Gå til sygdomsliste

Tilbagefald ved kræft i svælget

Risikoen for, at kræft i svælget vender tilbage, afhænger af sygdommens stadie før behandling, og hvilken behandling du tidligere har fået. For de fleste er det overvældende at få at vide, at kræften er kommet igen, men er det tilfældet, er der flere muligheder for behandling.

Tilbagefald

Risikoen for tilbagefald er størst i løbet af de første år efter endt behandling.

Det vil sige, at jo flere år der går uden tegn på tilbagefald, jo mindre er risikoen for, at sygdommen kommer igen.

Ved mistanke om tilbagefald vil lægen foretage forskellige undersøgelser. Hvis sygdommen er blusset op igen, kan du som regel få behandling igen. 

Hvis kræft i svælget kommer igen, kan det ske enten som et lokalt tilbagefald eller i form af metastaser. Det kaldes lokalt tilbagefald, hvis kræften kommer igen i samme område, som sygdommen opstod. Metastaser betyder, at sygdommen har spredt sig til andre dele af kroppen.  

Gå til lægen, hvis du får symptomer på ny sygdomsaktivitet

Det er vigtigt at kontakte din læge, hvis du oplever nye symptomer eller bliver bekymret mellem opfølgningsbesøgene.

Symptomerne kan være:

 • Et sår, der ikke vil hele
 • Mellemørebetændelse i det ene øre hos voksne (som ikke skyldes en infektion)
 • Næseblødning
 • Hørenedsættelse
 • Synkebesvær
 • Tiltagende og nye smerter
 • Smerter i det ene eller begge ører
 • Vægttab
 • Knudedannelse på halsen
 • Hæshed i mere end 14 dage uden forklaring

Forskellige muligheder for behandling af tilbagefald

Behandlingen af tilbagefald kan enten stile mod at fjerne al kræften eller – hvis dette ikke er muligt – at være lindrende.

Der er forskellige muligheder for behandling af tilbagefald:

 • Operation
 • Strålebehandling (fornyet ekstern strålebehandling)
 • Immunterapi
 • Eksperimentel kemoterapi
 • Lindrende behandling

Operation er en mulighed ved tilbagefald

Hvis du tidligere har fået strålebehandling mod svælget, kan du ved tilbagefald få tilbudt operation. Ved operation i svælget efter strålebehandling kan der som følgevirkning opstå besvær med at synke, spise, tale og besværet vejrtrækning.  

Du kan læse om de forskellige behandlinger ved tilbagefald af kræft i svælget her:

Behandling ved spredning af kræft i svælget

Ældre par går hånd i hånd ved stranden

For de fleste er det chokerende at få at vide, at kræften er kommet igen, men der findes nye behandlingsmuligheder. Når det første chok har lagt sig, kan du opleve, at sygdommen fylder mindre, og at du igen kan glæde dig over livet.

Strålebehandling ved tilbagefald

Strålebehandling kan måske mindske størrelsen af kræftknuden og hjælpe med at kontrollere symptomerne, men kan ikke altid fjerne kræften. Strålerne virker ved at påvirke kræftcellernes arvemateriale, så de enten dør eller holder op med at dele sig.  

Ved tilbagefald kan man undtagelsesvist få strålebehandling igen med det mål at fjerne kræften. Det kan komme på tale, hvis der er gået adskillige måneder/år fra første gang, man fik stråleterapi, og hvis man kun har haft få senfølger.  

Strålebehandlingen er ofte i form af stereotaktisk strålebehandling. Det er en form for udvendig strålebehandling, hvor man får én enkelt eller nogle få behandlinger med høj dosis mod et afgrænset område. Læs om strålebehandling generelt:
 
Strålebehandling 

Immunterapi   

Hvis kræftcellerne på overfladen har bindingsproteinet PD-L1, kan man eventuelt blive tilbudt immunbehandling med stoffet pembrolizumab, enten som enkeltstofbehandling, eller i kombination med kemoterapi.

Læs om medicinen:

Pembrolizumab

Eksperimentel kemoterapi  

Ved tilbagefald af kræft i svælget, der ikke kan opereres, kan kemoterapi muligvis bremse kræften. Behandling med kemoterapi for kræft i svælget er for tiden en eksperimentel behandling. Der er endnu ikke fundet nogen medicinsk behandlingsmulighed, der med sikkerhed viser effekt i form af livsforlængende virkning. Læs mere:  

Forsøgsbehandling 
(Vælg hoved-halskræft, når du søger)

Forsøgsbehandling (kliniske forsøg)

Som patient kan du blive tilbudt forsøgsbehandling, hvor du ved lodtrækning tilbydes en bestemt (forsøgs)behandling.

Forsøgsbehandlingen skal afklare den optimale behandlingskombination inden for sygdommen. Forsøgsbehandling er altid blevet godkendt af Etisk Komité, som vurderer, om forsøget er i patienternes interesse. 

Kliniske forsøg følger altid en nøje fastlagt tids- og indholdsplan – en såkaldt protokol. Det kaldes derfor protokollerede forsøg. Inden du bliver spurgt, om du vil deltage, har lægen vurderet, om du opfylder betingelserne for at være med i forsøget. Forsøgsbehandlinger afprøves internationalt, så forskere kan sammenligne så mange resultater som muligt. 

Det er helt frivilligt, om du ønsker at deltage i en forsøgsbehandling, og du kan når som helst beslutte sig for ikke at deltage længere. Du vil i så fald få tilbudt den bedste standardbehandling, der findes. Læs mere:

Forsøgsbehandling 

Lindrende behandling af gener som følge af sygdommen

Lindrende behandling af symptomer kan i nogle tilfælde være den eneste behandlingsmulighed ved tilbagefald af kræft i svælget.

Smertebehandling

Der findes flere og gode muligheder for behandling af smerter.

Smertebehandling

Elektrokemoterapi som lindrende behandling 

I udvalgte tilfælde, hvor man ikke kan få yderligere operation eller strålebehandling, kan elektrokemoterapi være en mulighed ved et lokaliseret tilbagefald. Det er en lindrende behandling med en kombination af kemoterapi (bleomycin) og strøm. Behandlingen gives kun på Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi på Rigshospitalet.

Bleomycin 

Behandling af metastaser

Hvis en kræftsygdom spreder sig til andre steder i kroppen, kaldes det metastaser. Metastaser består af samme slags kræftceller som den oprindelige kræftform, hvilket har betydning for behandlingen.

Kræft i svælget, der spreder sig, spreder sig oftest til lymfeknuderne på halsen og mere sjældent til lungerne. Læs om behandling af lungemetastaser her:

Lungemetastaser

Hvis kræften ikke forsvinder

Har man én gang haft kræft, ligger det for de fleste i baghovedet, at kræften kan komme tilbage. Alligevel er beskeden om, at kræften rent faktisk er kommet tilbage oftest overvældende.

Selvom der er muligheder for behandling, kan det være, at man skal indstille sig på at leve med en kræftsygdom, der måske ikke kan helbredes.

Ingen kan forudsige, hvordan netop dit forløb bliver. Men lægerne kan på baggrund af viden, statistik og deres erfaring sige noget om, hvad du kan forvente.

Læs mere:

Hvis kræften er kommet igen

At leve med uhelbredelig kræft


Læs alt om kræft i svælget

Kræft i svælget – forsiden

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende i gruppen "Hals- og mundhulekræft" på Cancerforum.