Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:DESTINY-Lung04

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, ikke småcellet
Forklaring Dette forsøg undersøger effekt og bivirkninger ved forsøgslægemidlet trastuzumab deruxtecan som behandling til patienter med ikke-småcellet lungekræft.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Forsøgslægemidlet trastuzumab deruxtecan (T-DXd) er godkendt til behandling af visse typer af kræft i USA og Japan, men er endnu ikke godkendt til behandling af ikke-småcellet lungekræft.


I dette forsøg vil lægerne derfor undersøge effekten af T-DXd ved behandling af ikke-småcellet lungekræft. Forsøget er til patienter, som har bestemte ændringer i HER2-genet, som har betydning for vækst af kræftceller.
Lægerne vil sammenligne effekt og sikkerhed af T-DXd med standardbehandling med kemoterapi og immunterapi.


T-DXd virker ved at binde sig til HER2, som er et protein på overfladen af kræftcellerne. Når T-DXd binder sig til kræftcellerne, frigives et kemoterapilignende stof, som kan ødelægge og dræbe kræftcellerne.

Forsøgsmetode

Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling (T-DXd), og hvem der får standardbehandling (kemoterapi og immunterapi).


Læs mere om lodtrækningsforsøg:


Lodtrækningsforsøg

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har ikke-småcellet lungekræft med ændring i HER2-genet

 • Kræften har spredt sig eller er vokset så meget, at sygdommen ikke kan helbredes

 • Sygdommen kan følges med scanninger

 • Dine organer fungerer tilstrækkeligt til, at du kan tåle at få forsøgsmedicin

 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 1)

 • Du har fået eller er villig til at få taget en vævsprøve af kræftknuden

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Kræften har spredt sig til hjernen

 • Du har en aktiv autoimmun sygdom, der kræver behandling (autoimmune sygdomme er f.eks. sukkersyge, psoriasis og leddegigt)

 • Du har haft en blodprop i hjertet inden for 6 måneder op til forsøgets start

 • Du har alvorlig sygdom i lungerne

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen starter.


Herefter inddeles patienter i to grupper ved lodtrækning. Den ene gruppe skal have forsøgsbehandling med T-DXd. Den anden gruppe skal have behandling med 3 stoffer: Enten cisplatin eller carboplatin plus pemetrexed samt immunterapi i form af pembrolizumab.


Forsøgsbehandling
Hvis du er i denne gruppe, skal du have behandling med T-DXd hver 3. uge. Du får stoffet direkte i dine blodårer gennem et drop.


Standardbehandling
Hvis du er i denne gruppe, skal du have pembrolizumab, pemetrexed og carboplatin eller cisplatin hver 3. uge. Du får stofferne direkte i dine blodårer gennem et drop. Carboplatin eller cisplatin får du maksimalt 4 gange.


Kontrol, afslutning og opfølgning
Undervejs i forsøget skal du jævnligt til kontrol, så lægerne kan holde øje med, hvordan du reagerer på behandlingen, og om du tåler den. De første 6 uger skal du til kontrol hver uge. De efterfølgende uger skal du til kontrol ca. hver 3. uge.


Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen vurderer, at det er bedst for dig at stoppe.


Indenfor 7 dage efter din sidste behandling skal du til et afsluttende besøg på hospitalet. Herefter starter en længerevarende opfølgningsperiode med kontrol hver 3. måned via telefon (evt. fysisk ved behov).

Bivirkninger ved behandlingen

Deltagelse i forsøget kan være forbundet med bivirkninger. Da T-DXd er et forsøgslægemiddel, kan der opstå bivirkninger, som lægerne endnu ikke kender til. Du kan læse om kendte bivirkninger på minmedicin.dk:


Trastuzumab deruxtecan (Enhertu)


På minmedicin.dk kan du ligeledes læse om bivirkningerne ved de lægemidler, som er del af standardbehandlingen i forsøget:


Pembrolizumab (Keytruda®)


Pemetrexed (Alimta®, Pemetrexed ”STADA”, m.fl.)


Cisplatin (Cisplatin ”Accord”, Cisplatin ”Ebewe”)


Carboplatin (Carboplatin ”Accord”, Carboplatin ”Fresenius Kabi”)

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt

Forsøgets id-numre

2021-000634-33

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat