Skip navigation

Statistik om hudkræft

Her kan du se statistik for almindelig hudkræft – det vil sige basalcelle- og pladecellekræft. Mærk efter hvordan du har det, inden du læser statistik om kræftsygdomme.

Bruger-Roed