Gå til sygdomsliste

Behandling af basalcellekræft (hudkræft)

Basalcellekræft er en af de to hovedtyper af almindelig hudkræft. Her kan du læse om forskellige metoder til behandling af basalcellekræft.

Har man basalcellekræft, bliver man behandlet umiddelbart efter, at man har fået stillet diagnosen. Målet for behandling er at fjerne tumoren helt. Afhængig af hudkræftens type og placering afgør lægen sammen med patienten, hvilken type behandling der er bedst.

Højrisiko

Nogle typer af basalcellekræft har en større risiko for at komme igen, efter de er blevet fjernet. Disse typer kaldes højrisiko basalcellekræft.

Har man højrisiko basalcellekræft, vil behandlingen oftest være operation eller strålebehandling, da det er de mest effektive behandlinger.

Man taler om højrisiko basalcellekræft, når kræften sidder nær læber, næse, øjne eller ører, eller hvis den er stor i omkreds. Der er også tale om højrisiko, hvis kræftknuden tidligere har været fjernet og er kommet igen, eller hvis en mikroskopisk undersøgelse viser, at der er tale om særlige undertyper af basalcellekræft, der hyppigere spreder sig i det omgivende væv.

Lavrisiko

De øvrige former for basalcellekræft kaldes lavrisiko. Her vil behandlingen afhænge af kræftens størrelse og placering samt patientens ønsker.

Inden for de sidste par år er der kommet flere nye metoder til behandling af basalcellekræft, men det er endnu uafklaret, hvor de enkelte behandlingsformer er mest velegnede.

Alle, der får diagnosen basalcellekræft, kan helbredes – men hos nogle kan sygdommen komme tilbage.

Operation af basalcellekræft

Operation er en effektiv måde at behandle basalcellekræft på. Inden operationen bliver man lokalbedøvet. Lægen skærer hudkræften væk og syr huden sammen.

Hvis området med basalcellekræft er stort, eller hvis knuden sidder et sted, hvor det er vanskeligt at lukke huden igen på grund af stramning (f.eks. i tindingen), kan det være nødvendigt, at man får foretaget en hudtransplantation. Hvis der er behov for rekonstruktion foretages operationen ofte af plastikkirurger. 

En kirurgisk metode specielt til behandling af højrisiko-basalcellekræft i ansigtet eller ved tilbagefald af basalcellekræft er indført på Bispebjerg Hospital og på nogle private klinikker. Metoden kaldes Mohs’ kirurgi. Denne teknik sikrer, at der fjernes så lidt væv som muligt, hvilket er meget vigtigt, hvis kræften sidder i ansigtet.

Strålebehandling af basalcellekræft

For nogle patienter med basalcellekræft vil det være en fordel at få strålebehandling. Det gælder f.eks. i de tilfælde, hvor:

  • Kræftknuden sidder et sted, der er vanskeligt at operere
  • Andre sygdomme gør, at man har svært ved at tåle en operation
  • Det drejer sig om en større knude

Moderne stråleapparater kan ramme det syge væv meget præcist. På den måde bliver den skadelige virkning på de raske celler så lille som mulig. Strålebehandlingen er smertefri og tager kun nogle få minutter hver gang, men skal gentages 10-15 gange.

Bivirkninger ved strålebehandling er rødme og ømhed på den hud, der er bestrålet. Ofte vil der også dannes et sår i strålingsområdet. Såret heler dog hurtigt. Strålebehandling medfører ofte på langt sigt en sart hud, der er lys og har mange tydelige blodkar.

De tre vigtigste ting jeg kan anbefale i forbindelse med strålebehandling:
1. Smør dig ind i aloe vera-holdig lotion uden parfume morgen og aften! Det kan medvirke til at undgå forbrændinger.
2. Husk at hvile dig - du bliver nemlig træt!
3. Efter endt behandling kan det være, du får brug for en fysioterapeut til at løsne vævet, hvis det er blevet for tæt/fast.

Kvinde, strålebehandling

Afskrabning (curettage) – behandling af basalcellekræft

Afskrabning er en hyppigt brugt metode i forbindelse med behandling af basalcellekræft.

Man får lokalbedøvelse på huden, hvorefter lægen skraber det syge væv af med et skarpt instrument.

Efter afskrabningen får man som regel brændt overfladen af huden med en lille glødetråd for at stoppe blødningen og for at sikre, at alle kræftceller er ødelagt. Afskrabning og brænding fortages to gange umiddelbart efter hinanden.

Frysning – behandling af basalcellekræft

Har man en lille, overfladisk basalcellekræft, kan man få fjernet kræften ved hjælp af frysning. Det vil sige, at lægen fryser området på huden med flydende kvælstof.

Efter behandlingen kan man få blærer og sår på det område af huden, der er behandlet. Huden heler i løbet af 2-3 uger, men efterlader ofte et hvidt mærke.

Cremebehandling af basalcellekræft

Imiquimod (Aldara®) er en creme til behandling af overfladisk basalcellekræft. Cremen stimulerer immunforsvaret i huden, så det kan angribe og ødelægge kræftcellerne. Fordelen er, at man kan behandle sig selv derhjemme, når diagnosen er stillet.

De almindeligste bivirkninger er kløe, svie eller smerter. Under behandlingen, og ind til huden er helet, er det almindeligt, at huden ved det behandlede område er rød og skorpedækket. Generne bliver dog som regel mindre efter behandlingen.

Imiquimod giver et godt kosmetisk resultat, men der er færre, som bliver fuldstændigt helbredt, end hvis behandlingen er operation.

Læs mere om medicinens virkning og bivirkninger:

Imiquimod

Lysterapi (fotodynamisk terapi) – behandling af basalcellekræft

Lysterapi eller fotodynamisk terapi består af en speciel creme, methylaminolevulinat, og lyspåvirkning. Behandlingen bruges til små eller overfladiske tilfælde af basalcellekræft. Fotodynamisk terapi giver et godt kosmetisk resultat, men der er færre, der bliver fuldstændig helbredt, end hvis behandlingen er operation.

Behandlingen foregår ved, at man først får smurt det syge område af huden ind i creme. Efter cirka tre timer bliver hudområdet belyst i cirka 10-15 minutter. Hvis kræften sidder på huden i ansigtet, får man øjnene dækket til under belysningen.

Fotodynamisk terapi virker ved, at cremen trænger ned i huden og specielt ind i kræftcellerne. Cremen gør cellerne meget følsomme over for lys. Når hudområdet bliver belyst, bliver stofferne i cremen aktiveret, så de kan ødelægge kræftcellerne.

Den største bivirkning ved fotodynamisk terapi er smerter, mens lysbehandlingen står på. Smerterne holder ofte op, når behandlingen stoppes. For omkring fem procent er smerterne så stærke, at behandlingen ikke kan gennemføres.

Efter behandlingen bliver man rød i det behandlede hudområde. I enkelte tilfælde får man også et sår, der dog heler i løbet af en til to uger.

Det behandlede hudområde er følsomt over for lys i cirka et døgn efter behandling med fotodynamisk terapi.

Læs mere om medicinens virkning og bivirkninger:

Methylaminolevulinat

Tabletbehandling af basalcellekræft

Basalcellekræft kan normalt behandles kirurgisk eller med strålebehandling. I sjældne tilfælde, hvor kræften enten går dybt ned og operation eller strålebehandling ikke er mulig, eller hvis kræften har spredt sig, kan man få tabletbehandling med vismodegib (Erivedge®). Vismodegib er et middel mod basalcellekræft. Man kan få behandlingen på Herlev Hospital, i Odense og Århus.

Læs mere om medicinens virkning og bivirkninger:

Vismodegib

Hold øje med din hud

Ved regelmæssigt at undersøge din hud, lærer du den at kende. Det gør det nemmere at opdage eventuelle forandringer. Tilbagefald sker oftest inden for to år efter den første behandling, men kan opstå efter 5-10 år.

Læs alt om hudkræft

Hudkræft – forsiden

 

Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Hudkræft" på Cancerforum.


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende