Gå til sygdomsliste

Behandling

Behandling af thymom er først og fremmest operation, som kan suppleres med strålebehandling. Spredning behandles med kemoterapi. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at give kemoterapi først inden en efterfølgende operation. Valget af behandling afhænger af sygdommens stadium.

Statistik om thymuskræft

Thymuskræft er en sjælden kræftform.

Sygdommen opstår hos gennemsnitligt 20-25 personer om året i Danmark.

Thymuskræft udgør mindre end en ½ promille af det samlede antal kræfttilfælde hos voksne i Danmark.

Behandlingen af thymomer bliver planlagt på en såkaldt multidisciplinær konference, hvor læger med forskellige specialer (patologer, røntgenlæger, kirurger og kræftlæger) vurderer resultaterne af de undersøgelser, man har været igennem.

På konferencen vurderes det, om kræften kan fjernes ved operation, om der er brug for behandling med kemoterapi inden operation (neoadjuverende behandling), og om der er spredning af sygdommen, som skal behandles med kemoterapi.

Behandling af thymom er samlet på Rigshospitalet

Da thymuskræft er sjælden, foregår behandlingen kun på Rigshospitalet for at opbygge ekspertise inden for sygdommen.

Operation er den primære behandling af thymom

Hvis man har thymom i stadium I eller stadium II er behandlingen først og fremmest operation, hvor kræftknuden fjernes. En stor procentdel af patienter med thymomer kan opereres (100 pct. ved stadium I-II og 42 pct. ved stadium IV). Hos omkring en tredjedel er det muligt at fjerne al kræften ved operationen.

Hvis det ikke er muligt at fjerne kræften helt ved operation, eller hvis der er risiko for tilbagefald, får man også strålebehandling efter operationen for at mindske risikoen for tilbagefald.

Hvilken behandling, der vælges til at behandle thymom i stadium III og IV, afhænger af, om kræften er vokset ind blodkarrene.

Behandling af lokalt fremskreden thymom, der ikke har spredt sig

Hvis en CT- eller MR-scanning inden operationen viser, at kræften ikke er vokset ind i blodkarrene, vil kirurgen forsøge at fjerne thymomer i stadium III ved en operation, eventuelt efterfulgt af stråleterapi.

Diagnose og stadieinddeling af thymom

Kemoterapi ved mere fremskreden thymom, der har spredt sig

Hvis kræften er vokset ind blodkarrene, får man inden operation fire behandlingsserier med en kombination af forskellige typer kemoterapi (neoadjuverende behandling).

Den anvendte kemoterapi til thymom er som regel en cisplatinbaseret flerstofsbehandling, der gives over 4 dage med 3 ugers mellemrum. Kemoterapien kan medføre, at kræften reduceres i størrelse eller forsvinder helt.

Læs mere om virkning og bivirkninger ved kemoterapiens stoffer:

Cisplatin

Doxorubicin

Cyclophosphamid

Vincristin

Eventuel operation efter behandling med kemoterapi:

Efter behandling med kemoterapi vurderer lægerne, om kræften er skrumpet så meget, at det er blevet muligt at fjerne kræften ved operation. Hvis ikke, får man strålebehandling, og derefter vil lægerne igen vurdere, om det er blevet muligt at operere.

Behandling af thymom med metastaser

Ved sygdom med spredning til lungehinden og hjertesækken får man først behandling med fire serier kemoterapi. Hvis det stadig ikke er muligt at operere, kan man eventuelt få yderligere kemoterapi, inden lægerne forsøger at fjerne kræften ved operation. Hvis der er ganske lidt kræft tilbage eller manglende effekt af kemoterapi, kan man få strålebehandling.

Det er sjældent, at thymomer spreder sig med metastaser til andre dele af kroppen. 

Behandling ved tilbagefald af thymom

Hvis sygdommen kommer igen, sker det gennemsnitligt efter 5 år. Tilbagefald af thymom ses hyppigst i lungehinden. Hos mere end 50 pct. er det muligt at blive opereret igen. Hvis operation ikke er mulig, kan man få lindrende behandling, hvis sygdommen giver symptomer.

Læs mere

Læs om gode vaner, når du er indlagt eller er i behandling:

Undgå fejl og komplikationer under dit kræftforløb

Se en liste over ny kræftmedicin, som er godkendt i EU eller USA - og læs om, hvordan du kan få adgang til ny medicin:

Ny kræftmedicin

Gode råd om, hvad du kan gøre ved f.eks. mundproblemer, kvalme, træthed, fordøjelsesbesvær eller åndenød:

Bivirkninger og senfølger

Find opskrifter og få viden om kost, ernæring og kosttilskud:

Kost til kræftpatienter

Myter, fakta og gode råd:

Seksualitet

Læs alt om thymuskræft

Thymuskræft – forsiden

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Opret en profil på cancerforum og mød andre patienter og pårørende, som du kan dele tanker og erfaringer med.


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Råd til pårørende

Råd til pårørende

Få hjælp til at tackle livet som pårørende til en kræftpatient.

Råd til pårørende