Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:MERMAID-2

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, ikke småcellet
Forklaring Dette forsøg undersøger, om behandling med forsøgslægemidlet durvalumab nedsætter risikoen for tilbagefald efter operation for ikke-småcellet lungekræft (NSCLC).
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Nogle patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) har øget risiko for, at kræften vender tilbage, selvom der ikke er tegn på tilbageværende kræft efter operation, og selvom de også har fået yderligere behandling (før og/eller efter operationen). Normalt vælger lægerne en passende behandling til patienten, hvis kræften vender tilbage.


I dette forsøg vil lægerne undersøge, om det har en bedre effekt, hvis man behandler patienterne med durvalumab efter operationen, før der eventuelt opstår tilbagefald. Lægerne vil undersøge, om durvalumab kan nedsætte risikoen for, at kræften vender tilbage.


Durvalumab er et såkaldt antistof og en form for immunterapi, som allerede er godkendt til behandling af visse typer af lungekræft samt blærekræft.Hvad er antistoffer og immunterapi?
Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.


Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.


Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.


Ved immunterapi lærer man immuncellerne at genkende kræftcellerne, så kroppen selv slår sygdommen ned. Det er en behandlingsform, hvor man udnytter specielle dele af immunsystemet til målrettet at bekæmpe kræftcellerne.
Der findes forskellige former for immunterapi.


Forsøgsmetode

Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får forsøgsbehandling. Den anden gruppe får placebo (stof uden nogen virkning, der ligner forsøgsstoffet).


Forsøget er også dobbeltblindet. Det betyder, at hverken du eller forsøgslægen under forsøget ved, om du får forsøgsbehandling eller standardbehandling. I nødstilfælde kan forsøgslægen dog hurtigt finde ud af det.


Læs mere om lodtrækningsforsøg og blindede forsøg:


Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Du kan deltage i forsøget hvis:

  • Du har ikke-småcellet lungekræft, hvor operation er en mulig behandling

  • Du har fået eller kan få fjernet al kræften ved operation

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

  • Kræftcellerne har visse genetiske ændringer (spørg evt. din læge)

  • Du har en blanding af små-cellet og ikke-småcellet lungekræft

  • Du har gennemgået en organ- eller knoglemarvstransplantation

  • Du har nedsat immunforsvar

  • Du har behov for en ny operation, eller kræften ikke kan fjernes ved operation

  • Du har fået en blodtransfusion inden for 120 dage op til forsøgets start

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen starter.


Herefter inddeles patienterne i to grupper ved lodtrækning. Den ene gruppe skal have behandling med durvalumab, mens den anden gruppe får placebo (stof, der ligner forsøgsstoffet, men som ikke har nogen virkning).


Du får behandling i serier, der hver varer 4 uger. Én gang i hver serie får du enten durvalumab eller placebo direkte i dine blodårer gennem et drop. Du får behandlingen i op til 26 serier, hvilket svarer til 24 måneder.


Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du selv ønsker at stoppe, eller hvis nye oplysninger viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.


Undervejs i forsøget skal du jævnligt til kontrol, så lægerne kan holde øje med, hvordan du reagerer på behandlingen.


Ca. 4 uger og 12 uger efter din sidste behandling skal du opfølgende besøg på hospitalet. Herefter starter en længere opfølgningsperiode, hvor du skal til kontrol hver 12. uge.

Bivirkninger ved behandlingen

Det er muligt, at der kan forekomme bivirkninger ved behandlingen. Du kan læse om kendte bivirkninger ved durvalumab på minmedicin.dk:


Durvalumab (Imfinzi)

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
  • Rigshospitalet (Lukket)

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Diverse

Sponsor: AstraZeneca AB

Forsøgets id-numre

EudraCT: 2020-000612-30


Clinicaltrials.gov: NCT04642469

Denne side er sidst opdateret: 2022-02-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat