Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:Disulfiram CRC

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne effekten af lægemidlerne irinotecan, disulfiram og kobber til behandling af patienter med kræft i tyktarmen eller endetarmen. Forsøget er til patienter, som har udviklet resistens overfor irinotecan.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Irinotecan er en standardbehandling til patienter med tyk- eller endetarmskræft. Nogle patienter udvikler resistens overfor irinotecan, så behandlingen ingen virkning har.
I forsøget undersøger lægerne derfor en ny behandlingsform, hvor lægemidlerne irinotecan og disulfiram i kombination med kobber gives til patienter, hvor kræften har udviklet resistens overfor irinotecan.


Lægerne undersøger effekten af kombinationsbehandlingen samt mulige bivirkninger.

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har kræft i endetarmen eller tyktarmen, som har spredt sig, eller som er vokset i en grad, så en operation ikke er mulig

 • Din sygdom kan følges med scanninger

 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)

 • Du har tilstrækkelig blod- og organfunktion

 • Du er indforstået med, at du ikke må indtage alkohol under forsøget og 14 dage efter sidste behandling

 • Du ikke har oplevet alvorlige komplikationer efter tidligere behandlinger

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du har kræft i hjernen eller rygmarven

 • Du har haft en anden kræftsygdom inden for de sidste 2 år (med få undtagelser)

 • Du har forhøjet blodtryk, der ikke er under kontrol

 • Du lider af en sygdom eller modtager anden behandling, som ikke er tilladt med forsøgsbehandlingen

 • Du er allergisk overfor forsøgsmedicinen

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.


Behandlingen sker i serier, der varer 21 dage.
Irinotecan får du på dag 1 i hver serie. Stoffet får du på hospitalet direkte i dine blodårer gennem et drop. Du får det ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt.
Disulfiram får du som en brusetablet, der skal opløses i vand. Du skal tage én tablet hver aften.
Kobber får du som tablet én gang dagligt.


Undervejs i forsøget skal du have taget forskellige prøver og scanninger, så lægerne kan holde øje med dit helbred og dine reaktioner på behandlingen.


Du skal have taget blodprøver før første behandlingsserie, før fjerde behandlingsserie samt når du stopper med behandlingen.


Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du selv ønsker at stoppe. Den kan også ophøre, hvis din forsøgslæge beslutter, at det er bedst for dig at stoppe

Bivirkninger ved behandlingen

Du kan opleve bivirkninger, mens du deltager i forsøget. Alle, som deltager i undersøgelsen, vil blive omhyggeligt kontrolleret for mulige bivirkninger. Da man kombinerer flere stoffer, kan der opstå bivirkninger, som man ikke kender til på forhånd.


Du kan læse om de kendte bivirkninger ved hvert lægemiddel på minmedicin.dk:


Irinotecan (Onivyde, Irinotecan “Accord”, Irinotecan “Fresenius Kabi”)


Disulfiram (Antabus ®)

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital (Lukket)

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

 • Herlev Hospital

Forsøgets id-numre

Eudract nr.: 2019-002748-25


Videnskabsetisk komite: S-S-20190098

Denne side er sidst opdateret: 2021-08-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat