Ny behandling til kvinder med fremskreden æggestokkræft

02-02-2015
For første gang i mange år sker der fremskridt i behandlingen af kvinder, der har tilbagefald af æggestokkræft, som er modstandsdygtig over for stoffet platin i kemoterapi. Forskning viser, at når kendte kemomidler kombineres med det biologiske lægemiddel Avastin, kan kvinderne leve længere tid uden nyt tilbagefald af kræft.

- I mange år er der ikke sket forbedringer i behandlingen af disse patienter, og det er meget positivt, at der endelig sker noget, siger Jens Oluf Bruun Pedersen, der er lægefaglig redaktør i Kræftens Bekæmpelse.

I Danmark får cirka 570 kvinder hvert år diagnosen æggestokkræft. Sygdommen er den mest dødelige form for kræft i kvinders underliv, fordi den ofte er fremskreden, når den opdages.

Stoffet platin indgår i en række af de kemo-midler, som man bruger til at behandle æggestokkræft med. Og når en kvinde får tilbagefald mindre end seks måneder efter en sådan behandling, siger man, at hun er resistent over for platin. Det er disse kvinder, som nu får en ny mulighed for behandling.

I et videnskabeligt studie har forskere sammenlignet en gruppe kvinder, der fik de gængse kemomidler for fremskreden platinresistent æggestokkræft, med en gruppe kvinder, der fik et af kemomidlerne sammen med det biologiske lægemiddel Avastin.

Kombinationen af lægemidler næsten fordoblede tiden, inden kvinderne fik et nyt tilbagefald af kræft: De kvinder, der fik Avastin, havde en medianoverlevelse på 6,7 måneder inden næste tilbagefald, sammenlignet med 3,4 måneder hos de kvinder, der kun fik kemoterapi. Studiet viste, at kvinderne, der fik Avastin, samtidig havde det bedre.

Studiet viste også en tendens til, at kvinderne, der fik Avastin, levede længere end de kvinder, der ikke fik Avastin. Men dette resultat er ikke statistisk signifikant.

En væsentlig forbedring

Jens Oluf Bruun Pedersen, der er lægefaglig redaktør i Kræftens Bekæmpelse, mener, at resultatet er en væsentlig forbedring for kvinder med fremskreden æggestokkræft.

- I mange år er der ikke sket forbedringer i behandlingen af disse patienter, og det er meget positivt, at der endelig sker noget. Studiet viser, at man ved at kombinere de kendte stoffer med nye kan opnå bedre resultater for patienterne, siger han.

På baggrund af studiet har det europæiske lægemiddelagentur EMA netop godkendt Avastin i kombination med kemoterapi til behandling af kvinder med tilbagevendende æggestokkræft. Behandlingen er endnu ikke standardbehandling i Danmark, men en læge kan søge om tilladelse til at bruge behandlingen til den enkelte patient.

Ifølge lægemiddelvirksomheden Roche, der markedsfører Avastin, vurderer læger, at behandlingen vil gavne cirka 75 danske kvinder årligt. Roche har finansieret det videnskabelige studie, som er offentliggjort i tidsskriftet Journal of Clinical Oncology.

Avastin er allerede kendt fra behandlingen af flere andre former for kræft.

Af Marianne Vestergaard

Læs om kræft i æggestokkene