Gå til sygdomsliste

Komplikationer og genoptræning efter operation ved knoglesarkom

Her kan du læse om de komplikationer, der kan være efter en operation for knoglesarkom. Allerede inden du udskrives fra hospitalet, begynder du på genoptræning sammen med en fysioterapeut.

Ung mand genoptrænes af fysioterapeut

Du begynder på genoptræning med en fysioterapeut lige efter din operation.

I dagene efter operation for knoglesarkom skal du have en stram bandage på det opererede arm eller ben.

Du skal ofte holde dig i ro for at modvirke blødning i operationssåret, og for at eventuelt indsat materiale kan vokse fast til resten af knoglen.

Komplikationer efter en operation

Risikoen for komplikationer efter en operation afhænger i høj grad af indgrebets omfang og varighed. Komplikationer kan være infektion eller blodansamling. Risikoen for infektion er øget, hvis man er svækket f.eks. på grund af kemoterapi. Risikoen for blodansamling kan mindskes ved, at man i nogle dage har et lille dræn siddende i operationssåret.

Infektion

Infektion ved en indsat knogleprotese er en alvorlig komplikaion. Derfor er det vigtigt, at du straks søger læge, hvis der kommer tegn på infektion nær protesen. Det kan være sår i huden, rødme og hævelse eller nyopståede smerter ved protesen ledsaget af feber.

Smerter efter operation af knoglesarkom

Du har ondt i såret i op til et par uger efter operationen, men den smertestillende behandling er som regel effektiv. I mange tilfælde vil lægen ved operationen bedøve nerverne til området. Dette kan gøres ved indsprøjtning af lokalbedøvelse omkring nerven eller gennem et epiduralkateter. Det er et tyndt plastikrør, der bedøver nerverne til benene omkring rygmarven.

Epiduralbedøvelsen gør det muligt at holde operationssåret konstant bedøvet i nogle dage. Du vil herefter fortsætte med medicin i form af tabletter eller smertestillende indsprøjtninger.

Læs mere om bl.a. epiduralbedøvelse:

Bedøvelse

Læs mere om smertestillende behandling:

Behandling af smerter

Træthed

Det er normalt, at du efter en stor operation er meget træt i en periode. Ved større operationer kan trætheden måske vare i op til flere måneder.

Gode råd ved træthed

Træning med fysioterapeut

Kort efter operationen kommer en fysioterapeut og instruerer dig i korrekt vejrtrækning og genoptræning for at modvirke lungebetændelse og blodpropper i benene.

Du skal være sengeliggende så kort tid som muligt efter operationen. Større operationer kan medføre nedsat bevægelighed pga. arvæv og ændring af musklerne. Derfor er det vigtigt, at du kommer hurtigt i gang med genoptræningen.

Selvom det er vigtigt at komme op og i gang igen så hurtigt som muligt, kan man efter en stor operation være nødt til at blive i sengen i op til en uge.

Vævet har også behov for ro til at hele, og derfor styrer en fysioterapeut din træning i begyndelsen.

Udskrivelse fra hospitalet

De fleste kan blive udskrevet, når såret er helet omkring 7-10 dage efter operationen.

Hvis du har fået foretaget hudtransplantation, vil det dog ofte være nødvendigt at være indlagt i op mod et par uger. Det transplanterede område skal nemlig holdes i ro det første stykke tid, så det ikke falder af.

Hospitalet formidler kontakt til hjemmepleje og hjemmesygepleje i det omfang, du har behov for det.

Du får også en genoptræningsplan og oplysninger om, hvor i dit lokalområde du kan få hjælp til genoptræningen.

Genoptræning

Genoptræning hjemme

I nogle tilfælde kan du selv stå for genoptræningen efter instruktion fra lægen. I mange tilfælde foregår genoptræningen dog med hjælp fra en fysioterapeut. I disse tilfælde udarbejdes en genoptræningsplan, således at træningen kan foregå i dit lokalområde. Genoptræning med fysioterapeut fortsætter i nogle tilfælde flere måneder med træning nogle gange om ugen.

Sårpleje fremover, hvis du har fået en hudtransplantation

Både transplantatet og donorstedet er følsomme for sollys og udtørring i flere år efter operationen.

Derfor bør du beskytte det mod solen og pleje det med creme, så snart sårene er helt.

Hvis der kommer rødme eller blærer i huden, skal du straks kontakte hospitalet, da der ved forkert behandling er risiko for, at transplantatet falder af.

Alt om knoglesarkomer

Knoglesarkomer - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Sjældne kræftformer" på Cancerforum.