Blodprøve kan måske forudse om kemoterapi virker mod kræft i æggestokkene

23-11-2011
To ud af ti kvinder med kræft i æggestokkene, har ingen gavn – kun bivirkninger – af den kemoterapi, de får efter operationen. Ny dansk forskning giver håb om, at en blodprøve vil kunne forudse, om kemoterapien virker.

-Hver gang, jeg og andre behandler 100 kvinder med kræft i æggestokkene med kemoterapi, vil de 20 kun få bivirkninger – de vil slet ikke få gavn af behandlingen, siger læge og ph.d, Karina Dahl Steffensen, Onkologisk afdeling, Sygehus Lillebælt Vejle.

Måling giver et godt fingerpeg

Resultaterne fra forsøget, der i første omgang omfattede 170 patienter, er blevet præsenteret på en stor kræftforskningskonference. De tyder på, at målingen af CA125 og HE4 omregnet på en særlig formel til et tal eller en værdi kaldet ROPA giver et godt fingerpeg om, hvor vidt kvinderne har gavn af behandlingen eller ej. Alle kvinderne fik taget en blodprøve efter operation for deres kræft, og inden kemoterapien gik i gang.

-Det ser ud til, at hvis ROPA-tallet er højt, så er der ugler i mosen. Jo højere tallet var, jo større var risikoen for tilbagefald og risikoen for at dø af kræft i æggestokkene, fortæller Karina Dahl Steffensen.

Resultatet skal bekræftes i flere undersøgelser

Næste skridt på vejen er at gentage forsøge med lige så mange patienter. Hvis det giver samme resultat, kommer en afvejning af, hvor man bør sætte skillelinjen for, om kvinden skal tilbydes standard kemoterapi eller ej:

- Det vi skal vurdere er, hvor højt tallet skal være, før man kan sige, at her er grænsen for, at chancen for at have gavn af behandlingen er for lille, mens risikoen for tilbagefald på trods af kemoterapien er for stor, så patienten bør skånes for kemobehandlingen og de bivirkninger, der følger med, siger hun.

Først da vil det komme på tale med en større lodtrækningsundersøgelse, hvor en gruppe kvinder vil få tilbudt en blodprøve, der afgør, om de bør have standard kemoterapi eller evt. en anden behandling, mens en anden gruppe får den normale procedure, som i dag står på standard kemoterapi efter operation for alle.

- Det her er kun første skridt på vejen. Det kræver års arbejde, før en sådan blodprøve vil være helt på plads, siger Karina Dahl Steffensen.

Kilde: The 2011 European Multidisciplinary Cancer Congress, abstract nr. 8036