlighed for, at al kræften kan fjernes
 • At finde den bedst egnede behandling
 • At inddele patienter i sammenlignelige grupper i forbindelse med forskning

Stadieinddeling baseret på TNM-systemet

Der findes flere systemer til stadieinddeling. TNM-systemet er det mest brugte og giver tre hovedinformationer:

 • T – står for tumor (knude) og beskriver knudens størrelse, og om den har spredt sig til det omkringliggende væv
 • N – står for node (lymfeknude) og beskriver graden af spredning til lymfeknuder
 • M – står for metastaser (spredning) og angiver, om der er spredning til andre organer i kroppen

Tal efter T, N og M giver mere detaljerede oplysninger:

 • T1-4 angiver knudens størrelse
 • N0-3 angiver, hvor udbredt spredningen til lymfeknuderne er
 • M0-1 angiver, om der er spredning (metastaser) til andre organer

Hvis en knude for eksempel bliver benævnt 'T1, N0, M0', så betyder det, at den er meget lille, ikke har spredt sig til lymfeknuder og heller ikke har spredt sig til andre dele af kroppen. Jo lavere nummeret er, desto mindre har sygdommen spredt sig.

Stadie I, II, III og IV

Når T, N og M er blevet vurderet hver for sig, kombinerer lægen ofte informationerne i en samlet vurdering og karakteriserer sygdommen som værende enten på stadie I, II, III eller IV (nogle gange bruges i stedet A, B, C, D).

 • Kræften er mindst udbredt i stadie I og II, har her bedst overlevelse og vil ofte kunne fjernes ved en operation
 • I stadie III har sygdommen ikke spredt sig til andre steder i kroppen, men er tit vokset ind i omgivelserne omkring knuden. I udvalgte tilfælde kan der foretages operation
 • Kræft i stadie IV har spredt sig til andre organer og har dårligere overlevelse, men vil ofte også kunne blive behandlet med succes. Behandlingen er ofte kemoterapi eller immunterapi, mens operation sjældent er mulig

Sandsynligheden for at blive helbredt er afhængig af flere forhold:

 • Sygdommens stadie
 • Selve kræfttypen
 • Ens almene helbredstilstand
 • Andre eventuelle sygdomme 

Hver kræftform har sit eget system til stadieinddeling

Hver type kræft har sit eget specielle system til stadieinddeling. Det betyder, at stadier ikke betyder det samme for alle kræftsygdomme.

Du kan finde stadieinddelingen for forskellige kræfttyper under beskrivelsen af de enkelte sygdomme:

Kræftsygdomme

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning