Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:DNOG-LOBE-01

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Hjernetumor
Forklaring Dette forsøg undersøger, om behandling med forsøgslægemidlet bevacuzumab kombineret med kemoterapi har en bedre effekt end kemoterapi alene hos patienter med glioblastom (hjernetumor).
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Standardbehandling for tilbagefald af hjernekræft af typen glioblastom er kemoterapi med stoffet lomustine.


I dette forsøg vil lægerne undersøge, om patienter med tilbagefald af glioblastom har mere gavn af behandling med kemoterapi kombineret med forsøgslægemidlet bevacizumab end kemoterapi alene.


Bevacizumab bruges allerede til behandling af andre kræfttyper, og forsøgslægemidlet har tidligere været undersøgt som behandling til patienter med hjernekræft. Dog er forsøgslægemidlet endnu ikke godkendt til behandling af hjernekræft, men bivirkningerne observeret ved tidligere forsøg har været acceptable.


Bevacizumab er et såkaldt antistof.Hvad er antistoffer?
Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.


Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.


Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.


Forsøgsmetode

Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling (bevacizumab kombineret med kemoterapi), og hvem der får standardbehandling (kemoterapi alene).


Læs mere om lodtrækningsforsøg:


Lodtrækningsforsøg

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har glioblastom (hjernetumor), og du har haft tilbagefald af sygdommen efter tidligere behandling

 • Du maksimalt har fået én tidligere behandling, hvor der indgik kemoterapi

 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)

 • Du ikke modtager højdosis binyrebarkhormon (≤ 25 mg)

 • Du er blevet opereret for tilbagefald af glioblastom, og der er gået minimum 2 uger efter operationen inden opstart af forsøget

 • Dine organer fungerer tilstrækkeligt

 • Der ikke er tegn på blødning i hjernen

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du har mere end én hjernetumor

 • Du tidligere har fået behandling for tilbagefald af glioblastom

 • Du tidligere har fået behandling med medicin, der ikke er tilladt ved indgang til dette forsøg

 • Du har en anden sygdom eller lidelse eller får anden medicin, som kan påvirke forsøgets resultater

 • Du har alvorlig sygdom i hjertet

 • Du har sygdom i mavetarmsystemet

 • Du har eller har haft ukontrolleret diabetes, ikke-helende sår eller mavesår inden for 6 måneder op til forsøgets start

 • Du har haft knoglebrud inden for de seneste 3 måneder

 • Du tidligere har haft en blodprop

 • Du har forhøjet blodtryk, som ikke er under medicinsk kontrol

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen starter.


Herefter inddeles patienterne i to grupper ved lodtrækning. Den ene gruppe skal have kemoterapi med lomustine kombineret med bevacizumab, mens den anden gruppe får kemoterapi med lomustine alene.


Du skal have lomustine som tabletter én dag hver 6. uge. Hvis du skal have bevacizumab, får du det hver anden uge. Du får bevacizumab direkte i dine blodårer gennem et drop.


Du får foretaget en scanning hver 12. uge som kontrol af kræftens udvikling.


Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du selv ønsker at stoppe. Den kan også ophøre, hvis nye oplysninger viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.

Bivirkninger ved behandlingen

Det er muligt, at der kan opstå bivirkninger ved behandlingen i forsøget. Alle, som deltager i forsøget, vil blive omhyggeligt kontrolleret for mulige bivirkninger.


Du kan læse om kendte bivirkninger ved lomustine og bevacizumab på minmedicin.dk:


Lomustine (Lomustine ”Medac”)


Bevacizumab (Avastin®, Aybintio, m.fl.)

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aarhus Universitetshospital

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

 • Odense Universitetshospital

 • Rigshospitalet

 • Aalborg Universitetshospital

 • Aarhus Universitetshospital 

Forsøgets id-numre

EudraCT: 2020-003545-11

Denne side er sidst opdateret: 2021-06-02

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat