Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:CA9UP

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Hjernetumor
Forklaring I forsøget vil lægerne undersøge, om immunterapi er effektivt i behandlingen af hjernekræft. Forsøget er til patienter, der har fået et tilbagefald.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Immunterapi har vundet indpas ved en lang række kræftformer, men man ved endnu ikke, om det har effekt ved hjernekræft. Formålet med dette forsøg er at undersøge effekten af immunterapi i form af nivolumab (Opdivo®) i kombination med bevacizumab (Avastin®), som har været anvendt igennem længere tid til patienter med hjernekræft.

Nivolumab blokerer en af kroppens naturlige bremser på immunforsvaret og holder derved immunforsvaret aktivt i bekæmpelsen af eksempelvis kræft.
Bevacizumab hæmmer dannelsen af nye blodkar og dermed udviklingen af kræftknuden.

Nivolumab er godkendt til behandling af forskellige kræftformer, mens bevacizumab er godkendt specifikt til behandling af glioblastomer.

Ud fra en vævsprøve vil lægerne desuden undersøge, om det er muligt at forudse, hvilke patienter, der vil have mest gavn af immunterapi.Hvad er antistoffer?


Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.


Forsøgsmetode

Forsøget er et åbent forsøg, det vil sige, at både og lægen ved, hvilken behandling du får.

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • En biopsi har vist, at du har kræft i hjernen af typen glioblastom

 • En MR-scanning viser, at du har tilbagefald

 • Det er minimum 4 uger siden, du sidst har fået stråle- eller kemoterapi

 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)

 • Dine organer fungerer tilstrækkelig godt

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du har en medicinsk sygdom, der ikke kan kontrolleres tilstrækkeligt med behandling

 • Du har en autoimmun sygdom

 • Du har blødningstendens eller er i blodfortyndende behandling

 • Du er kendt med hepatitis A, B, C eller HIV

 • Du har en aktiv infektion, der kræver behandling med antibiotika

 • Du har fået en organtransplantation

 • Du har arvæv i lungerne

 • Du tidligere er blevet behandlet med PD1-/PD-L1-hæmmere

 • Du har fået behandling mod kræft inden for 3 uger op til første dosis

 • Du vejer betydningsfuldt mindre end din idealvægt

Sådan foregår behandlingen

Forsøget vil inkludere to grupper af patienter. Hvorvidt du tildeles gruppe A eller B, afhænger af, om det er muligt at reoperere eller ej: • Gruppe A: Reoperation er mulig + nivolumab + bevacizumab

 • Gruppe B: Nivolumab + bevacizumab


Nivolumab og bevacizumab får du på hospitalet direkte i dine blodårer gennem et drop hver 14. dag. Du får det ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt.

Kontrol
Du skal løbende gå til kontrol, mens forsøget står på. Hver 8. uge vil du blive MR-scannet for at følge kræftknudens udvikling.

Så længe kan du få behandlingen
Du vil få behandlingen så længe, at medicinen holder din sygdom i ro, og du kan tåle den. Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Bivirkninger ved behandlingen

På minmedicin.dk kan du læse om bivirknigner til de enkelte stoffer:


Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet (Lukket)

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Forsøgets id-numre

EudraCT nr.: 2017-003925-13


Sponsor protokol nr.: Nivo-Bev-ITT-01

Denne side er sidst opdateret: 2021-04-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat