Gå til sygdomsliste

Diagnose og stadieinddeling af knoglesarkomer

Diagnosen knoglesarkomer kan først stilles, hvis en vævsprøve har vist, at der er kræftceller til stede. Knoglesarkomer inddeles i stadier alt efter, hvor udbredt sygdommen er. Ewings sarkom og Osteosarkom er undertyper af knoglesarkom. Det er vigtigt at få stillet den præcise diagnose, for at du kan få tilbudt den bedst mulige behandling.

Forskellige typer af knoglesarkomer

Der findes flere forskellige typer af knoglesarkomer. Du kan læse om det mest almindelige her:

Typer af knoglesarkomer

Lægen bruger en stadieinddeling af knoglesarkomer til at vurdere, hvilken behandling der vil have den bedste effekt.

Systemet til stadieinddelingen beskriver, hvor udbredt kræften er.

Hvordan sygdommen udvikler sig afhænger af mange ting, blandt andet sygdommens udbredelse og stadium, men også af sarkomtypen, ens alder og almene helbredstilstand.

Inddrag familie og venner i, hvordan du har det. Vis dine følelser og snak om det… Specielt for ikke at blive ensom, da der ofte er nogen, der trækker sig, fordi de ikke ved, hvad de skal sige. Hvis man har spørgsmål, så spørg. Det er vigtigt, at man føler sig tryg i forløbet… Ingen spørgsmål er dumme… Og sidst men ikke mindst… Prøv at leve som du plejer. Lyt til dig selv, vær stærk og kæmp!

Kvindelig kræftpatient

Der findes flere systemer til at inddele knoglesarkomer:

  • Grad-inddeling (Grad 1-3)
  • TNM-systemet

Gradinddelinger siger noget om, hvor aggressivt sarkomet er (hvor hurtigt det vokser).

Stadieinddelinger siger noget om, hvor udbredt sarkomet er.

Gradinddeling af knoglesarkomer

Lægen bruger sarkomcellernes udseende i mikroskopet til at stadieinddele knoglesarkomer i grader. At bruge cellernes udseende til at inddele kaldes 'histologisk gradering'. 

Sarkomcellernes inddeling i grader giver et fingerpeg om, hvor aggressive kræftcellerne er, og dermed sandsynligheden for, at de spreder sig.

I daglig tale bruger man ofte kun betegnelserne høj- og lavmaligne sarkomer.

Grad-inddeling
  • Grad 1 (lav-malign): Kræftcellerne ligner normale celler, sarkomet spreder sig kun lokalt.
  • Grad 2: Kræftcellerne begynder at se mere unormale ud og vokser hurtigere.
  • Grad 3 (høj-malign): Kræftcellerne er meget ændrede, de ser unormale ud, vokser hurtigt og der er tendens til fjernspredning bl.a. til lungerne.

Stadieinddeling baseret på TNM-systemet

Det såkaldte TNM-system bruges også til at stadieinddele knoglesarkomer. Systemet er ofte brugt ved kræftsygdomme og giver tre hovedinformationer:

  • T står for tumor (knude) og beskriver knudens størrelse
  • N står for node (lymfeknude) og beskriver graden af spredning til lymfeknuder
  • M står for metastaser (spredning) og angiver, om der er spredning til andre dele af kroppen

Læs mere om, hvordan man bestemmer, hvilket stadie sygdommen er i:

Stadieinddeling af sygdomme

Reaktioner på en kræftdiagnose

For de fleste mennesker kommer en kræftdiagnose som et chok – også selvom man måske længe har kæmpet med mistanken om noget alvorligt.

Det tager tid at forholde sig til en kræftsygdom – både for en selv og for ens pårørende. Mange føler sig meget uafklarede i tiden efter, de har fået stillet diagnosen, og der kan være mange ting, man skal tage stilling til. Man skal forholde sig til behandlingen, tilrettelæggelsen af hverdagen, indlæggelserne, ens økonomi og også muligheder for at få hjælp, både fra det offentlige og fra ens netværk.

Reaktioner og følelser

Kræft og parforhold

Råd til pårørende

Tillad dig selv at være vred, ked af det eller andre følelser, som dukker op. Mit råd er at sørge for at kontakte nogen, som kan hjælpe dig gennem de første chokreaktioner, f.eks. en rådgiver hos Kræftens Bekæmpelse.

Kræftpatient
Få hjælp og vejledning til at komme videre

Få hjælp af en professionel rådgiver

Det kan også være en hjælp at tale med en professionel. Du kan tale med hospitalsafdelingen, din egen læge eller en psykolog. Du kan desuden få hjælp på en af Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger eller ved at ringe til Kræftlinjen.

Kræftens Bekæmpelses rådgivning

Mød andre i samme situation

Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende i gruppen 'Sjældne kræftformer' på cancerforum.

Cancerforum.dk

Alt om knoglesarkomer

Knoglesarkomer - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Sjældne kræftformer" på Cancerforum.