Ny kampagne: 'ENOUGH'

09-04-2018
Dødsfald forårsaget af ikke-smitsomme sygdomme medfører lidelse og smerte for millioner af mennesker verden over - både for dem, som lever med sygdommene, men også for deres familier og bekendte. Med den nye 'ENOUGH'-kampagne opfordrer NCD Alliancen verdens regeringer til at bevæge sig ud over retorikken og forpligte sig til vedvarende handling gennem forebyggende indsatser og kontrol af ikke-smitsomme sygdomme.

Højniveaumøde i FN om NCDs

ENOUGH-kampagnen lanceres som en del af forberedelserne til et højniveaumøde i FN til september dedikeret til NCDs. Højniveaumødet har fokus på at mobilisere politisk lederskab og opfordre til investeringer, der skal være med til at forhindre tidlige dødsfald og forbedre livet for de mange mennesker verden over, som er påvirket af NCDs. Det er en vigtig platform, som samler sundhedsaktører, myndigheder, civilsamfund m.fl., og som samtidig giver lejlighed til at konsolidere en global, forebyggende indsats mod ikke-smitsomme sygdomme. Det anslås, at 70% af alle dødsfald på verdensplan er en konsekvens af ikke-smitsomme sygdomme. Mange af disse dødsfald kan dog forebygges, og løsningerne er der allerede – men implementeringen mangler.

Handling er nødvendigt

Det er blot tredje gang på 7 år, der afholdes højniveaumøde om NCDs. En rapport fra WHO i september 2017 viste, at under halvdelen af medlemslandene har implementeret handlingsplaner for at bekæmpe NCDs efter de to forudgående højniveaumøder i hhv. 2011 og 2014. Det er til trods for alarmerende advarsler om, at ikke-smitsomme sygdomme udgør den største sundhedstrussel på verdensplan. Højniveaumødet til september er derfor afgørende i at understrege nødvendigheden af en prioriteret indsats og skærpe opmærksomheden over for beslutningstagere og politikere.

Lavindkomstlande er særligt udsatte

Befolkningerne i udviklingslande er ekstra sårbare overfor den manglende indsats. Hvis der ikke skrides ind forebyggende vil det have omfattende konsekvenser for samfundene i lavindkomstlande, som hverken har de finansielle eller menneskelige ressourcer til at håndtere og behandle et hastigt stigende antal mennesker, der lider af ikke-smitsomme sygdomme. Alle undersøgelser viser samtidig, at det er langt mindre omkostningsfuldt at forebygge end det er at behandle. Det understreger kun vigtigheden af at maksimere indsatsen for at sikre sundhedsfremmende miljøer i udviklingslande.

Fra Den danske NCD alliance deltager Director of Development, Stefan Islandi, ved højniveaumødet til september.

Læs mere om ENOUGH-kampagnen HER.