Gå til sygdomsliste

Behandling af kræft i thymus

Behandling af thymom er først og fremmest operation, som kan suppleres med strålebehandling. Har sygdommen spredt sig, får man også kemoterapi. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at få kemoterapi først inden en efterfølgende operation. Valget af behandling afhænger af sygdommens stadium.

Kvinde vasker op ved vindue

Når man skal i behandling for kræft, kan det opleves som en undtagelsestilstand. Det kan være svært at forestille sig, at hverdagen bliver normal igen, men heldigvis oplever de fleste, at der med tiden kommer ro på hverdagen.

I de senere år er der sket store fremskridt i behandlingen af thymom.

Udviklingen af nye skånsomme metoder som kikkertkirurgi samt kombinationsbehandling med kemoterapi og kirurgi gør, at flere patienter kan opnå helbredelse eller forlænget levetid med bevaret livskvalitet.

Professor, ph.d. René Horsleben Petersen, Thoraxkirurgisk afdeling, Rigshospitalet

Kræftlæger, røntgenlæger, kirurger og patologer finder sammen ud af, hvilken behandling du skal have. De planlægger din behandling på en såkaldt multidisciplinær konference, hvor de vurderer resultaterne af de undersøgelser, du har været igennem.

På konferencen vurderer de, om kræften kan fjernes ved operation, om der er brug for forbehandling med kemoterapi inden operation (neoadjuverende behandling). Ved spredning af sygdommen, er behandlingen kemoterapi.

Behandling af thymom er samlet hos eksperter på Rigshospitalet

Da thymom er sjælden, er behandlingen samlet på Rigshospitalet.

Operation er den primære behandling af thymom

Hvis man har thymom i stadium I eller stadium II er behandlingen først og fremmest operation, hvor kræftknuden fjernes. En stor procentdel af patienter med thymom kan opereres (100 pct. ved stadium I-II og 42 pct. ved stadium IV).

Har man thymon i stadie I, får man fjernet tumoren ved en skånsom kikkertoperation (VATS), som er udviklet inden for de seneste år.  

I de senere stadier vil man blive opereret gennem et snit på langs gennem brystbenet (sternotomi),  som efterfølgende bliver lukket igen med ståltråde.

Hvis det ikke er muligt at fjerne kræften helt ved operation, eller hvis der er risiko for tilbagefald, får du også strålebehandling efter operationen for at mindske risikoen for tilbagefald.

Hvilken behandling, der bruges til at behandle thymom i stadium III og IV, afhænger af, om kræften er vokset ind blodkarrene.

Behandling af lokalt fremskreden thymom, der ikke har spredt sig

Hvis en CT- eller MR-scanning inden operationen viser, at kræften ikke er vokset ind i blodkarrene, vil kirurgen forsøge at fjerne thymom i stadium III ved en operation, eventuelt efterfulgt af stråleterapi.

Diagnose og stadieinddeling af thymom

Kemoterapi ved thymom, der har spredt sig

Hvis kræften er vokset ind blodkarrene, får man inden operation fire behandlingsserier med en kombination af forskellige typer kemoterapi (neoadjuverende behandling).

Den kemoterapi, lægerne bruger til thymom, er som regel en kombination af flere forskellige stoffer med forskellig virkning på kræftcellerne. Man får behandlingen over 4 dage med 3 ugers mellemrum. Kemoterapien kan medføre, at kræften reduceres i størrelse eller forsvinder helt.

Læs mere om virkning og bivirkninger ved kemoterapiens stoffer:

Cisplatin

Doxorubicin

Cyclophosphamid

Vincristin

Eventuel operation efter behandling med kemoterapi:

Efter behandling med kemoterapi vurderer lægerne, om kræften er skrumpet så meget, at det er blevet muligt at fjerne resten kræften ved operation. Hvis ikke, får man strålebehandling, og derefter vil lægerne igen vurdere, om det er blevet muligt at operere.

Behandling af thymom med metastaser

Ved sygdom med spredning til lungehinden og hjertesækken får man først behandling med fire serier kemoterapi. Hvis det stadig ikke er muligt at operere, kan man eventuelt få yderligere kemoterapi, inden lægerne forsøger at fjerne kræften ved operation. Hvis der er ganske lidt kræft tilbage eller manglende effekt af kemoterapi, kan man få strålebehandling.

Det er sjældent, at thymomer spreder sig med metastaser til andre dele af kroppen end lungehinden. 

Behandling ved tilbagefald af thymom

Hvis sygdommen kommer igen, sker det gennemsnitligt efter 5 år. Tilbagefald af thymom ses hyppigst i lungehinden. Hos mere end 50 pct. er det muligt at blive opereret igen. Hvis operation ikke er mulig, kan man få lindrende behandling, hvis sygdommen giver symptomer.

Vær åben om sygdommen og prøv at få snakket åbent om de svære følelser som sorg, angst for at dø og ensomhed. Måske du kan have glæde af at snakke med Kræftens Bekæmpelse. Det gælder også dine pårørende.

Kræftpatient
Læs mere

Læs om gode vaner, når du er indlagt eller er i behandling:

Undgå fejl og komplikationer under dit kræftforløb

Se en liste over ny kræftmedicin, som er godkendt i EU eller USA - og læs om, hvordan du kan få adgang til ny medicin:

Ny kræftmedicin

Gode råd om, hvad du kan gøre ved f.eks. mundproblemer, kvalme, træthed, fordøjelsesbesvær eller åndenød:

Bivirkninger og senfølger

Find opskrifter og få viden om kost, ernæring og kosttilskud:

Kost til kræftpatienter

Myter, fakta og gode råd:

Seksualitet

Læs alt om thymuskræft

Thymuskræft – forsiden

 

Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Opret en profil på cancerforum og mød andre patienter og pårørende, som du kan dele tanker og erfaringer med.


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende