Gå til sygdomsliste

Sygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Fase Fase 2
Stadie Stadie 4
Kort titel Toco-CoR
Forsøgets lange titel Tocotrienol og bevacizumab til metastatisk colorektal cancer - et randomiseret fase II markør studie
Overordnede formål

At sammenligne effektivitet og toksicitet af standard kemoterapi og bevacizumab med det samme regime suppleret med tocotrienol til metastatisk colorektal cancer.

Undersøgelsesdesign

Dobbelt-blindt, placebokontrolleret, randomiseret fase II studie

Primære endpoints

Andel af patienter uden progression efter 6 månederAndel af patienter uden progression efter 6 måneder

Sekundære endpoints
 • Translationel forskning i selekterede biomarkører
 • Toksicitet
 • Tid til alvorlige bivirkninger
 • Responsrate
 • Absolut overlevelse
Inklusionskriterier
 • Histopatologisk verificeret adenocarcinom i colon eller rektum
 • Metastatisk sygdom
 • Planlagt behandling med FOLFOX eller capecitabin i kombination med bevacizumab
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Performance status 0-2
 • Forventet overlevelse ≥ 3 måneder
 • Accept af indsamling af blodprøver til translationel forskning
 • Adækvat knoglemarvs-, lever- og nyrefunktion
 • Urinstix for protein ≤ 2+. Såfremt urinstix viser protein ≥ 2+ skal der indsamles døgnurin, der maksimalt må indeholde ≤ 1 g protein
Eksklusionskriterier
 • Anden aktiv malign sygdom inden for 5 år op til inklusion i studiet
 • Anden eksperimental behandling inden for 28 dage op til behandlingsstart
 • Underliggende medicinsk sygdom, der ikke er adækvat behandlet
 • Kirurgisk indgreb inkl. åben biopsi inden for 4 uger op til første dosis bevacizumab
 • Cerebralt vaskulært event, TCI eller SAH inden for 6 måneder op til behandlingsstart
 • Blødende tumor
 • Overfølsomhed over for ét eller flere indholdsstoffer i den undersøgte behandling
Behandling

Arm A: standard kemoterapi + tocotrienol
FOLFOX:
400 mg/m2 fluorouracil som bolus efterfulgt af 2400 mg/m2 som infusion administreres i.v. på dag 1 i serier af 14 dage
400 mg/m2 calciumfolinat administreres i.v. på dag 1 i serier af 14 dage
85 mg/m2 oxaliplatin administreres i.v. på dag 1 i serier af 14 dage

5 mg/kg bevacizumab administreres i.v. på dag 1 i serier af 14 dage

300 mg tocotrienol administreres p.o. 3 gange dagligt

Såfremt patienten ikke er kandidat til FOLFOX regimet administreres 1000 mg/m2 capecitabin p.o. 2 gange dagligt på dag 1-14 i serier af 21 dage kombineret med 7,5 mg/kg bevacizumb administreret i.v. på dag 1 i serier af 21 dage

Arm A: standard kemoterapi + placebo
FOLFOX:
400 mg/m2 fluorouracil som bolus efterfulgt af 2400 mg/m2 som infusion administreres i.v. på dag 1 i serier af 14 dage
400 mg/m2 calciumfolinat administreres i.v. på dag 1 i serier af 14 dage
85 mg/m2 oxaliplatin administreres i.v. på dag 1 i serier af 14 dage

5 mg/kg bevacizumab administreres i.v. på dag 1 i serier af 14 dage

300 mg placebo administreres p.o. 3 gange dagligt

Såfremt patienten ikke er kandidat til FOLFOX regimet administreres 1000 mg/m2 capecitabin p.o. 2 gange dagligt på dag 1-14 i serier af 21 dage kombineret med 7,5 mg/kg bevacizumb administreret i.v. på dag 1 i serier af 21 dage

Planlagt antal patienter

Total: 74

Deltagende afdelinger
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Protokolnr

EudraCT nr.: 2019-004207-13

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04245865

Primær investigator Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Dato for sidste revision 2021-04-01