Gå til sygdomsliste

Kemoterapi ved osteosarkom og Ewings sarkom

Kemoterapi er en vigtig del af behandlingen ved to typer knoglesarkom, nemlig ved osteosarkom og ved Ewings sarkom hos børn. Brugen af kemoterapi har forbedret prognosen for begge typer sarkom.

For at øge effekten får du typisk en kombination af flere forskellige typer kemoterapi.

Ved begge sygdomme får du kemoterapi både før og efter operationen eller strålebehandlingen.

Kemoterapi før operation (neo-adjuverende)

Inden operationen (eller strålebehandling) bruges kemoterapi til at fjerne eventuelle kræftceller, som har spredt sig i kroppen.

Desuden kan kemoterapi mindske sarkomet og derved bliver operationen lettere at foretage.

Brugen af kemoterapi medvirker desuden til, at flere og flere undgår amputation.

Kemoterapi efter operationen (adjuverende)

Kemoterapi efter operationen (eller strålebehandlingen) kan fjerne eventuelt tilbageværende kræftceller og nedsætte risikoen for, at kræften spreder sig uden for knoglen.

Ved Ewings sarkom hos børn, er prognosen forbedret betydeligt med brugen af intensiv kemoterapi efter operationen.

Undersøgelser inden kemoterapi

Før du starter på kemoterapi, får du kontrolleret lever og nyrer med blodprøver samt en nyrefunktionsundersøgelse, en hjertescanning og et hjertekardiogram. På den måde kan lægen vurdere, om du kan tåle behandlingen.

Sådan får du kemoterapien

Ved kemoterapi får du som regel medicinen direkte ind i en blodåre gennem et drop. Medicinen føres med blodet rundt i kroppen og slår de kræftceller ihjel, som eventuelt måtte være ført fra sarkomet gennem blodbanen ud i kroppen.

Kemoterapien består af flere forskellige stoffer

Du får som regel kemoterapien i serier af 2-5 dages varighed. Herefter følger 2-3 ugers pause, hvor kroppen kan komme sig over eventuelle bivirkninger til behandlingen.

Typisk får du 2-6 serier inden operationen og 4-8 serier efter operationen afhængig af, hvilken type sarkom du har.

Stoffer i kemoterapien ved osteosarkom

Ved højmalignt osteosarkom får du typisk en kemoterapi, der består af stofferne cisplatin, doxorubicin og højdosis methotrexat.

Kan du ikke tåle højdosis methotrexat, får du en blanding af cisplatin og doxorubicin. Læs mere om stofferne:

Cisplatin

Doxorubicin

Methotrexat

Stoffer i kemoterapien ved Ewings sarkom

Inden operation af Ewings sarkom får du 5 serier med en kemoterapi, der består af stofferne vincristin, ifosfamid, doxorubicin, cyclophosphamid og etoposid. 

Efter operation (og eventuel strålebehandling) får du 4 serier med en blanding bestående af vincristin, cyclophosphamid, etoposid og ifosfamid .

Vincristin

Ifosfamid

Doxorubicin

Etoposid

Cyclophosphamid

Søg læge, hvis din temperatur stiger, eller du er utilpas

Når du er i behandling med kemoterapi, skal du søge læge eller hospital, hvis din kropstemperatur er over 38,5ºC, eller hvis du pludselig bliver utilpas, også selvom temperaturen er normal.

Bivirkninger efter kemoterapi

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens normale celler. Det er derfor, at man kan få bivirkninger ved behandlingen. Læs mere om, hvad du selv kan gøre ved forskellige bivirkninger og senfølger:

Birvirkninger og senfølger

Kemoterapi bruges også ved spredning af osteosarkom og Ewings sarkom

Hvis man får tilbagefald af osteosarkom eller Ewings sarkom, eller hvis sygdommen har spredt sig på diagnosetidspunktet, får man andre typer kemoterapi. 

Læs mere her:

Behandling ved spredning af knoglesarkom

Alt om knoglesarkomer

Knoglesarkomer - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Sjældne kræftformer" på Cancerforum.