Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:MARIPOSA2

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, ikke småcellet
Forklaring Dette forsøg undersøger effekt og sikkerhed ved at tilføje forsøgsmidlerne amivantamab og lazertinib til standard kemoterapi ved behandling af patienter med ikke-småcellet lungekræft.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Amivantamab og lazertinib er forsøgslægemidler, der er godkendt til behandling i andre lande, men som endnu ikke er godkendt til behandling i Danmark.


Amivantamab er et såkaldt antistof, mens lazertinib virker ved at binde sig til kræftcellerne og forhindre dem i at vokse.


I dette forsøg undersøger lægerne effekt og bivirkninger ved at give amivantamab og lazertinib sammen med standard kemoterapi til patienter med ikke-småcellet lungekræft. Lægerne sammenligner effekten af kombinationsbehandlingen med effekten af at behandle med kemoterapi alene.Hvad er antistoffer?
Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.


Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.


Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.


Forsøgsmetode

Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling, og hvem der får standardbehandling.


Læs mere om lodtrækningsforsøg:


Lodtrækningsforsøg

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har ikke-småcellet lungekræft med bestemte genetiske ændringer (spørg evt. din læge)

 • Kræften kan følges med scanninger

 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)

 • Dine organer fungerer tilstrækkeligt til, at du kan tåle at få forsøgsmedicin

 • Kræften er blevet værre efter din seneste kræftbehandling, og du her fik behandling med lægemidlet osimertinib

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du har en anden sygdom, som ikke er under kontrol med medicin

 • Du har fået strålebehandlingen for kræften inden for 14 dage op til forsøgets start

 • Du har alvorlige bivirkninger fra tidligere behandling

 • Kræften har spredt sig til hjernen, og spredningen ikke er under kontrol med behandling

 • Du har sygdom i hjernehinderne eller rygmarven, som ikke er færdigbehandlet

 • Du har smerter pga. kræftsygdommen, som ikke er under kontrol

 • Du har eller har haft anden alvorlig sygdom i lungerne

 • Du samtidig har en anden alvorlig kræftsygdom

 • Du har eller har haft alvorlig sygdom i hjertet

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen starter.


Herefter inddeles patienterne i tre grupper ved lodtrækning. Gruppe 1 får forsøgsbehandling med amivantamab, lazertinib og kemoterapi. Gruppe 2 får forsøgsbehandling med amivantamab og kemoterapi. Gruppe 3 får standardbehandling med kemoterapi alene. Kemoterapien består i dette forsøg af stofferne pemetrexed og carboplatin.


Gruppe 1
Hvis du er i denne gruppe, skal du have behandling med amivantamab, lazertinib og kemoterapi. Du får både kemoterapi og amivantamab hver tredje uge direkte i dine blodårer gennem et drop. I de første tre uger får du dog et par ekstra behandlinger med amivantamab. Lazertinib skal du tage som tablet én dagligt.


Gruppe 2
Hvis du er i denne gruppe, skal du have behandling amivantamab og kemoterapi. Du får både kemoterapi og amivantamab hver tredje uge direkte i dine blodårer gennem et drop. I de første tre uger får du dog et par ekstra behandlinger med amivantamab.


Gruppe 3
Hvis du er i denne gruppe, skal du have behandling med kemoterapi alene. Du får stofferne direkte i dine blodårer gennem et drop hver tredje uge.


Kontrol, afslutning og opfølgning
Du kan få behandlingen, så længe du har gavn af den. Undervejs i forsøget skal du jævnligt til kontrol, så lægerne kan holde øje med, om du har gavn af behandlingen, og om du tåler den.


Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen vurderer, at det er bedst for dig at stoppe.


Efter din sidste behandling skal du fortsat jævnligt til kontrol. Der vil være opfølgningsbesøg ca. hver 12. uge.

Bivirkninger ved behandlingen

Det er muligt, at behandlingerne i forsøget kan give bivirkninger. Du kan læse om mulige bivirkninger ved amivantamab og kemoterapistofferne på minmedicin.dk:


Amivantamab (Rybrevant)


Pemetrexed (Alimta®, Pemetrexed ”Fresenius Kabi”, m.fl.)


Carboplatin (Carboplatin ”Accord”, Carboplatin “Fresenius Kabi”)


Nuværende kendte, meget almindelige bivirkninger ved lazertinib er: • Udslæt

 • Infektion eller betændelse i huden omkring neglene

 • Træthedsfornemmelse

 • Betændelse i munden eller mundsår

 • Kvalme

 • Kløe

 • Leverskade

 • Nedsat appetit

 • Forstoppelse

 • Diarré

 • Tør hud

 • Prikken

 • Vejrtrækningsbesvær

 • Hovedpine

 • Opkastning

 • Hoste

 • Svimmelhed

 • Rygsmerter

 • Nedsat niveau af calcium i blodet (kan give muskeltrækninger, unormale hjerteslag eller kramper)


Din læge kan fortælle dig om mindre almindelige og mere alvorlige bivirkninger, som kan være forbundet med lazertinib.

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet (Lukket)

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

 • Rigshospitalet 

Diverse

Sponsor: Janssen-Cilag International NV

Forsøgets id-numre

EudraCT: 2021-001825-33


Clinicaltrials.gov: NCT04988295

Denne side er sidst opdateret: 2022-09-08

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat