Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:ROAR-A

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Analkræft
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne, om det er muligt er mindske bivirkningerne ved strålebehandling, hvis man dagligt planlægger bestrålingen, så man tager højde for daglige ændringer i form og placering af organer i nærheden af kræftknuden. På den måde kan man bedre målrette bestrålingen og undgå at bestråle det raske væv.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Strålebehandling er standardbehandling mod mange kræftformer, herunder analkræft.


Normalt planlægger lægerne bestrålingen til den enkelte patient, så den største dosis gives til kræftknuden, mens omkringliggende områder får en mindre dosis. Da organer som blære og tarm i området omkring kræftknuden kan ændre placering og form fra dag til dag, tillægger man for en sikkerhedsskyld en bræmme af ekstra bestråling omkring kræftknuden. Det betyder, at det raske væv i bækkenområdet udsættes for en betydelig stråledosis, hvilket kan give bivirkninger.


I dette forsøg vil lægerne dagligt tilpasse strålebehandlingen til den enkelte patient. Hver dag skal en skanning give information omkring placeringen af patientens organer i nærheden af kræftknuden. Ud fra denne information kan bestrålingen bedre målrettes kræftknuden, så der sker mindre bestråling af det raske væv.


Målet med forsøget er at undersøge, om den dagligt tilpassede strålebehandling kan mindske bivirkningerne ved strålebehandling hos patienter med analkræft.

Du kan deltage i forsøget hvis:

  • Du har analkræft

  • Du skal have strålebehandling mod kræften

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

  • Du har haft en anden kræftsygdom inden for 5 år (med få undtagelser)

Sådan foregår behandlingen

Den daglige planlægning af din strålebehandling sker ved hjælp af et nyt stråleapparat, der bygger på kunstig intelligens.


Hvis du deltager i forsøget, skal du have dagligt tilpasset strålebehandling i stedet for standard planlagt strålebehandling. Det medfører, at hver enkelt strålebehandling varer ca. 15-20 min., hvor behandlingerne ellers ville vare ca. 5-10 min.


Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du selv ønsker at stoppe, eller hvis nye oplysninger viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.


Når du er færdig med behandlingen, skal du jævnligt gå til kontrol.

Bivirkninger ved behandlingen

Lægerne forventer ikke, at der er ekstra bivirkninger forbundet med forsøget. Det er muligt, at du vil få færre bivirkninger end ved standard strålebehandling, da et mindre område af raskt væv bestråles.

Her kan du få behandlingen
  • Herlev Hospital

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

  • Herlev Hospital 

Forsøgets id-numre

H-21028093 (VEK)

Denne side er sidst opdateret: 2022-02-26

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat